Julkaistu 20.02.2020 0          
Unelmana kansainvälistyminen

Vero- ja juridiset velvoitteet osa kansainvälistymistä

Jaakko Niskala.

Kansainvälisten markkinoiden kasvu on avannut paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kotimaata suuremmat markkinat houkuttelevat suomalisia yrityksiä rajat ylittävään kauppaan. Varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset suuntaavat entistä useammin kansainvälisille markkinoille, mutta ovat saaneet samalla huomata tämän edellyttävän laajempaa tietoisuutta toimintaa sääntelevistä normeista. Sääntely, niin kotimainen kuin ulkomainenkin, on lisääntynyt viime vuosien aikana ja vastaavasti valvonta lisääntyy jatkuvasti liiketoiminnan eri osa-alueilla. Uudet mahdollisuudet tuovat mukanaan myös uusia riskejä ja velvoitteita, mitkä yrityksen tulisi tunnistaa jo toiminnan suunnittelussa.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa on usein kyse perinteisestä tavaran tai palvelun myynnistä ulkomaille, myyntimiehen palkkaamisesta tai lähettämisestä uusille markkinoille tai kokonaistoimituksesta ulkomaiselle tehtaalle tai telakalle. Moni yritys suuntaakin kasvaville markkinoille transaktio kerrallaan sen sijaan, että suoraan perustaa ulkomaista tytäryhtiötä. Tämä ei tarkoita, etteikö esimerkiksi yksittäistä palvelumyyntiä Saksaan tai Norjaan voi seurata paikalliset vero- sekä juridiset velvoitteet kuitenkin.

Viime aikoina ulkomaisilla markkinoilla muun muassa tilaajan selvitysvelvollisuuteen, rahanpesun ehkäisyyn sekä työoikeuteen ja työlupiin liittyvät velvoitteet ovat lisääntyneet. Näillä on vaikutusta esimerkiksi paikallisesti sovellettaviin työehtoihin, pankkitilin avaamiseen tai vastuuseen alihankkijoiden velvoitteista. Samanaikaisesti verotuksen näkökulmasta kysymyksiä herättää mm. päivärahakäytännöt, niin sanotun kuuden kuukauden säännön soveltaminen, 183 työskentelypäivän laskeminen tai paikallisten ennakonpidätysten toimittaminen. Viranomaisvelvoitteiden ja vaikkapa EU:n tullialueen ulkopuolisen Norjan tuonti- ja vientimuodollisuuksien lisäksi yrityksen on huolehdittava omasta varsinaista liiketoiminnastaan sekä turvattava omat aineettomat oikeudet (IPR) uusilla markkinoilla.

Askel kansainvälisille markkinoille on suuri ja varsinkin pk-yrityksillä se sitoo merkittävän osan käytettävistä resursseista, kun samanaikaisesti tulee liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida asiakkaan asettamat vaatimukset ja erilaiset lakisääteiset velvoitteet. Onnistunut kansainvälistyminen edellyttää näiden hallintaa sekä kykyä tunnistaa eri tekijöiden vaikutus toisiinsa. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa rahoitus ja kassanhallinta, kansainvälistymisstrategia, toimitussopimus ja välillinen sekä välitön verotus. Käytännössä yrityksen tulisi jo tarjousvaiheessa ottaa huomioon toimintaan vaikuttavat normit ja näiden vaikutus kustannuksiin, kuten esimerkiksi ulkomaan arvonlisäveron raportointi ja suorittaminen. Yrityksen tulisi myös arvioida, mitä sopimusmääräykset tarkoittavat käytännössä ja toisaalta voidaanko näillä esimerkiksi vyöryttää velvoitteista aiheutuvia kustannuksia ostajalle.

Uusille markkinoille siirtyminen on koko yrityksen yhteinen hanke ja onnistunut kansainvälistyminen edellyttää ennakointia ja suunnittelua. Tällöin voidaan uusille markkinoille siirtyä heti alusta oikealla rakenteella, kestävillä sopimusehdoilla ja luotettavalla budjetilla. Avaimet menestymiselle tarjoavat velvoitteiden huomioiminen ennakolta ja näiden tunnistaminen sekä pitkäjänteisen kansainvälistymisstrategian rakentaminen.

Jaakko Niskala
veroasiantuntija, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Cafe Ravintola Masku /Maskun Juhlapalvelu Ky

Cafe Ravintola Masku /Maskun Juhlapalvelu Ky

Juhlapalveluja, Kahviloita, Pitopalvelua

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Aitiopaikka

Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

www.frescoravintolat.fi

A 200-250, KP 2-50, R 300, S, terassi Aurajoelle, Maaherran edustustila 50 hengelle Aurajoki-näköaloin. Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet 10, 20 ja 200 henkilölle, langaton verkko, äänentoistolaitteet, AV-laitteet, hää- ja juhlapalvelut, catering, näyttelytila aulassa, lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tule paikan päälle tutustumaan. Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www.frescoravintolat.fi.

Lue uusin näköislehtemme

03/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 12.03.2020


Seuraa meitä somessa