Julkaistu 03.07.2020 0          

Työvoiman saatavuus, kasvukeskuksen läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat yrityksiä

Kilpailukykyinen alue houkuttelee sekä uusia yrityksiä että työvoimaa yritysten käyttöön. Turun kauppakamari kysyi jäseniltään, mitkä tekijät vaikuttavat eniten yritysten sijaintipäätöksiin.

Tärkeimmäksi tekijäksi nousi yritykselle sopivan työvoiman saatavuus. Käytännössä kuusi kymmenestä yrityksestä painottaa työvoiman saatavuutta yrityksen sijaintia valittaessa. Työvoiman saatavuus on pysynyt listan kärjessä jo yli kymmenen vuoden ajan suhdanteista ja koronashokista riippumatta. Usea vastaaja korostaa, että ammattitaitoista työvoimaa on tälläkin hetkellä vaikea löytää ja saada houkuteltua alueelle.

Vastaajien mukaan myös merkittävin työvoimahaaste liittyy osaavaan työvoimaan: Alueelle saatavissa oleva työvoima ei neljäsosan yrityksistä mielestä mahdollista yrityksen kasvua. Tässä on kyse myös työvoiman liikkuvuudesta ja liikenneyhteyksistä, joka on yksi merkittävä kilpailukykytekijä.

Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi nousi kasvukeskuksen sijainti alueella. Tämän tekijän merkitys on ollut hienoisessa kasvussa. Kasvukeskuksen sijainti kertoo kasvusta ja vireydestä, joita yritykset hakevat. Samaa johtopäätöstä tukevat monet muutkin selvitykset joiden mukaan väestö ja yritystoiminta keskittyvät kasvukeskusten ympärille jatkossa entistä vankemmin.

Kolmantena vastaajat nostivat esiin jo sivutun alueen hyvän saavutettavuuden ja hyvät liikenneyhteydet. Nämä ovat tärkeitä erityisesti vienti- ja tuontiyrityksille, mutta nostetaan esiin kaikilla toimialoilla. Raaka-aineiden, tuotteiden, asiakkaiden ja työntekijöiden sujuva liikkuminen on kaikelle yritystoiminnalle ydinkysymys. Kuten eräs vastaaja toteaa: ”Kulkuyhteydet on oltava kunnossa joka suuntaan Turusta lähtiessä.”

Koska työvoiman saatavuus on keskeinen alueen kilpailukykytekijä, on syytä kiinnittää huomiota elämisen laatuun ja sen kehittämiseen. Elämisen laatu vaikuttaa siihen, miten alue houkuttelee työvoimaa ja asukkaita ja miten hyvin nämä pysyvät alueella. Kysyimme myös, mihin elämisen laatuun vaikuttaviin kilpailukykytekijöihin alueilla tulisi yritysten mielestä kiinnittää eniten huomiota.

Yritysjohtajat pitävät terveyspalveluja tärkeimpänä kehitettävänä kilpailukykytekijänä – yli kuusi vastaajaa kymmenestä panostaisi terveyspalvelujen kehittämiseen. Terveyspalvelut ovat tässä kyselyssä ohittaneet turvallisen ja viihtyisän elinympäristön, joka on viimeisen kymmenen vuoden ajan noussut tärkeimmäksi kehitettäväksi elämisen laatuun vaikuttavaksi kilpailukykytekijäksi.

- Voidaan pohtia, vaikuttaako terveyspalvelujen korostumiseen kilpailukykytekijänä akuutti koronatilanne sekä työn alla oleva sote-uudistus, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

- Molemmat asiat ovat nostaneet terveyspalvelut huomion kohteeksi ja herättäneet huolta elinkeinoelämässä. Erityisesti yksityisen ja kolmannen sektorin merkityksen sivuuttaminen sote-uudistuksessa huolettaa alueen toimijoita.

Turvallisen ja viihtyisän elinympäristön rinnalla melko tasaväkisesti jaetulla kakkossijalla ovat harrastusmahdollisuudet, joiden kehittämiseen tulisi yritysten mielestä panostaa. Runsaasti ääniä saivat myös julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen sekä koulujen kehittäminen.

Kilpailukykytekijät tiivistettynä

Käytännössä kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee ja on jo vuosia valinnut sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella. Myös kasvukeskuksen sijaitseminen alueella on yhä tärkeämpää.

Osaavaa työvoimaa voidaan yrityspäättäjien mukaan houkutella panostamalla terveyspalveluihin, elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen, harrastusmahdollisuuksiin, julkisiin liikenneyhteyksiin sekä kouluihin.

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään Varsinais-Suomen kilpailukykytekijöistä kesäkuun 2020 lopussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 155 yritystä. Eniten vastauksia tuli teollisuudesta (22,9 % ) ja muista palveluista (10,5 %). Vastaajista 39,2 % työllistää alle 10 henkeä ja 12,4 % yli 250 henkeä. Kolme neljästä vastaajasta on Turun seudulta.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Uotila & Laine Oy

Uotila & Laine Oy

Kirjanpitotoimistoja, Tilitoimistoja, Verokonsultointi

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Viking Line

PL 265, Turku

www.vikingline.fi

Amorella klo 08:45. Kokoustiloja 12 (10-180 hlöä), Auditorio 180 hlöä. Kokoustilojen kapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Monitoimitila Panoraama messu- ja näyttelykäyttöön (max 200, istumapaikat 140) Useita ravintoloita, saunaosasto. Viking Grace klo 20:55. Kokoustiloja 11 (6-230 hlöä) Auditorio 230. Kokousosaston kokonaiskapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Kuvaa ja ääntä on mahdollista välittää useaan kokoushuoneeseen ja Club Vogueen samanaikaisesti. Useita ravintoloita, Spa osasto. Ryhmille omaa erikoisohjelmaa – kysy lisätietoja.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa