Julkaistu 04.06.2020 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille

Aluehallintoviraston ohje ravintoloille sisältää tietoa muun muassa ravintolan asiakkaiden ohjeistuksesta, asiakaspaikkojen määrästä ja sijoittamisesta sekä ruoka- ja juomatarjoilusta.

Ravintolat ovat 1.6. alkaen voineet tietyin rajoituksin tarjoilla ruokaa ja juomaa asiakkailleen sisätiloissa ja terasseilla. Aluehallintoviraston 3.6.2020 julkaisema ohje ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta ja valvonnasta antaa toimijoille tarkemmat tiedot siitä, mitä heiltä tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella odotetaan. Ohje on tarkoitettu ravintoloitsijoiden, henkilökunnan ja viranomaisten käytettäväksi.

Ravintoloiden on tehtävä suunnitelma siitä, miten ne noudattavat aluehallintoviraston antamaa ohjetta estää koronaviruksen leviäminen. Ohjeessa on tarkemmat tiedot tätä varten sekä suunnitelman mallipohja.

Tartuntatautilain pykälän 58 a mukaisesti suunnitelmassa on oltava muun muassa kuvaus niistä toimintatavoista, jotka ravintolassa on päätetty toteuttaa, sekä merkintä suurimmasta sallitusta asiakasmäärästä. Suunnitelman tiivistelmän pitää olla asiakkaiden nähtävillä heidän tullessaan ravintolaan.

Asiakkaalla on velvollisuus noudattaa ravintolan antamia ohjeita

Asiakkaat eivät saa tulla ravintolaan, jos heillä on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sopivia oireita, kuten yskää tai kuumetta. Aluehallintoviraston ohjeessa on tarkempi kuvaus asiakkaiden ohjeistuksesta.

Jos asiakas ei noudata ravintolan toimintatapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita, henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas tiloista majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla.

Keskeinen rooli ravintoloiden toiminnan valvonnassa on ravintoloiden omavalvonnalla, jonka tueksi aluehallintoviraston 3.6. julkaistu ohje on tehty. Lisäksi aluehallintovirasto valvoo, että ravintolat noudattavat voimassa olevia vaatimuksia ja rajoituksia. Jos ravintoloitsija ei noudata laatimaansa suunnitelmaa tai suunnitelmaa ei ole lain mukaisesti saatavilla, asiakas voi ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto tekee valvontaa pääosin asiakkaiden ilmoitusten perusteella keskittyen vakavimpiin rikkomuksiin.

Tartuntatautilakia on muutettu

Eduskunnan päätöksen mukaisesti tartuntatautilakia on muutettu lisäämällä siihen väliaikaisesti pykälä ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja pykälä ravitsemisliikkeiden valvonnasta ja rajoitusten edellytysten seurannasta. Laki on voimassa 1.6.-31.10.2020 välisen ajan.

Hallituksen asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi on voimassa 1.6.2020–31.7.2020. Lain ja asetuksen tavoitteena on ollut säätää sellaisia rajoituksia, joilla ravintoloiden toimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

J&T Pajunen

J&T Pajunen

Kuljetusliikenne, Kuljetuspalveluja

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

04/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 19.04.2021


04-liite/2021Liite
to 19.04.2021


Seuraa meitä somessa