Julkaistu 05.11.2019 0          
Hallituksen tavoitteena

Suomesta Pohjoismaiden paras paikka yrittää

- Hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on, että reilusti nykyistä useampi työikäinen, osin tai täysin työkykyinen ihminen on joko työssä tai yrittäjänä toteuttamassa unelmiaan ja osallistumassa Suomen kehittämiseen. Yrittäjyyden hyväksi hallitusohjelmassa on päätetty koota sitä koskevat asiat yhden sateenvarjon alle yrittäjyysstrategiaksi, sanoi pääministeri Antti Rinne avatessaan Kansallisen Yrittäjyysfoorumin Helsingissä tänään.

Yli 120 elinkeinoelämän järjestöjen, yritysten, muiden sidosryhmien ja ministeriöiden edustajaa kokoontui työ- ja elinkeinoministeriön järjestämään tilaisuuteen keskustelemaan yrittäjyyden ja sen edistämisen merkityksestä kestävälle kasvulle ja työllisyydelle. Tilaisuus käynnisti pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan sisältyvän yrittäjyysstrategian valmistelun.

- Yrittäjyysstrategian avulla tämä hallitus tulee muodostamaan johdonmukaisen yrittäjyyspolitiikan. Strategia tarvitsee tavoitteen. Mielestäni hyvä ja realistinen tavoite meille on pyrkiä tekemään Suomesta Pohjoismaiden paras paikka yrittää, totesi pääministeri Rinne.

Yrittäjyysstrategian valmistelusta vastaava elinkeinoministeri Katri Kulmuni korosti puheenvuorossaan kokonaisvaltaista elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, jolla monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja kannustetaan yrityksiä kasvuun, uudistumiseen ja työllistämiseen.

- Valmisteilla on yrittäjyysstrategia, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset ja nuoret kasvuyritykset. Strategia sisältää yksinyrittäjien aseman ja mikroyritysten työllistämisen edistämisen, luovan alan arvonmuodostuksen ja liiketoimintamallien kehittämisen, pk- ja midcap-yritysten kasvuhakuisuuden ja kansainvälistymisen tukemisen sekä suurten veturiyritysten kanssa tehtävän vienninedistämisen, kertoi elinkeinoministeri Kulmuni.

Yrittäjyysstrategissa pyritään tunnistamaan keskeisimmät työllistämisen ja yritysten toimintaympäristöön liittyvät kasvun esteet ja löytämään keinot niiden purkamiseksi.

Pääministeri Rinne nosti puheessaan esiin muutamia yrittäjyysstrategian kannalta keskeiseksi katsomiaan kehittämiskohteita, kuten työvoimapulan.

- Yhä useampi yritys on raportoinut työvoimapulasta. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitsemme aikaisempaa parempia työvoimapalveluja, joilla kannustetaan ja autetaan työttömiä avoimiin työpaikkoihin. Myös ulkomaista työvoimaa tarvitaan. Työperäisen maahanmuuton valmistelu tullaan siirtämään työ- ja elinkeinoministeriöön ensi vuoden alusta lähtien - hyvässä yhteistyössä eri ministeriöiden kesken. Tämä luo pohjaa myös työperusteisen maahanmuuton kehittämiseen aikaisempaa tavoitteellisemmaksi.

Tilaisuuden sidosryhmänäkökulmasta vastasi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja yritysedustajista koostuva paneeli. Kangasharju käsitteli puheenvuorossaan yrittäjyyden merkitystä Suomen taloudelle, sen nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä.

Tilaisuuden paneelikeskustelun aiheena oli talouskasvuun vaikuttavat tekijät: uudet ideat, pääoma ja osaavat ihmiset. Paneelissa hallituksen puheenjohtaja Kari Jussi Aho, Rukakeskus Oy/ Pyhätunturi, hallituksen puheenjohtaja Tom Kaisla, Eilakaisla Oy, toimitusjohtaja Nina Olander-Villegas, Beautyhair Sirpa Mansner Oy ja yksinyrittäjä Anna Perho, Blonde Ambition Oy keskustelivat uusien yritysten markkinoille tuloon vaikuttavasta sääntelystä, kilpailutilanteesta, rahoitusmarkkinoiden toimivuudesta, sekä työn ja tekijöiden kohtaamisesta.

Yrittäjyysstrategiatyötä tehdään koko pääministeri Rinteen hallituskauden ajan. Strategiaa valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa. Seuraavaksi valmistelutyötä varten nimitetään laajapohjainen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii johtaja Olli Koski työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tavoitteena on laatia yrittäjyysstrategia valmiiksi vuoden 2020 alkupuolella, jonka jälkeen aloitetaan strategian laajamittainen toimeenpano.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Palotekninen Insinööritoimisto

Palotekninen Insinööritoimisto

Palotekninen konsultointi ja suunnittelu

BLOGIT

Liedon Säästöpankki

Rahan takii

Liedon Säästöpankki

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Liedon Vanhalinna

Vanha Härkätie 111, Lieto

www.abocatering.fi

Viihtyisätja monipuoliset kokous- ja juhlatilat Linnavuoren kartanomiljöössä – historiaa, kulttuuria ja luontoa lähellä. Oheisohjelmaksi opastettuja kierroksia niin museonäyttelyissä kuin ulkoilupoluilla. Tilavuokraus ja tilausravintolapalvelut.

Lue uusin näköislehtemme

11/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 14.11.2019


Seuraa meitä somessa