Julkaistu 19.05.2020 0          
Väitös suurista kaupoista rahoitusmarkkinoilla

Liiallinen kaupankäynti syö sijoitusten tuottoa

FM, KTM Mika Hannula.

Turun yliopistossa väittelevä FM, KTM Mika Hannula tutki väitöskirjassaan kaupankäyntiä rahoitusmarkkinoilla. Väitöskirjan keskiössä olevat kysymykset liittyvät suurten transaktioiden optimaaliseen toteuttamiseen sekä kaupankäyntikustannusten minimointiin.

Kaupankäynti rahoitusmarkkinoilla on vilkasta. Markkinoiden kaupankäyntivolyymiä on kasvattanut muun muassa sähköisen kaupankäynnin kehittyminen ja erilaisten kaupankäyntialgoritmien hyödyntäminen. Kokonaiskaupankäyntimääriä kuitenkin rajoittaa se, että kaupankäyntiin rahoitusinstrumenteilla liittyy kustannuksia.

– Nämä samaiset kaupankäyntikustannukset koituvat usein myös tavallisen sijoittajan kohtaloksi, sillä liiallinen kaupankäynti ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat omiaan syömään sijoitusten tuottoa, Hannula tarkentaa.

Hannula tutki rahoituksen alan väitöskirjassaan erityisesti suurten transaktioiden toteuttamista ja kaupankäyntikustannusten minimointia erilaisissa teoreettisissa asetelmissa. Hannulan mukaan näillä kysymyksillä on huomattava merkitys suurten kaupankävijöiden päivittäisissä toiminnoissa, sillä luonnollisen kustannusnäkökulman lisäksi vaatimus asiakastoimeksiantojen mahdollisimman tehokkaasta toteuttamisesta sisältyy eksplisiittisesti rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn esimerkiksi EU:ssa (Markets in Financial Instruments Directive II, MiFID II) ja USA:ssa (Regulation National Market System, Reg. NMS).

Väitöskirja pyrkii mallintamaan rahoitusmarkkinoiden päivänsisäistä kaupankäyntidynamiikkaa ja sitä kautta parantamaan ymmärrystä markkinoiden lainalaisuuksista. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten epäsymmetrinen informaatio, kaupankävijöiden riskiasenteet ja ylimääräiset kaupankäyntikustannukset vaikuttavat tarkastelun kohteena oleviin ominaisuuksiin, kuten markkinoiden likviditeettiin ja kaupankäyntivolyymiin.

Väitöskirjan tulokset antavat arvokasta lisätietoa päivänsisäisten markkinaparametrien käyttäytymisestä ja keskinäisistä suhteista.

– Esiteltyjä malleja sekä niiden tuloksia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi ennustettaessa kaupankäyntivolyymia sekä arvioitaessa EU-tasolla kiivasta keskustelua aiheuttaneen finanssitransaktioveron kaltaisten veroinstrumenttien vaikutusta rahoitusmarkkinoiden dynamiikkaan, Hannula kertoo.

Työssä käsiteltyjä malleja analysoidaan numeerisin menetelmin. Väitöskirjassa hyödynnetään uusia, tehokkaita laskennallisia menetelmiä rahoituksessa relevanttien ongelmien ratkaisemiseen. Esiin nostetut laskennalliset menetelmät ovat hyödynnettävissä myös esiteltyä laajemmassa yhteydessä, ja niiden avulla voidaan muun muassa syventää olemassa olevien teoreettisen mallien ymmärrystä.

______

FM, KTM Mika Hannula esittää väitöskirjansa ”Essays on Strategic Trading” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 22.5.2020 klo 12.00. Vastaväittäjänä toimii professori Juho Kanniainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Mika Vaihekoski (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Painotalo Painola, T. Nieminen Oy

Graafinen suunnittelu, Kirjansitomoja, Kirjapaino, Painotaloja, Pakkauspalvelu, Pakkaussuunnittelua, Suunnittelu, Suunnittelutoimistoja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Turun Linna

Linnankatu 80, Turku

www.turku.fi/turunlinna/vuokrattavat-tilat

Ainutlaatuisen historiallinen juhla- ja kokousmiljöö, jossa monipuolisia yksittäisiä tiloja 10-250 hengelle. Linnassa myös 120 hengen kokoustila, jossa täydellinen AV –tekniikka kiinteänä. Juhlatiloissa voidaan järjestää tilaisuuksia jopa yli 500 hengelle. Tutustu kokous- ja juhlatiloihin www.turku.fi/turunlinna/vuokrattavat-tilat. Tilavarauksista ja tarjoilusta vastaa Fazer Food Co meeting & events / Juhana Herttuan Kellari. Tiedustelut ja varaukset puh. 020 729 6905.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa