Julkaistu 26.03.2020 0          

Lähes kaikki ekonomistit kannattavat suoria, väliaikaisia ja mittavia tukia yrityksille

98 prosenttia taloustieteilijöistä pitää suoria, väliaikaisia ja mittavia yrityksille kohdistettuja tukitoimia perusteltuina koronavirusepidemian vuoksi. Kaksi prosenttia ekonomisteista on väitteen kanssa eri mieltä. Ekonomistikone selvittää ekonomistien kannat ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Epävarma tai vailla mielipidettä ei ole yksikään ekonomisti. Kommenteissaan taloustieteilijät toteavat, että liikkumisrajoitusten aiheuttama poikkeustilanne on taloudellinen shokki, jota vastaan kukaan ei ole voinut varautua ja siksi valtion toimia tarvitaan yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi. Lisäksi he huomauttavat, että kannustinvaikutukset ja kohdentuminen on otettava huomioon tukitoimien muotoilussa.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaukset kahteen uuteen koronavirusepidemian talousvaikutuksia käsittelevään kysymykseen. Toinen kysymyksistä käsittelee koronavirusepidemian vaikutuksia hallituksen työllisyys- ja taloustavoitteisiin. Yhdeksän prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että vaikka koronavirusepidemia on vienyt maamme poikkeustilaan, tulisi hallituksen siitä huolimatta pitää kiinni itselleen aiemmin asettamista työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainottamista koskevista tavoitteista. Toista mieltä on enemmistö eli 65 prosenttia, 22 prosenttia epävarmoja ja neljä prosenttia vailla mielipidettä.

Vuonna 2017 aloittaneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön, esimerkiksi Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Roope Uusitalo.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Turun Timanttisahaus Oy

Turun Timanttisahaus Oy

Timanttiporaus, Timanttisahaus

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

11/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 12.11.2020


11-liite/2020Liite
to 12.11.2020


Seuraa meitä somessa