Julkaistu 27.11.2019 0          
Yrittäjät:

Ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset palautettava

Terveydenhuoltolain muutos johti siihen, että pienet ambulanssiyritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa ja kuljetuksien kustannukset ovat kasvaneet. Suomen Yrittäjät vaatii, että yrittäjyys ambulanssipalveluissa on palautettava palvelutuotannon keinovalikoimaan.

Vuonna 2011 voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiirille viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien.

– Tuskin lainsäätäjä tarkoitti, että sairaanhoitopiirit siirtäisivät palveluiden tuottamisen itselleen tai usein pelastuslaitoksille. Kotimaiset pk-yritykset olivat hoitaneet tehtävän vuosikymmeniä laadukkaalla tavalla, mutta lakimuutoksen jälkeen toimintansa ovat lopettaneet lähes kaikki alan yrittäjät, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Muutos johti kahdenlaisiin ongelmiin

Suuressa osassa maata sairaankuljetuksessa on luovuttu yritysten käytöstä ja se on otettu yksinomaan julkiseksi tuotannoksi.

Toinen ongelma on kohtuuttoman korkeat referenssivaatimukset silloin, kun yrityksiä kilpailutetaan sairaankuljetusta tuottamaan. Vaatimukset ovat johtamassa alan keskittymisen julkiseen tuotantoon ja vain isoimpien palveluntuottajien käsiin. Markkinoiden toimivuus on uhattuna.

Ennen lakimuutosta kunnat järjestivät sairaanhoitokuljetukset itse. Palvelut järjestettiin tyypillisesti ostohankintana.

– Kun kunta kilpailutti, muistettiin huomioida pienempien paikallisten yritysten mahdollisuus tarjota. Nyt myös kunnat ovat huolissaan kustannuksien kasvamisesta, Kujala sanoo.

Myös hankintalaissa säädetään, että mikäli hankintaa ei jaeta osiin, siitä on esitettävä perusteet. Julkisia hankintoja kehitettäessä olennaista on, että julkinen sektori kantaa vastuunsa palvelumarkkinoiden toimivuudesta.

Kolme keinoa kuljetusongelman korjaamiseksi

Suomen Yrittäjien Kujala vaatii muutoksia ambulanssiyrittäjyyden elvyttämiseksi:

Sairaanhoitopiireillä on oltava palvelustrategia myös sairaankuljetuksiin. Siinä on oltava yrittäjyydelle vahva sija.

Pelastuslaitosten sairaankuljetusmonopolin sijaan palvelut on järjestettävä julkisena hankintana sekä kiireellisissä että kiireettömissä kuljetuksissa.

Julkiset hankinnat on toteutettava niin, että pienetkin yritykset voivat olla mukana.

Kujalan mukaan sairaanhoitopiirien ja jäsenkuntien on nyt arvioitava terveydenhuoltolain muutoksen vaikutukset ja palautettava ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

SelinSelin

SelinSelin

Coaching, Esimiesvalmennus, Konsultointi, Koulutuspalveluja, Laatujärjestelmät, Liikkeenjohdon konsultointi, Myyntivalmennus, Yrityspalveluja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa