Julkaistu 23.06.2020 0          
nordea:

Vain alle 10 prosenttia pk-yrityksistä hakenut lyhennysvapaita lainoilleen

Nordean tilastot osoittavat, että vain kuusi prosenttia maaliskuussa yrityslainoihinsa lyhennysvapaata hakeneista pienistä ja keskisuurista yritysasiakkaista on hakenut sille jatkoa. Lyhennysvapaiden kysyntä on tyrehtynyt vain muutamiin kappaleisiin päivässä.

– Kun katsoo pk-sektorin asiakaskuntaamme, näyttää siltä, että Suomessa on tehty monia oikeita toimia oikeaan aikaan yritysten pelastamiseksi. Akuutti kassakriisi, joka monia pieniä ja keskisuuria yrityksiä maaliskuussa uhkasi, onnistuttiin selättämään, kertoo Nordean yrityspankeista Suomessa vastaava johtaja Aleksi Lehtonen.

– Kriisin yllättäessä keväällä pankkiin tulvi yhteydenottoja, kun yrityksille tuli tarve saada lisää likviditeettiä tulovirtojen ehtyessä äkillisesti. Lainojen lyhennysvapaat olivat ensihädässä monelle yrittäjälle huomattava helpotuskeino. Nyt yritysten tilanne on selvästi vakaampi, sillä tähän on turvautunut kesäkuussa enää pieni osa yrityksistä. Lyhennysvapaiden kysyntä on tyrehtynyt vain muutamiin kappaleisiin päivässä, Lehtonen toteaa.

Jatkoa kolmen kuukauden lyhennysvapaalle on Nordeasta hakenut ainoastaan 6 prosenttia niistä yrityksistä, jotka sitä hakivat alkukeväästä.

– Lyhennysvapaita on hakenut kaiken kaikkiaan vain 9 prosenttia koko siitä yritysasiakaskunnastamme, joilla on meiltä lainaa. Akuutti kassakriisi kosketti siis vain osaa yrityksistä, niitä pienimpiä yrittäjiä, joilla luonnollisesti liikkumavaraa on vähemmän. Suurella osalla yrityksiä on ollut riittäviä puskureita lyhytaikaisen kriisin sietämiseen. Tässä mielessä yritykset ovat toimineet viisaasti ja oppineet takavuosien kriiseistä.

Kotimaahan keskittyvillä yrityksillä positiiviset näkymät

Aleksi Lehtonen kertoo, että koronakuukausien aikana pankki on tehnyt varautumissuunnitelmia yritysten kanssa ja kartoittanut, miten jatkossa voidaan rahoituksen osalta toimia, jos tilanne kriisiytyy uudelleen.

– Tilanne näyttää tällä hetkellä melko hyvältä kotimaassa toimivien yritysten osalta. Nordean keräämä maksukorttidata osoittaa, että alkuun kovimman osuman saaneen palvelusektorin yritysten kassat ovat kilisseet viime viikkoina hyvin, ja tällä hetkellä kulutuksen tahti näyttää tukevan yritystoimintaa taas mukavasti.

Sen sijaan ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten tilanne voi muuttua loppuvuotta kohden haastavammaksi. Nordeassa on havaittu jo selkeää laskua sekä saapuvissa että lähtevissä ulkomaanmaksuissa.

– Teollisuusyritykset ovat tämän alkuvuoden selvinneet aiemmin tehdyillä tilauksilla. Mutta tilauskirjojen tyhjetessä loppuvuotta kohden voivat vientiyritysten näkymät heiketä nopeasti. Tärkeimpien kauppakumppanimaidemme – kuten Saksan, Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Venäjän – tilanne vaikuttaa tähän olennaisesti, Aleksi Lehtonen summaa.

Monilla yrityksillä näkymät heikkenivät jo ennen pandemiaa

Koko muutos ulkomaanmaksuissa ei välttämättä selity koronakriisillä. Nordean Suomen yrityspankkien asiakasvastuullisille johtajille alkuvuodesta teettämä tutkimus antoi viitettä siitä, että monilla suomalaisilla pk-sektorin yrityksillä näkymät olivat heikentyneet jo ennen pandemiaa.

Kysyntää oli jo silloin enemmän lyhyt- kuin pitkäaikaiselle rahoitukselle, ja vastaajat odottivat yritysten kannattavuuden keskimäärin laskevan. Alasuuntainen trendi oli jatkunut jo keväästä 2019.

– Tästä näkövinkkelistä on tervetullutta, että kun mietitään suomalaisyritysten tilannetta isossa kuvassa, suhtaudutaan vakavasti myös rakenteellisten uudistusten tarpeeseen. Vientisektorimme pitkän aikavälin kilpailukyky on täysin oleellinen kansakuntamme menestyksen luomisessa, Lehtonen tiivistää.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa