Julkaistu 14.10.2019 0          
HYVINVOINTI JA TERVEYS

Työhyvinvointisuunnitelma yritykselle

Kristina Ruuskanen

Kaikki tiedämme miten merkittävä asia työhyvinvointi on omalle työssä viihtymiselle ja oman panoksen antamiselle yritykseen. Jokaisella on oma osuutensa työkyvystään huolehtimisesta, mutta se ei yksin lisää yrityksen työhyvinvointia. On hienoa, jos yritys on tukemassa yksilön vapaa-ajan virkistäytymistä esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntasetelein. Yksittäiset työhyvinvointipäivät luovat parhaimmillaan hyvää työilmapiiriä, mutta hyvän työhyvinvoinnin kehittymiseen tarvitaan ennen kaikkea työn arkea parantavia tekijöitä. Yrityksen työhyvinvoinnin maksimoimiseen tarvitaan kuitenkin yrityksen omaa pitkäkestoista ja systemaattista työhyvinvointijohtamista, koska työhyvinvointi koostuu monesta palasta.

Miksi työhyvinvointisuunnitelma?

Arjessa työn tekeminen on turvallista ja terveellistä työhyvinvoinnin ollessa kunnossa. Jos myös työprosessit ovat kunnossa, saadaan yrityksessä aikaan tuottavaa työtä. Yrityksen ammattitaidosta huolehtiminen edistää yksilöiden osaamista ja työn laatu paranee. Myös selkeä ja oikeudenmukainen johtaminen parantaa työhyvinvointia. Silloin työ koetaan työyhteisössä mielekkääksi ja palkitsevaksi. Henkilöstö toimii tällöin yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja työssä viihdytään. Parhaimmillaan hyvin johdettu työhyvinvointitoiminta ja työ tukee myös yksittäisen työntekijän elämänhallintaa.

Työhyvinvoinnilla on todettu olevan myönteinen vaikutus yrityksen tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Näin teet yksinkertaisesti työhyvinvointisuunnitelman:

1. Tunnistakaa työhyvinvointinne tilanne seuraavin kysymyksin

Käykää yhdessä työpaikalla läpi seuraavat väittämät tarkistuslistasta, jotka liittyvät työkykytalon osa-alueisiin. Merkitkää OK, jos asia on kunnossa. Jos asiassa on kehitettävää, merkitkää K.

    TARKISTUSLISTA:

A. Terveys ja toimintakyky:

- Työpaikka tukee terveellistä ruokailua.

- Sosiaalitilat ovat kunnossa.

- Työpaikka on järjestänyt kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia

työntekijälle / työyhteisölle.

- Työ ei haittaa normaalia unta ja lepoa.

- Yrityksen päihdeohjelma on tehty.

- Yritys / työntekijä osaa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon,

jos työntekijän työkyvyssä on ongelmia.

B. Osaaminen:

- Yrityksessä seurataan oman toimialan kehitystä.

- Yrityksen osaamistarpeet on selvitetty.

- Työntekijöiden osaamistarpeet on huomioitu.

C. Arvot asenteet ja motivaatio:

- Työpaikalla on nimetty selkeät arvot, joiden mukaan töitä

tehdään.

- Töitä tehdään positiivisella asenteella.

- Kaikilla työntekijöillä on selvillä oma työnkuva.

- Työntekijöiden työhön liittyvät kiinnostukset ja

kehittämisehdotukset huomioidaan.

D. Johtaminen, työyhteisö ja työolot:

- Yrittäjällä / esimiehellä on osaamista työhyvinvoinnin

johtamiseen

- Työntekijöiden erilaisuutta arvostetaan.

- Työprosessit sujuvat.

- Työpaikan tiedotus on kunnossa.

- Työntekijät käyttäytyvät asiallisesti työtovereita ja

yritystä kohtaan.

- Työympäristön ja -olosuhteiden riskinarviointi on tehty

vuosittain.

- Työntekijät ilmoittavat työturvallisuusongelmista.

- Työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys on tehty 3-5 vuoden

sisällä.

2. Valitkaa edellisestätä tarkistuslistasta muutama kehittämiskohdetta, joihin panostatte seuraavan vuoden aikana.

On parempi keskittyä muutamiin kuin yrittää kaikkea yhdellä kertaa. Miettikää, mikä aika vuodesta on teidän yritykselle sopiva aika seurata työhyvinvointisuunnitelman toteutumista ja uusien tavoitteiden asettamista. Onko tarkastelun aika kesäjuhlien aluksi vai vuodenvaihteen hiljaisina aikoina?

3. Päättäkää ja kirjatkaa työhyvinvointisuunnitelma

Kirjatkaa kehittämistavoitteet yksitellen. Lisätkää niihin konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Päättäkää kuka/ ketkä vastaavat kehittämistoimenpiteen toteutumisesta. Sopikaa yhdessä aikatulusta, niin se velvoittaa tavoitteen saavuttamiseen.

4. Seuratkaa tavoitteiden toteutumista suunnitelman mukaan

Työhyvinvointisuunnitelman toteutumiseen tarvitaan seurantaa. Vastuuhenkilöt merkitsevät suunnitelmaan, kun toimenpide on suoritettu. Katsokaa työporukalla suunnitellun aikataulun mukaan suunnitelman toteutumista. Päivittäkää työhyvinvointisuunnitelma vähintään vuosittain. Luokaa uusia tavoitteita, jos edelliset on saatu kuntoon.

Työhyvinvoinnin kehittäminen on yhteistyötä

Työhyvinvoinnista vastaavat yrittäjä ja työntekijät yhdessä. Tämän takia kannattaa koota koko henkilöstö pohtimaan työhyvinvointia. Henkilöstö sitoutuu työhyvinvointisuunnitelmaan paremmin, koska yhdessä tehty työhyvinvointisuunnitelma lisää vuorovaikutusta työyhteisössä ja antaa vaikuttamismahdollisuuksia. Tutkimuksissa on todettu, että työntekijälle tärkein asia työhyvinvoinnissa on päästä vaikuttamaan omaan työhönsä.

Yritys voi työhyvinvoinnin edistämisessä käyttää apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi työterveyshuoltoa. Työhyvinvoinnin osaamista yrityksessä voi kehittää esimerkiksi työhyvinvointikorttikoulutuksella.

Käypä kokeilemassa leikkimielinen testi, millainen työhyvinvoinnin kylväjä olet!

https://www.ttl.fi/testaa-millainen-tyohyvinvoinnin-kylvaja-olet/

LISÄMATERIAALIA:

https://sykettatyohon.fi/files/tietopankki/tyohyvinvointiayhteistyolla/Tyohyvinvointia_yhteistyolla.pdf

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/

Artikkelissa esitetyn työhyvinvointisuunnitelman taustalla on Työkykytalo.

Kristina Ruuskanen
Erityisasiantuntija, TtM, Työterveyslaitos

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Cafe Ravintola Masku /Maskun Juhlapalvelu Ky

Cafe Ravintola Masku /Maskun Juhlapalvelu Ky

Juhlapalveluja, Kahviloita, Pitopalvelua

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Linnateatteri

Humalistonkatu 7, Turku

www.linnateatteri.fi

Muutautumiskykyinen komeljanttari. Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan, musiikkiin ja maistuvaan ruokaan keskittyvä teatteri, jossa ei turhia jäpitetä.

Lue uusin näköislehtemme

09/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 03.09.2020


Seuraa meitä somessa