Julkaistu 13.02.2020 0          

Turku selvittää keskustaliikenteen vaihtoehdot

Turun kaupunki on käynnistänyt keskustan liikenteen vaihtoehtoisten mallien selvittämistyön. Työssä laaditaan kolme skenaariota, joissa keskustan liikenteen kehittämistä tarkastellaan kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden toteuttamisen kannalta.

Skenaariotyö liittyy kaupungin asettamiin keskustan kehittämisen tavoitteisiin. Tavoitteiden mukaan keskustan on oltava saavutettava ja helposti kuljettava, kaupallisesti houkutteleva sekä viihtyisä ja elävä ympäri vuoden.

Keskustan kehittämiseen liittyvät myös kaupungin hiilineutraalisuus- ja kulkutapajakaumatavoite. Hiilineutraaliustavoitteen mukaan kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Kulkutapajakaumatavoitteen mukaan 66 % liikkumisesta tehdään kestävillä liikennemuodoilla vuoteen 2030 mennessä.

Nyt laadittavat kolme skenaariota eroavat toisistaan sen suhteen, kuinka paljon tavoitteita tukevia toimenpiteitä toteutetaan vuoteen 2029 mennessä.

Työ on tilattu WSP Oy:ltä. Skenaarioanalyysi on osa keskustaliikenne 2029 -suunnitelmaa, joka kytkeytyy käynnissä olevaan yleiskaava 2029 valmisteluun.

- Nämä skenaariot voi nähdä myös ajallisena kehityspolkuna nykytilanteesta kohti tavoitteita, kuvaa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

- Osa tavoitteista edellyttää toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei onnistu hetkessä. Mutta pienin askelin voidaan kuitenkin mennä koko ajan tavoitteiden mukaiseen suuntaan.

Skenaariotyön taustalla on tosiasia, että keskustan kehittämiseen liittyy väistämättä liikenteen järjestäminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä, jotka lisäävät kestävien liikkumistapojen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.

Samalla halutaan nostaa esille näkökulmaa, jonka mukaan keskustan liikennettä ei pidä suunnitella pelkästään liikenteen lähtökohdista. Keskustassa oleminen ja viihtyminen on otettava myös huomioon.

- Keskustan on jatkossakin oltava saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla, mutta läpikulkuväylä sen ei tarvitse olla. Viihtyisän oleskelun ja elävän kaupunkikulttuurin edellytyksistä on myös pidettävä huoli, sanoo keskustan kehittämisen hankejohtaja Riitta Birkstedt.

- Nyt käynnistetyn työn aikana tuodaan esille eri vaihtoehtojen mahdollisuudet ja rajoitteet suhteessa kaupungin asettamiin kokonaisvaltaisiin tavoitteisiin.

Skenaariotyö valmistuu helmi-maaliskuun aikana, minkä jälkeen vaihtoehdoista kerätään mielipiteitä ja näkemyksiä laajasti. Kaupungin tilauksesta Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos Samforsk järjestää toukokuussa kansalaispaneelin, jossa yli 200 turkulaista eri puolilta kaupunkia pääsee pienryhmissä keskustelemaan vaihtoehdoista.

Kansalaisraadin tulokset otetaan huomioon päätöksenteossa osana yleiskaavan käsittelyä myöhemmin tänä vuonna.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Turun Timanttisahaus Oy

Turun Timanttisahaus Oy

Timanttiporaus, Timanttisahaus

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Hotel Seaport

Matkustajasatama Toinen Poikkikatu 4, Turku

www.hotelseaport.fi

Kokoustilat:Aulakabinetti 12 hlö, kapasiteetti 14 hlö diplomaatti. Tulli ja Konttorikabinetit, kumpaankin tilaan max 10 hlö, tilassa 8-10 hlön ryhmätyöpöytä. Conferens 1+2, max 45 hlöä/tila, kapasiteetti 18 hlö U-muoto, 45 hlö luokkamuoto, 60 hlö teatterimuoto. Kaikissa kokoustiloissa piirtoheitin, fläppitaulu, valkokangas ja datatykki. Conferens-tilassa lisäksi dvd-äänentoistolaitteet, puhelin.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa