Julkaistu 28.04.2020 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Epävarmuus jatkuu, mutta vaikutuksiin voi jo varautua

Kuluneen kevään tapahtumiin kukaan ei osannut valmistautua. Viimeiset viikot, kohta kuukaudet ovat mullistaneet toimintatapamme ja asettaneet meidät täysin uudenlaisen tilanteen eteen COVID 19 -taudin leviämisen myötä. Yritykset ovat joutuneet kohtaamaan epäsuotuisan tilanteen mahdollisena asiakaskatona taikka toiminnan estymisenä. Tilanne on hyydyttänyt kysyntää ja aiheuttanut markkinahäiriöitä monella teollisuuden alalla, kuten esimerkiksi kiinteistö- ja rakennussektorilla. Lohdullista on huomata, että iso osa toimijoista on pystynyt jatkamaan toimintaa lähes normaalisti poikkeusoloista huolimatta. Pandemian verraten raju alkuvaikutus on tasaantunut ja toimintoja pyritään sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen. Yleisesti on käyty keskustelua myös siitä, miten tilanne tulee vaikuttamaan muun ohella kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuuteen. Markkinoilta kantautuneiden viestien mukaan voidaan todeta, että sovittuja hankkeita ei vielä ole merkittävissä määrin siirtynyt tai peruuntunut kokonaan. Silmäys kaupunkikuvaan osoittaa, että työmaat pyörivät vielä lähes normaalisti.

Poikkeusoloissa yritysten kohtaamat haasteet vaihtelevat tapauskohtaisesti. Käynnissä oleva epidemia on jo tässä vaiheessa vaikuttanut muun muassa kulujen hallinnointiin liittyviin ratkaisuihin sekä sopimussuhteiden häiriöihin ja tulkinnanvaraisuuksiin. Pinnalla on ollut force majeure eli nk. ylivoimaisen esteen sopimusehto ja sen tilannekohtainen tulkinta. Force majeure -tilanteella tarkoitetaan osapuolista riippumatonta, odottamatonta ja poikkeuksellista tapahtumaa, johon varautumista osapuolelta ei ole voitu kohtuudella edellyttää sopimukseen sitouduttaessa, ja joka estää sopimusvelvoitteen täyttämisen. Kaikissa sopimuksissa ei välttämättä ole osattu varautua riittävällä tasolla vallitsevan tilanteen kaltaiseen muutokseen tai käsillä olevaa sopimusta ei voida tulkita niin, että kyseessä olisi tosiasiallisesti ylivoimainen este. Osa yrityksistä on jo joutunut pohtimaan edellä mainittuja haasteita ja monella vastaavien tilanteiden arviointi saattaa olla edessä.

Vaikka tähän kevääseen emme osanneetkaan valmistautua, on riskienhallinnan kannalta olennaista, että jokainen yritys alkaa varautua syksyyn ja loppuvuoteen viimeistään nyt. Tulevat viikot ja kuukaudet ennen kesää on hyvää aikaa kartoittaa aidosti tehtävissä olevia tehostamistoimia. Valmistautuminen on hyvä aloittaa ajoissa, jotta toimiin voidaan tarpeen mukaan ryhtyä joustavasti ja ilman aiheetonta viivettä. Ennakoiden tulee arvioitavaksi muun muassa mahdolliset sopimusrikkomukset ja oikea-aikainen reagointi niihin. On tärkeää neuvotella sopimussuhteita uudelleen riittävän ajoissa eikä jäädä odottamaan passiivisesti asioiden etenemistä. Tällä tavalla pystytään mahdollisesti välttämään myös potentiaaliset riitatilanteet. Monessa tapauksessa on myös hyvin todennäköistä, että yhteistyötä sopimuskumppaneiden välillä on mahdollista jatkaa kriisin jälkeen. Tämä on hyvä muistaa myös nyt.

Työvoiman sopeutustoimien ohella on yritysjohdon hyvä pohtia myös, onko rahoitusta tarve järjestellä uudelleen tai tuleeko esimerkiksi yritysrakennetta muuttaa omavaraisuusasteen vahvistamiseksi ja rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi on tärkeä pohtia, miten hallinto pystytään järjestämään poikkeusoloissa. Epidemiasta huolimatta ja juuri sen vuoksi, on tehtävä kriittisiäkin päätöksiä nopealla aikataululla. Toimintamallit on sopeutettava tilanteeseen siten, että esimerkiksi etäpäätöksenteko on mahdollista.

Kriisitilanne on myös otollinen aika toiminnan uudistamiselle. Kiinteistö- ja rakennusalan osalta on ennakoitavissa, että pitkään puhuttaneet muutostrendit, digitaalisuus ja kiertotalous, tulevat kasvattamaan merkitystään erityisesti kriisistä toipumisen jälkeen. Voimakkaasti lisääntynyt etätyöskentely ja toisaalta kodin käyttötarpeet tulevat puolestaan muokkaamaan käsitystämme tarvittavista ja toimivista tiloista niin työn tekemisen kuin asumisen saralla. Käynnissä olevasta poikkeuksellisesta ajasta huolimatta on järkevää valmistautua tulevaan ennakoiden.

Aleksi Lundén
lakimies, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Rockfun Promotions & Agency Oy

Rockfun Promotions & Agency Oy

Juontajapalvelut, Konsultointipalveluja, Mainosspiikkaus, Mediatoimistoja, Ohjelmatoimistoja, Promootiopalvelut, Viestintätoimistoja, Äänimainontaa

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

04/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 19.04.2021


04-liite/2021Liite
to 19.04.2021


Seuraa meitä somessa