Julkaistu 02.07.2020 0          

Suomen Yrittäjät ei kannata kansallisen yritysvastuulain säätämistä

Suomen Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katila. Kuva: Markus Sommers.

Suomen Yrittäjät ei näe työ- ja elinkeinoministeriön kaavailemaa kansallista yritysvastuulakia tehokkaana ratkaisuna ongelmaan, joka pitää sisällään ihmisoikeuksien toteutumisen tai ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten arvioimista liiketoiminnassa. Mikäli yritysvastuun osalta halutaan luoda velvoittavaa sääntelyä, tulee se toteuttaa EU-tasolla. Vain suomalaisia yrityksiä koskeva sääntely heikentää suomalaisten yritysten kilpailuasemaa eurooppalaisiin verrokkeihin verrattuna.

Huomio yritysvastuulakeja kohtaan on lisääntynyt eri maissa ja myös EU:ssa. Euroopan komissio julkaisi alkuvuodesta kattavan selvityksen yritysvastuusta. Selvityksen esittelytilaisuudessa annettiin viitteitä siitä, että EU-tason sääntelyn valmistelu saatetaan aloittaa hyvinkin pian.

Nyt myös työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut oikeudellisen selvityksen, jossa pohditaan kansallisen yritysvastuulain säätämistä. Suomen Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katilan mukaan mahdollinen yrityksiä velvoittava sääntely tulisi toteuttaa kuitenkin nimenomaan EU-tasolla.

- Vain suomalaisia yrityksiä koskeva, hallinnollista taakkaa ja yrityksille kustannuksia luova sääntely heikentää suomalaisten yritysten kilpailuaseman sen eurooppalaisiin verrokkeihin verrattuna. Ei ole myöskään kannattavaa tai järkevää ryhtyä kansallisesti päällekkäiseen työhön EU:n kanssa, Karoliina Katila sanoo.

- On erittäin myönteistä, että yritysvastuulaista on hankittu kantaa ottamaton selvitys, jonka perusteella kuullaan sidosryhmiä. Ennen kuin mahdollisista lainsäädäntötoimista päätetään, tulisi kuitenkin laatia kattava vaikutustenarvio kansallisen lainsäädännön vaikuttavuudesta ja sääntelyn vaikutuksista yrityksille, Katila jatkaa.

Yritykset panostavat jo vastuullisuuteen

Monet suomalaiset yritykset edistävät vapaaehtoisesti omassa toiminnassaan vastuullista toimintaa koskevia periaatteita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Myös kasvava osa pk-yrityksistä raportoi yritysvastuutyönsä edistymisestä.

- Vastuullisuudesta on tullut myös pk-yrityksille keskeinen menestystekijä ja kilpailuetu. Pk-yritykset kuuluvat usein suurempien yritysten tuotantoketjuun. Vastuullisuutta koskevien periaatteiden noudattamista eivät siten edellytä pelkästään asiakkaat vaan myös isommat yritykset näiden liikekumppaneilta, Karoliina Katila summaa.

Yritysvastuulakia koskevan oikeudellisen selvityksen on tehnyt Ernst & Young Oy työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa sekä valvontaa ja sanktioita. Suomen Yrittäjät kuuluu yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukuntaan, joka on toiminut neuvoa antavana elimenä selvitykselle. Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan TEM:n sivuilla.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Master Promo Suomi Oy

Master Promo Suomi Oy

Esitetelineet, Mainostaulut, Messut, Promootiopalvelut

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa