Julkaistu 01.07.2020 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

Tilaajavastuulaki koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Laki velvoittaa työn tilaajaa hankkimaan sopimuskumppaniyrityksestään tilaajavastuuselvitykset, ennen kuin se solmii alihankintaa tai vuokratyötä koskevan sopimuksen.

Taloushallintoliitto muistuttaa, että tilaajavastuulaki tulee noudatettavaksi, kun vuokratyön käyttö kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai kun alihankintasopimuksen arvo on vähintään 9000 euroa (alv 0 %). Useissa peräkkäisissä ja arvoltaan tai kestoltaan pienemmissä sopimuksissa selvitysvelvollisuus syntyy viimeistään silloin, kun sopimusten yhteenlaskettu arvo tai kesto täyttää edellä mainitut raja-arvot. Raja-arvojen täyttymistä ei tarkastella vuosikohtaisesti.

Kaikki alihankinta ei kuulu tilaajavastuulain soveltamisalaan. Työ tulee tehdä tilaajan tiloissa tai työkohteessa, työn tulee liittyä tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin tehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin ja työn suorittajan tulee olla sopimuskumppanin työntekijä. Silloin kun työ liittyy rakentamiseen, myös pelkän elinkeinonharjoittajan tekemästä työstä on selvitysvelvollisuus.

Hankittavat tilaajavastuuselvitykset ja niiden säilyttäminen

- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

kaupparekisteriote

- veronmaksuasioita koskeva selvitys

- todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

- todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta (rakentamistoimintaa koskevissa sopimuksissa)

Ennen sopimuksen solmimista hankitut selvitykset tulee säilyttää kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työskentely on päättynyt. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata työn tilanneelle yritykselle laiminlyöntimaksu.

Vastuu aina työn tilanneella

Tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue koko Suomessa. Valvonnassa on havainnoitu, että useat yritykset ulkoistavat tilaajavastuulain mukaiseen selvitysvelvollisuuteen liittyviä tehtäviä tilitoimistoille. Tilitoimistot ovat voineet hoitaa selvitysten hankkimiseen, säilyttämiseen ja neuvontaan liittyviä tehtäviä.

Tilitoimiston sekä heidän asiakasyritystensä on kuitenkin hyvä muistaa, että vastuu tilaajavastuulain noudattamisesta on aina työn tilanneella yrityksellä, vaikka selvitysten hankkiminen ja säilyttäminen olisikin ulkoistettu. Tilaajavastuulain noudattaminen vaatii muun muassa tietoa solmittujen sopimusten sisällöstä ja siitä, kuka työn on suorittanut, jotta tilaajavastuulakia pystytään noudattamaan kokonaisuudessaan. Oikeiden selvitysten oikea-aikainen hankkiminen vaatii yhteistyötä asiakasyrityksen ja tilitoimiston välillä.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

TMK Teollisuuden Mittaus- ja Kalibrointipalvelu Oy

TMK Teollisuuden Mittaus- ja Kalibrointipalvelu Oy

Kalibrointipalvelut, Mittauspalveluja, Optisten tuotteiden valmistus, Tietokoneiden valmistus

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Juuvannin merenrantamökit

Viliskerintie 27, Kustavi

www.juuvanni.fi

Tule kokemaan aito saaristolaistunnelma Juuvannin merenrantamökeissä Kustavin Vartsalassa. Varattavissa hirsimökkejä lyhyt- ja pitempiaikaiseen käyttöön ympäri vuoden. Perinteisen saunomisen ja rentoutumisen lisäksi voit halutessasi tutustua lähiympäristöön omalla autolla, polkupyörällä tai vaikkapa vuokraamalla kanootin.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa