Julkaistu 18.12.2019 0          

Uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta voimaan

Työsuojeluviranomaiset muistuttavat vuoden alussa voimaan tulevasta valtioneuvoston asetuksesta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Tätä asetusta tullaan soveltamaan työhön, jossa käytetystä tai esiintyvästä tekijästä aiheutuu tai voi aiheutua lisääntynyttä vaaraa sairastua syöpään. Asetusta sovelletaan myös työssä käytettäviin tai esiintyviin perimää vaurioittaviin aineisiin. Työpaikoilla altistutaan erityisesti hengitettävälle kiteiselle piidioksidille, kovapuupölylle ja kromi (VI) -yhdisteille.

Uuden asetuksen myötä työnantajan on vähennettävä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän tai perimää vaurioittavan aineen käyttöä työpaikalla ensisijaisesti korvaamalla se aineella, seoksella tai työmenetelmällä, joka ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen, jos korvaaminen on teknisesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa. Jos syöpäsairauden vaaraa aiheuttava tekijä tai perimää vaurioittava aine ei ole teknisesti tai kohtuudella korvattavissa vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella, työnantajan on varmistettava, että syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä ja perimää vaurioittavia aineita käsitellään suljetussa järjestelmässä niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille on uudessa asetuksessa määritelty raja-arvot. Näitä raja-arvoja ei tule sekoittaa haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvoihin, joista säädetään erikseen. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavissa aineissa on huomioitu, joko 8 tunnin altistuminen tai lyhytaikainen altistuminen. Joissain aineissa on määritelty molemmat raja-arvot ja joidenkin aineiden osalta on siirtymäaika, joten niiden aineiden soveltaminen alkaa myöhemmin.

Uudessa asetuksessa mainitaan tarkasti työnantajan velvoitteet, mutta tätä asetusta tulee soveltaa myös yhteisten rakennustyömaiden rakennuttajiin ja päätoteuttajiin. Rakennustyömailla tämän uuden asetuksen myötä on rakennuttajan, päätoteuttajan sekä työnantajien yhdessä ja kunkin omien lainsäädännöllisten velvoitteidensa osalta huolehdittava siitä, ettei rakennustyössä esiintyvistä syöpävaarallisista tekijöistä (kvartsipitoinen rakennuspöly, puupölyt, dieselpakokaasut) aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Tämä edellyttää toimivaa työvaihekohtaista suunnittelua erityisesti pölyntorjunnan osalta, jotta raja-arvot eivät ylity. Uudessa asetuksessa mainitut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet on huomioitava myös päätoteuttajan tekemissä työhygieenisissä mittauksissa.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Autovuokraamo Lempinen St1 Stålarminkatu

Autovuokraamo Lempinen St1 Stålarminkatu

Autojen pesut, Autojen puhdistuspalvelut, Autojen ruosteen estokäsittely, Autovuokrausta, Kahviloita

BLOGIT

Liedon Säästöpankki

Rahan takii

Liedon Säästöpankki

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ravintola Kåren

Hämeenkatu 22, Turku

www.karen.fi

KP 10-200, R. Juhlasali 200 hlö, Ruokasali 70 hlö, Argentinasali 60 hlö, Kabinetit 10 ja 12 hlöä. Langaton internetyhteys, dataprojektori, valkokangas juhlasalissa, äänentoistolaitteet.

Lue uusin näköislehtemme

12/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 12.12.2019


Seuraa meitä somessa