Julkaistu 28.11.2019 0          

Julkinen ja yksityinen työnvälitys yhdistivät voimansa

Monialaisessa yksityisen yrityksen ja työvoimaviranomaisten yhteistyössä saattaa olla suomalaisen työnvälityksen tulevaisuus. Tutkijat päätyvät esittämään seitsemän suositusta monialaisen ohjaus- ja neuvontatyön kehittämiseen perjantaina 29.11. julkistettavassa tutkimusraportissa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on valmistunut arviointi- ja kehittämistutkimus, joka kertoo, millaista on menestyksekäs monialainen yhteistyö yksityisen työnvälityspalvelun ja työvoimaviranomaisen välillä.

Tutkimuksen kohteena oli varsinaissuomalainen Työnvälityspiste, jonka Varsinais-Suomen ELY-keskus, TE-toimisto ja Työelämän Infopiste Oy perustivat vuonna 2017 vastaamaan meri- ja autoteollisuuden nopeasti kasvaneeseen työvoiman kysyntään. HAMKin tutkimus selvitti Työnvälityspisteen monialaisen eli yksityisen yrityksen ja työvoimaviranomaisen yhteistyössä tekemän ohjaustyön perustaa ja kehittymistä touko-marraskuussa 2019. Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa myös valtakunnallisesti, ja ne ovatkin herättäneet työvoimaviranomaisten kiinnostuksen ympäri Suomea.

Monialaisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmien ja organisaatioiden yhdessä tuottamaa palvelua. Työtapa on yleistynyt muun muassa sosiaali- ja terveysalalla ja viime aikoina myös uraohjauksen kentällä. Tutkimustulokset eivät ole suoraan yleistettävissä kaikkeen monialaiseen asiakastyöhön, mutta ne tuovat esiin julkisen ja yksityisen toimijan monialaisen palvelun mahdollisuuksia, joita aiemmassa tutkimuksessa ei ole juuri käsitelty.

HAMK Edu -tutkimusyksikön toteuttaman tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä siitä, että monialainen työ opitaan yhdessä tekemällä. Keskeistä on toimijoiden keskinäinen luottamus ja yhteiset tavoitteet. Monialaisessa yhteistyössä keskeistä ovat erityisesti

1) avoimet, motivoituneet työntekijät

2) sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen eli asiakaslähtöisyyteen sekä

3) halu kehittää toimintaa ja ratkaista eteen tulevia ongelmia. Asiakkaan ohjautuminen palveluun ja sisäinen viestintä näyttäytyivät monialaisen työn näkökulmasta osin haasteellisina.

Vastoin aiempaa monialaisen työn tutkimusta toimiva yhteistyö ei näytä edellyttävän toisten työtapojen syvällistä tuntemusta. Yllättävää on, että toimijat nimesivät hyvin samansuuntaisesti keskeisiä arvoja ja periaatteita, vaikka eivät ennen olleet yhdessä kokoontuneet niitä erikseen pohtimaan.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Celerpak Oy

Celerpak Oy

Aaltopahvilaatikot, Pahvilaatikoita, Pakkauksia, Pakkaussuunnittelua

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa