Julkaistu 01.06.2020 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Yrityssaneeraus konkurssin vaihtoehtona

Koronaepidemia on vaikuttanut Suomessa lähes jokaisen yrityksen toimintaan. Monen kestävällä ja kannattavalla pohjalla toimineen yrityksen tulot ovat tyrehtymässä tai jo tyrehtyneet kokonaan. Tässä tilanteessa yrityksen kannattaa ensisijaisesti pyrkiä sopimaan velkojiensa kanssa maksujärjestelyistä sekä hyödyntämään valtion yrityksille myöntämät tukitoimet.

Mikäli näistä toimista ei saada riittävästi taloudellista apua, harkittavaksi tulee lopulta maksukyvyttömyysmenettely. Yrityksen asettaminen konkurssiin ei kuitenkaan aina ole koronaepidemian väistämätön lopputulos, vaan toisinaan yrityksen taloudellinen toiminta on mahdollista tervehdyttää myös yrityssaneerausmenettelyllä. Tavoitteena kuitenkin on, että taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset valikoituisivat tarkoituksenmukaisesti saneerausmenettelyn ja konkurssin välillä myös nyt Suomessa vallitsevassa poikkeustilanteessa.

Elinkelpoiset yritykset saneerausmenettelyyn

Tarpeettomien konkurssien välttäminen on kaikkien etu. Onnistunut saneerausmenettely johtaa sekä velallisyrityksen että velkojien ja koko yhteiskunnankin kannalta parempaan lopputulokseen kuin konkurssi. Yrityssaneeraus on tarkoitettu nimenomaan tilanteisiin, joissa tilapäisiin maksuvaikeuksiin ajautuneen yrityksen perusliiketoiminta on kuitenkin kannattavaa. Saneerausmenettely tulee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi esimerkiksi silloin, kun äkillisestä koronaepidemiasta johtuvan yllättävän velkaongelman vuoksi yrityksen velkojen määrä on kasvanut liian suureksi sen tuottotasoon nähden.

Yrityssaneerausmenettelyn avulla yrityksen liiketoiminta pyritään tervehdyttämään erilaisia saneerauskeinoja ja toimenpiteitä apuna käyttäen. Onnistuneessa saneerausmenettelyssä ei ainoastaan leikata saneerausvelkojen määrää, vaan tehdään myös erilaisia saneeraavia toimia yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Yrityssaneerausmenettely siis pyrkii jatkamaan yrityksen liiketoimintaa. Konkurssimenettelyssä sen sijaan yrityksen liiketoiminta pääsääntöisesti päättyy, jolloin koko yrityksen omaisuus realisoidaan ja varat käytetään velkojen suoritukseksi.

Yrityssaneerausmenettelyn onnistumiselle on paremmat lähtökohdat silloin, kun maksuvaikeuksissa oleva yritys hakeutuu siihen riittävän ajoissa maksuvaikeuksien ilmettyä. Saneeraus ei kuitenkaan ole ratkaisu keinotekoisesti pitkittää elinkelvottoman ja maksukyvyttömän yrityksen elinkaarta ja viivästyttää konkurssia.

Saneerausmenettely pääpiirteissään

Yrityssaneerausmenettelyyn hakeudutaan saattamalla saneerausmenettelyä koskeva hakemus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mikäli yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiset edellytykset täyttyvät, tuomioistuin määrää saneerauksen alkamisesta. Saneerausmenettelyn piiriin kuuluvat kaikki velat, jotka ovat syntyneet ennen saneeraushakemuksen vireilletuloa. Tällaisiin velkoihin voidaan kohdistaa saneeraustoimia. Velallisyritys ei menettelyn aikana saa maksaa saneerausvelkaa, eivätkä velkojat voi niitä myöskään periä.

Tuomioistuimen määräämä ulkopuolinen selvittäjä laatii asianosaisten kanssa saneerausohjelman. Saneerausohjelma on lyhyesti sanottuna yrityksen maksukykyyn sopeutettu velkojen takaisinmaksusuunnitelma. Yrityksen saneerausvelkojat päättävät äänestämällä siitä, hyväksyvätkö vai hylkäävätkö ne saneerausohjelman.

Saneerausohjelman tultua hyväksytyksi saneerausyritys alkaa toteuttaa sitä, eli maksamaan saneerausvelkojaan sovitussa maksuaikataulussa. Samalla yritys laittaa käytäntöön ne toimenpiteet, järjestelyt, uudistukset ja/tai sopeutukset, jotka saneerausohjelmassa on vahvistettu. Tavallisesti saneerausohjelma kestää vuosia ja sen loppumisen jälkeen velallisyritys vapautuu saneerausveloista muilta osin kuin mitä itse ohjelmassa on pitänyt maksaa.

Kristiina Hämäläinen
lakimies, OTM, Visma Legal

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Rockfun Promotions & Agency Oy

Rockfun Promotions & Agency Oy

Juontajapalvelut, Konsultointipalveluja, Mainosspiikkaus, Mediatoimistoja, Ohjelmatoimistoja, Promootiopalvelut, Viestintätoimistoja, Äänimainontaa

Kokouspalvelut

Viking Line

PL 265, Turku

www.vikingline.fi

Amorella klo 08:45. Kokoustiloja 12 (10-180 hlöä), Auditorio 180 hlöä. Kokoustilojen kapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Monitoimitila Panoraama messu- ja näyttelykäyttöön (max 200, istumapaikat 140) Useita ravintoloita, saunaosasto. Viking Grace klo 20:55. Kokoustiloja 11 (6-230 hlöä) Auditorio 230. Kokousosaston kokonaiskapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Kuvaa ja ääntä on mahdollista välittää useaan kokoushuoneeseen ja Club Vogueen samanaikaisesti. Useita ravintoloita, Spa osasto. Ryhmille omaa erikoisohjelmaa – kysy lisätietoja.

Lue uusin näköislehtemme

04/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 19.04.2021


04-liite/2021Liite
to 19.04.2021


Seuraa meitä somessa