Julkaistu 19.10.2019 0          
OMISTAJANVAIHDOS

Pankki omistajanvaihdosten tukena

Toivoisin työpöydälläni olevan enemmän omistajanvaihdoshankkeita toteutettavana. Työni kannalta nämä hankkeet ovat usein niitä mielenkiintoisimpia ja opettavaisimpia. Sen lisäksi nämä hankkeet ovat erittäin merkityksellisiä yhteiskuntamme kannalta. Pelkästään eläköityvien omistajien yrityksissä on yli 200.000 työpaikkaa, joten uusien kasvuhalukkaiden yrittäjien löytäminen on tärkeää työllisyydenkin kannalta.

Omistajanvaihdosten esteeksi nostetaan usein arvonmääritys, osapuolten kohtaaminen ja rahoitus.

Yrittäjäjärjestöt tekevät näiden ongelmien ratkomiseksi hyvää ja aktiivista työtä. Me pankissa pyrimme parhaamme mukaan tukemaan tätä työtä, ja mahdollistamaan luopumisia ja uusia yrittäjätarinoita.

Haasteet puheeksi pankissa

Arvonmääritys

Arvonmäärityksen tekee haastavaksi se, että kauppahinta määräytyy usein tuntemattoman tulevaisuuden odotuksista, eikä vertailtavaa tietoa kauppahinnoista ei ole saatavilla. Arvostukseen vaikuttaa myös aina vaihdostilanteen taustat. Arvonmäärityksissä on kuitenkin tiettyjä vakiintuneita käytäntöjä, joiden avulla kauppasummaa muotoillaan. Rahoittajalle yksi tärkeä näkökulma on kauppahinnan takaisinmaksu.

Lähes jokainen yritys kohtaa jossain elinkaarensa vaiheessaan tilanteen, jolloin osakkeen arvon määritys on tarpeen. Meillä on pankissa hieno mahdollisuus ottaa arvonmääritysasioita puheeksi, ja ohjata yrittäjää pohtimaan yrittäjyyden päämääriään. Näitä teemoja tulisikin pankin toimesta nostaa esille enemmän. Ainakin omalla kohdalla keskustelut asiakkaiden kanssa tuntuvat välillä liian usein pyörivän sen akuuteimman asian ympärillä.

Kohtaaminen

Yritysjärjestelyt ovat yleensä salassa pidettäviä, ja usein jo ennen varsinaisia neuvotteluja sovitaan vaitiolovelvoitteista. Yritykset eivät myöskään ole esimerkiksi asuntojen tapaan julkisesti myynnissä. Tämän vuoksi ostokohteen etsiminen ja jatkajan löytäminen vaatii vaivannäköä

Pankkilaisia sitoo pankkisalaisuus. Pankissa onkin turvallista keskustella vaihdossuunnitelmista ilman, että tieto leviää väärille tahoille. Näemme myös työssämme päivittäin paljon eri vaiheissa olevia yrityksiä, ja joskus pankissa saattaa olla tietoa potentiaalisesta vastapuolesta. Asiakaskohtaamisten lisäksi teemme paljon yhteistyötä alan konsulttien kanssa, joiden avulla vaihdoksia ja kohtaamisia edistetään.

Kohtaamisongelmia on edessä myös silloin, kun yrityksen kehittämiseen ja investointeihin ei enää riitä intoa. Tällöin liiketoiminta happanee. Ongelman välttämiseksi pidä silmät avoimina jatkajien suhteen ja ota asia ajoissa puheeksi esimerkiksi pankissa.

Rahoitus

Rahoittajan näkökulmasta ostokohteiden kannattavuuden tarkastelu on suuressa roolissa. Yrityksen tulos saattaa näyttää ostajalle todellista parempana monesta eri syystä. Ostettava yritys on ehkä velaton, joten sillä ei ole rahoituskuluja. Yrityskauppoja toteutettaessa käytetään kuitenkin usein ulkopuolista rahoitusta. Tällöin ennusteissa on huomioitava, että liiketoiminnalla tulee kattaa aiemmasta poiketen rahoituskulut ja lainan lyhennykset. Ostajan tulee myös pohtia, miten oma elämä rahoitetaan yrityskaupan jälkeen ja pyöriikö oma talous, jos yrityksestä ei heti saisikaan tuloja.

Tällä hetkellä omistusjärjestelyihin tuntuu olevan rahoitusta hyvin saatavilla. Rahoituksia toteutetaan paljon Finnveran ja Euroopan Investointirahaston tuella. Rahoittajina järjestelyissä toimivat pankkien lisäksi myös mm. vakuutusyhtiöt, joukkorahoituspalvelut, sekä pääomasijoittajat. Pankin roolina onkin lainan myöntämisen lisäksi hakea sopivat rahoituskumppanit ja asiantuntijat järjestelyihin.

Vaikka tulevaisuus on tuntematon, se on myös täynnä mahdollisuuksia uusille yrittäjille. Edistääkseni vaihdosasiaa omalta osaltani lupaan nostaa näitä teemoja entistä enemmän esille keskusteluissa ja kohtaamisissa. Toivottavasti tapaamme asian tiimoilta, ja työpöydälläni on joskus ehkä sinun hankkeesi toteutettavana.

Maija Koivunen
Liedon Säästöpankki

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa