Julkaistu 23.03.2020 0          
TURUN AMK

Yritysten kestävän kehityksen haasteita voi ratkoa opiskelijoiden kanssa yhdessä

Harjoittelut ja opinnäytetyöt ovat monille yrityksille tuttuja opiskelijayhteistyön tapoja. Turun ammattikorkeakoululla on myös pitkä historia yritysyhteistyöstä, joka tapahtuu opintojaksojen ja opiskelijaprojektien muodossa.

Nyt olemme kehittäneet yhdessä Helsingin yliopiston, Metropolia ammattikorkeakoulun ja LAB ammattikorkeakoulun kanssa uudenlaisen kestävyyshaasteisiin keskittyvän projektikurssin Solutions.now. Se toteutetaan täysin verkossa ja opiskelijoita voi osallistua eri puolilta Suomea. Yhteistyössä mukana olevat yrityksetkin ovat eri puolilta Suomea. Yhteistyö yritysten ja opiskelijoiden välillä pyritään tekemään mahdollisimman vaivattomaksi, jotta se sopii kiireisen yrityksenkin arkeen.

Yhteistyö onnistuu myös verkossa

Solutions.now on projektikurssi, jossa opiskelijat jaetaan tiimeihin muutaman kuukauden ajaksi. Kukin tiimi saa yritykseltä kestävyyshaasteen ratkaistavakseen. Opintojakson ajan opettajat ja yritysten edustajat mentoroivat tiimejä ratkaisujen kehittämisessä. Kaikki opetus, mentorointi ja tiimityö tapahtuu erilaisilla digitaalisilla alustoilla. Digitaalinen yhteistyöalusta mahdollistaa projektien toteuttamisen riippumatta maantieteellisestä sijainnista.

Haasteellista on luoda osallistujien kesken luottamuksen ilmapiiri ja saada kaikki innostumaan yhteisestä tekemisestä, kun toimitaan täysin ilman fyysistä kohtaamista. Onneksi tähänkin on löytynyt erilaisia ratkaisuja, kuten videokuvan käyttö kohtaamisissa sekä helpot viestinnän kanavat. Yritykset ja opintojakson vetäjät tosin tapasivat alussa myös kasvokkain, jotta saatiin yhteistyö hyvin alkuun ja kaikki sitoutuneesti mukaan.

Mukana kahdeksan erilaista yritystä

Ensimmäisessä pilotissa oli mukana kahdeksan yritystä tai organisaatiota: Partioaitta, Neste, ST1, Iin Micropolis, Vantaan kaupunki, UseLess Company, Esri Finland ja CGI.

Eräässä haasteessa opiskelijoiden tehtävänä oli kartoittaa biojätteen keräyksen toteuttamista harvaan asutulla alueella. Toisissa haasteissa keskityttiin muun muassa digitaalisten hankintojen hiilijalanjälkeen, metsitysprojekteihin, kulutusta vähentäviin palveluihin ja ihmisten käyttäytymistä muuttavaan tapahtumakonseptiin. Lopuksi tiimit esittelivät kahden kuukauden aikana toteuttamansa projektin tulokset.

Opintojakson formaattia on pilotoitu nyt ensimmäistä kertaa 13.1.–6.3.2020, ja sitä tullaan järjestämään jatkossa vähintään kerran vuodessa. Kaikki opintomateriaalit tulevat myös avoimena kaikkien Suomen korkeakoulujen käyttöön. Käytännössä siis kuka tahansa opettaja voi järjestää vastaavan opintojakson omassa korkeakoulussaan.

Solutions.now on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Climate University -hankkeessa, jossa korkeakoulut eri puolilta Suomea tuottavat yhdessä uusia opintosisältöjä ilmastokriisin haasteisiin ja ratkaisuihin. Climate University -hanke tekee yhteistyötä useamman kymmenen eri yrityksen kanssa. Tavoitteena on lähentää korkeakoulujen ja yritysten välisiä suhteita sekä yhdessä toimia kestävämmän tulevaisuuden eteen.

Yhteistyö auttaa eteenpäin

Opiskelijoilla on kova halu hyödyntää oppimaansa kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi yhteiskunnassa. Ympäristövastuu ja sosiaalinen kestävyys ovat ajankohtaisia teemoja myös yrityksissä. Kestävämmän liiketoiminnan rakentaminen vaatii kuitenkin ylimääräisiä resursseja yritykseltä. Usein haasteena on löytää ylimääräistä aikaa arjen keskellä ideointiin, selvitystyöhön ja kehittämissuunnitelmien tekoon.

Opiskelijat voivat olla osa ratkaisua liiketoiminnan suunnan muutosta haettaessa. Ammattikorkeakoulut pyrkivät vastaamaan yritysten tarpeisiin ja luomaan uusia matalan kynnyksen keinoja yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Solutions.now on vain yksi esimerkki tällaisesta yhteistyöstä. Kestävän yhteiskunnan rakentaminen onnistuu ainoastaan tekemällä avointa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Haluatko yrityksesi mukaan seuraavaan järjestettävään Solutions.now -ryhmään? Tai tarvitseeko yrityksesi muuta opiskelijayhteistyötä kiertotalouteen liittyen? Ota yhteyttä: tutkimusvastaava Piia Nurmi, piia.nurmi@turkuamk.fi.

Sara Malve-Ahlroth, hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
Piia Nurmi, tutkimusvastaava, Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä, Turun ammattikorkeakoulu

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Turun Tehohuolto Oy

Turun Tehohuolto Oy

Kiinteistönhoito, Siivouspalveluja, Sähköalan töitä, Sähköasennukset, Trukkien huolto

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

09/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 03.09.2020


Seuraa meitä somessa