Julkaistu 16.10.2019 0          
TUNNE TALOUS

Osakeyhtiöitä koskeva tulolähdejako poistuu, mikä muuttuu verovuonna 2020?

Osakeyhtiöitä on tähän asti verotettu elinkeinoverolain mukaisesti vain, jos yhtiö on harjoittanut elinkeinotoimintaa. Mikäli osakeyhtiöllä on ollut esimerkiksi vuokratuloja, on niitä verotettu tuloverolain mukaan muodostaen yhteisölle henkilökohtaisen tulolähteen. 1.1.2020 astuu voimaan laki, jonka mukaisesti osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskeva tulolähdejako poistuu. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoteen 2020.

Muutoksen voidaan katsoa olevan parannus nykytilaan, sillä osakeyhtiöiden verotus yksinkertaistuu. Esimerkkinä voidaan käyttää kuljetusalan yritystä, joka omistaa viisi kiinteistöä, joista kaksi on yhtiön oman liiketoiminnan käytössä ja kolme on vuokrattu ulkopuolisille. Aiemmin yhtiön kuljetusliiketoimintaa on verotettu elinkeinoverolain mukaan ja vuokraustoimintaa tuloverolain mukaan. Molemmissa tulolähteissä yhtiö on maksanut veroa 20 %:a. Mikäli liiketoiminta on ollut tappiollista 50.000 € ja vuokraustoiminta voitollista 50.000 €, ei yhtiö ole voinut kuitata tappiollista liiketoimintaa vuokraustoiminnan tuloilla. Uudistuksen myötä yhtiö voi vähentää liiketoiminnan tappiot vuokraustoiminnan tuloista. Esimerkin tapauksessa yhtiö maksaa veroja jatkossa 0 €, kun aiemmin se olisi joutunut maksamaan veroja 10.000 €.

Uusi omaisuuslaji – muu omaisuus

Elinkeinoverolakiin lisättiin uusi omaisuuslaji, muu omaisuus. Tähän omaisuuslajiin kuuluvia hyödykkeitä ei käytetä yhteisön varsinaisessa elinkeinotoiminnassa. Muuhun omaisuuteen kuuluvia eriä voivat olla esimerkiksi hyödykkeet, jotka ennen verovuotta 2020 ovat kuuluneet yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen, sijoitustarkoituksessa hankitun kiinteistön ja osakehuoneiston vuokraaminen ulkopuoliselle sekä osakkaan yksityiskäytössä oleva omaisuus tai osakaslainat.

Muun omaisuuden tulot ja menot ovat elinkeinotulolähteen tuloja ja menoja, joihin sovelletaan elinkeinoverolakia. Muun omaisuuden luovutusvoitot ovat veronalaista tuloa, mutta luovutustappioiden vähennysoikeutta on rajoitettu. Rajoitukset koskevat yhtymäosuuksien sekä muiden kuin kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutustappioita, jotka ovat vähennyskelpoisia vain muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista.

Henkilökohtaisen tulolähteen vahvistetut tappiot

Vuosilta 2010-2019 vahvistetut henkilökohtaisen tulolähteen tappiot voidaan vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteestä niiden jäljellä olevana vähentämisaikana. Ensimmäisen kerran vähennys voidaan tehdä verovuonna 2020. Tappioiden vähentämisaika on kymmenen vuotta, ja se lasketaan tappion syntyvuodesta eteenpäin, eli tulolähdejaon muuttuminen ei lisää tappioiden vähentämisaikaa.

Henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot voidaan vähentää verovuodesta 2020 alkaen ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta syntyneestä voitosta. Jos muun omaisuuden luovutuksista ei ole voittoja, voidaan vanha luovutustappio vähentää käyttöomaisuuskiinteistöjen tai käyttöomaisuusosakkeiden veronalaisista luovutusvoitoista. Luovutustappion vähentämisaika on viisi vuotta alkuperäisen tappion vahvistamisvuodesta.

Konserniavustusten käyttöala laajenee

Konserniavustuksen antajien ja saajien piiri laajenee huomattavasti nykyisestä. Kun osakeyhtiön verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia, yhteisö kuuluu konserniavustuksen piiriin siitä riippumatta, onko sen toimintaa pidettävä liiketoimintana. Konserniavustus laajenee esimerkiksi niin sanottuihin holding-yhtiöihin, kun aikaisemmin sekä konserniavustuksen saajan että antajan tuli harjoittaa liiketoimintaa.

Vaikka lakimuutos yksinkertaistaa osakeyhtiöiden verotettavan tulon laskemista, tulkinnanvaraisuutta tulee esiintymään myös jatkossa esimerkiksi muun omaisuuden omaisuuslajin käsitteessä sekä luovutustilanteissa. KPMG:n veroasiantuntijat avustavat yritystäsi tulolähdejaon poistumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Katri Sorsavirta
Veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa