Julkaistu 19.05.2020 0          

Vuokranantajien odotukset tulevasta parantuneet

Suomen Vuokranantajien toukokuun alussa tekemän kyselyn perusteella koronavirus on vaikuttanut ennakoitua vähemmän vuokra-asuntomarkkinoihin. Verrattuna huhtikuun kyselyn tuloksiin vuokrien maksussa tai vuokralaisen löytämisessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Vaikka vuokranantajien odotukset tulevasta ovat parantuneet, ilmoittaa kuitenkin 40 % huhtikuun aikana asuntonsa vuokranneista vuokranantajista vuokralaisen löytymisen vaikeutuneen.

Kyselyyn vastanneista lähes 1200 yksityisestä vuokranantajasta vajaa kuusi prosenttia ilmoitti sovitun vuokran jääneen maksamatta tai maksun myöhästyneen. Vastaajista, jotka olivat vuokranneet asuntonsa viimeisen kuukauden aikana, noin 40 prosenttia ilmoitti vuokralaisen löytymisen vaikeutuneen. Tilanne on pysynyt käytännössä ennallaan kuukauden takaiseen kyselyyn verrattuna.

- Koronaepidemia ei ole laajasti tarttunut vuokra-asuntomarkkinoille. Poikkeuksellisen tilanteen vaikutukset ovat isossa kuvassa maltilliset verrattuna moneen muuhun toimialaan. Täysin immuuneja vuokramarkkinat eivät silti ole olleet. Esimerkiksi noin joka kymmenes kyselyyn vastannut vuokranantaja on tehnyt epidemian vuoksi maksusuunnitelmia vuokralaisten kanssa. Osuus ei kuitenkaan ole noussut kuukauden takaisesta tilanteesta, Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen kertoo.

Vuokranantajien odotukset parantuneet huhtikuusta

Vuokranantajien odotukset vuokralaisen löytämisestä ovat parantuneen merkittävästi huhtikuun kyselystä. Huhtikuussa enemmistö katsoi vuokralaisen löytämisen vaikeutuvan tulevina kuukausina, mutta toukokuussa tilanne oli kääntynyt päinvastaiseksi. Nyt enemmistö katsoo, ettei asuntojen vuokrattavuus olisi heikkenemässä. Kehityksestä huolimatta edelleen merkittävä 40 prosentin osuus vastaajista pelkää vuokrattavuuden heikkenevän lähikuukausina.

Näkemykset rahoituksen saatavuudesta ovat myös parantuneet edellisestä kyselystä. Huhtikuussa noin 52 prosenttia vastaajista ennakoi rahoituksen saatavuuden kiristyvän. Toukokuussa vastaavasti ajattelee enää noin 41 prosenttia vastaajista.

- Vuokranantajien odotuksissa on tapahtunut kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna merkittävä parannus. Taustalla on todennäköisesti kaksi tekijää. Epidemiatilanne on tasoittunut huhtikuun alusta, mikä on parantanut odotuksia. Toisaalta useat vuokranantajat uskovat avoimien vastauksien perusteella markkinoiden vauhdittuvan, kun uudet opiskelijat saavat varmistuksen opiskelupaikoistaan, Rokkanen arvioi.

Suomen Vuokranantajat tekevät koronatilanteessa tiivistä yhteistyötä vuokraussivusto Vuokraovi.comin. Vuokraoven sivustolla on rikottu uusia ennätyksiä ja asunnonetsijöitä on liikkeellä ennätysvilkkaasti: Vuokraovi.com rikkoi viikkokävijäennätyksen jälleen viikolla 19, jolloin palvelussa oli reilu 20% enemmän kävijöitä verrattuna vuodentakaiseen. Kävijämärät ovat korkeammalla tasolla kuin perinteisinä kesäkuukausina, jolloin kysyntä on yleensä huomattavasti muita kuukausia kovempaa johtuen opiskelupaikkojen varmistumisesta.

- Vuokra-asuntojen kysyntä on pysynyt vahvana ja on edelleen vahvistumassa koronatilanteesta huolimatta. Asuntojen vuokraamisessa ei näy hidastumisen merkkejä. Poikkeustilanne on myös lisännyt asuntojen tarjontaa. Esimerkiksi lyhytaikaisen majoitustoiminnan puolelta on siirtynyt asuntoja tarjolle vuokra-asuntojen markkinoille. Myös opiskelijat ja vaihto-opiskelijat vaikuttavat luopuneen asunnoistaan tavallista aiemmin keväällä. Vaikka kysyntä on kasvanut markkinassa yleisesti ottaen reilusti, niin aluekohtaisia haasteita voi vuokrattavuuden osalta olla johtuen siitä, että tarjonta on saattanut kasvaa enemmän kuin kysyntä, Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen sanoo.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Viestintäharju Oy

Viestintäharju Oy

Internet-palveluja, Lehtiä, Viestintätoimistoja

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Salo IoT Campus

Joensuunkatu 7, Salo

www.saloiotcampus.fi

Kokoustiloja aina muutaman hengen neuvotteluhuoneista 170-paikkaiseen auditorioon. Kokoustarjoilut samalla tilauksella. Nykyaikainen kokoustekniikka ja palvelut saman katon alla. Tutustu kampukseen ja kokoustiloihin www.fazerfoods.asio.fi/onlinekalenteri/fazerfoods/guest.php?kt=tila&laji=Kokoustilat&sys_id=saloiot

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa