Julkaistu 12.06.2020 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Työnhakijoiden henkilötietojen kerääminen minimoitava

Taloushallintoliitto tiedottaa, että tietosuojavaltuutettu on antanut 18.5.2020 päätöksen saamaansa kanteluun työnhakijan henkilötietojen keräämisestä. Kyseessä oli yrityksen työhönottotilanteessa käyttämä henkilötietolomake, jossa on kysytty työnhakijoilta seuraavia henkilötietoja: syntymäkunta, seurakunta, perhesuhteet, suojelukoulutus, sotilasarvo, asunto, varusmiespalveluajan aloitusvuosi, varusmiespalveluaika, puolison nimi, puolison ammatti, puolison työpaikka, lasten syntymävuodet, terveydentilaan liittyvät tiedot ja tieto siitä, onko henkilö raskaana vai ei.

Tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan kyseisten tietojen kysymistä ei voida pitää työelämän tietosuojalain valossa tarpeellisena tai lainmukaisena, jolloin tietojen käsittely ei myöskään ole tietosuoja-asetuksen henkilötietojen minimointia koskevien periaatteiden mukaista eikä tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla lainmukaista.

Lisäksi kysytyt tiedot henkilön seurakunnasta, terveydentilasta sekä tieto raskaudesta ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja eli ns. arkaluonteisia tietoja, joten niiden käsittely on ollut myös tietosuoja-asetuksen 9 artiklan vastaista.

Edelleen tietosuojavaltuutettu totesi, että merkitystä ei tule antaa sille, että kysyttyjen tietojen kertominen on rekisterinpitäjän mukaan ollut vapaaehtoista, sillä työelämän tietosuojalain tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella. Rekisterinpitäjänä toimivan työnantajan ja työnhakijan valtasuhteiden epätasapaino huomioon ottaen työnhakijan katsottiin rinnastuvan tällaisessa tapauksessa työntekijään.

Päätökseen sisältyy useampia kohtia, joissa ei ole noudatettu tietosuoja-asetuksen velvoitteita, muun muassa tietosuoja-asetuksen noudattamisen osoitusvelvollisuuteen liittyen. Lisäksi puutteita oli työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelytapojen määrittämisessä ja itse käsittelyn yhteydessä toteutetuissa organisatorisissa tai teknisissä toimenpiteissä, jotta tietosuojaperiaatteiden toteutuminen olisi saatu osaksi henkilötietojen käsittelyä ja jotta käsittelyn asianmukaisuus olisi voitu varmistaa ja osoittaa.

Tietosuojavaltuutettu on antanut rekisterinpitäjälle huomautukset määriteltyjen tietosuoja-asetuksen kohtien puutteellisesta noudattamisesta sekä määrännyt tämän saattamaan henkilötietojen käsittelytoimet säädösten mukaisiksi. Lisäksi tietosuojalain mukainen seuraamuskollegio on määrännyt hallinnollisen seuraamusmaksun rekisterinpitäjälle. Maksun perusteissa huomioitiin rekisterinpitäjän toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi heti selvityspyynnön saatuaan ja yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Henkilöstökoulutus Interaktiva

Henkilöstökoulutus Interaktiva

Henkilöstökonsultointia, Henkilöstökoulutusta, Koulutuspalveluja, Valmennukset

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Hotel Seaport

Matkustajasatama Toinen Poikkikatu 4, Turku

www.hotelseaport.fi

Kokoustilat:Aulakabinetti 12 hlö, kapasiteetti 14 hlö diplomaatti. Tulli ja Konttorikabinetit, kumpaankin tilaan max 10 hlö, tilassa 8-10 hlön ryhmätyöpöytä. Conferens 1+2, max 45 hlöä/tila, kapasiteetti 18 hlö U-muoto, 45 hlö luokkamuoto, 60 hlö teatterimuoto. Kaikissa kokoustiloissa piirtoheitin, fläppitaulu, valkokangas ja datatykki. Conferens-tilassa lisäksi dvd-äänentoistolaitteet, puhelin.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa