Julkaistu 03.07.2020 0          

Kulttuuriympäristötauluja Manner-Naantalin kävelyteiden varsille

Naantalin museo on saanut valmiiksi kaupunkialueiden muutosta esitelevän kulttuuriympäristöhankkeen. Eri puolille Manner-Naantalia sijoitettujen opastaulujen avulla halutaan tarjota asukkaille mahdollisuus tutustua oman arkisen ympäristön menneisyyteen ja muutokseen. Hanke on osa Naantalin museon vuonna 2019 viettämää 100-vuotisjuhlavuotta.

Tauluja on kahdeksan, ja niiden avulla esitellään sitä, miltä samaisessa paikassa on näyttänyt eri vuosisatoina ja vuosikymmeninä. Kolme tauluista sijaitsee Aurinkotien varressa; Maijamäen koulun, Naantalin kylpylän ja Karvetin monitoimitalon kohdalla. Lisäksi tauluja löytyy Pirttiluodontieltä, Neljäntammenkujalta, Immastentieltä ja Maskuntieltä Murikon teollisuusalueen kohdalta.

Kulttuuriympäristöhankkeen tavoitteena on ollut edistää kaupunkilaisten tietoisuutta omasta elinympäristöstään. Vanha rakennuskanta, luonnonmaiseman erityispiirteet tai esimerkiksi vanha maatalousmaisema jää helposti nykypäivän rakennuskannan ja tehokkaan maankäytön varjoon.

Arjen elinympäristö on muuttunut huomattavasti 1900-luvun kuluessa. Kaikkein voimakkaimmin on muuttunut kaupungin ja maaseudun rajamaasto. Naantalin museon hankkeessa on keskitytty Naantalin kaupunkia ympäröineen Naantalin maalaiskunnan Raision ja Maskun puoleiseen osaan. Naantalin kaupunki ja sen ympärillä ollut maalaiskunta yhdistyivät Naantalin kaupungiksi vuonna 1964. Ennen liitosta kaupunki käsitti vain vanhan puutalokaupungin alueen.

Maatalousmaisemasta asuinalueiksi

Maatalous hallitsi Naantalin maalaiskunnan maisemaa pitkälle 1900-luvun puolivälin jälkeiseen aikaan asti. Maiseman yleisilme oli avoin, jota ylläpiti peltoviljely ja karjanlaidunnus. Myös tilallisille keskittynyt maanomistus vaikutti siihen, että ympäristössä ja maisemassa tapahtuneet muutokset olivat hitaita. 1800-luvun lopulla alkanut väestönkasvu sekä 1900-luvun maanomistusreformit olivat suurimpia maaseutualueiden ympäristön muutokseen vaikuttaneita tekijöitä.

Toisen maailmansodan jälkeen rakennetun ympäristön muutos kiihtyi räjähdysmäisesti. Sodasta toipuvaa yhteiskuntaa tuettiin muun muassa lohkomalla maatiloista lisää tontteja ja lohkotiloja, rakentamalla kouluja ja kunnostamalla tieverkkoa. Etenkin rakennetun ympäristön muutos on ollut poikkeuksellisen voimakasta 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa ja se jatkuu edelleen. Vaikka eri-ikäiset asuin- ja teollisuusalueet sekä kaupan palvelut ovat levittäytyneet lähes joka puolelle entistä maalaiskuntaa, on Naantalin nykyinen kaupunkikuva kuitenkin monikerroksinen.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Celerpak Oy

Celerpak Oy

Aaltopahvilaatikot, Pahvilaatikoita, Pakkauksia, Pakkaussuunnittelua

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa