Julkaistu 10.05.2020 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Yritysten koronatuet kirjanpidossa ja verotuksessa

Yrityksille ja yrittäjille myönnetään parhaillaan tukia koronaepidemian vuoksi. Tässä Taloushallintoliiton katsaus tällä hetkellä käytössä oleviin tukiin ja niiden käsittelyyn kirjanpidossa ja verotuksessa.

YKSINYRITTÄJIEN TUKI

Kaupungit ja kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen koronepidemian vuoksi.

Kyseessä on 2 000 euron suuruinen kertaluonteinen toimintatuki, joka on tarkoitettu yritystoiminnan menojen kattamiseen, kuten vuokriin, eläkevakuutusmaksuihin, puhelinkuluihin, tilitoimistopalveluihin ja muihin menoihin.

Avustusta voi saada yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Tuki on yritysmuotoriippumaton. Yksinyrittäjäksi katsotaan näin esim. osakeyhtiö, jossa ei työskentele omistajayrittäjän lisäksi palkattua työvoimaa.

ELY-KESKUKSEN JA BUSINESS FINLANDIN TUKI

ELY-keskus

Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta (aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä).

Avustusta myönnetään ns. tilanneanalyysin tekemiseen (esim. uusien liiketoimintojen selvittämiseen ja suunnitteluun) ja kehittämistoimiin (esim. tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen). Tilanneanalyysia varten tukea voi saada enintään 10 000 euroa ja kehittämistoimiin 100 000 euroa.

Business Finland

Yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Avustusta voi saada ns. esiselvitysrahoituksena enintään 10 000 euroa ja kehittämisrahoituksen enintään 100 000 euroa.

KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA JA VEROTUKSESSA

Kirjanpito

Tuet kirjataan yrityksen kirjanpidossa pääsääntöisesti liiketoiminnan muihin tuotoihin.

Tuloverotus

Tuet ovat yrityksen veronalaista elinkeinotoiminnan tuloa elinkeinoverolain 4 pykälän yleissäännöksen mukaisesti. Kunnat ja kaupungit kertovatkin ohjeistuksessaan ilmoittavansa yksinyrittäjien tuen Verohallinnolle verovalvontaa varten.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverolain 79 pykälän mukaan veron perusteeseen luetaan suoraan tavaran tai palvelun hintaan liittyvät tuet ja avustukset.

Mikäli tuki ei liity mihinkään tiettyyn myyntiin, siitä ei ole ns. yleistukena suoritettava arvonlisäveroa. Yrityksen kehittämistoimintaa varten myönnetyt tuet samoin kuin esim. yritysten kiinteiden kulujen kattamiseen myönnettävät tuet ovat yleensä tällaisia yleistukia, joista ei ole suoritettava veroa.

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea ajalta 16.3. – 30.6.2020, mikäli yritystoiminta on päättynyt joko kokonaan tai muuttunut sivutoimiseksi tai siitä saatavat kuukausitulot ovat laskeneet alle 1 089,67 euroon. Tulon määrittely on tuottanut ongelmia, mutta edun saamiseksi riittää jo se, että yritystoiminta on päättynyt tai muuttunut sivutoimiseksi.

Yrittäjän on pitänyt ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään 15.4., jotta hän voi saada etuutta takautuvasti 16.3. lähtien. Nyt etuutta voi saada aikaisintaan ilmoittautumishetkestä.

Kirjanpito

Mikäli työmarkkinatuki on maksettu yrityksen pankkitilille, se kirjataan kirjanpidossa joko yksityissijoituksena oman pääoman lisäykseksi tai velaksi omistajayrittäjälle.

Tuloverotus ja arvonlisäverotus

Työmarkkinatuki on yrittäjän henkilökohtaista tuloa, josta KELA toimittaa ennakonpidätyksen tuen maksaessaan. Työmarkkinatuesta ei suoriteta arvonlisäveroa.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

TMK Teollisuuden Mittaus- ja Kalibrointipalvelu Oy

TMK Teollisuuden Mittaus- ja Kalibrointipalvelu Oy

Kalibrointipalvelut, Mittauspalveluja, Optisten tuotteiden valmistus, Tietokoneiden valmistus

Kokouspalvelut

Naantalin Kylpylä

Matkailijantie 2, Naantali

www.naantalispa.fi

Kokoukset, juhlat, näyttelyt, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasparatiisi, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

04/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 19.04.2021


04-liite/2021Liite
to 19.04.2021


Seuraa meitä somessa