Julkaistu 24.07.2020 0          

Osaavan työvoiman pula edelleen kasvun pullonkaula

Turun kauppakamarin jäsenten mukaan Turun seudun merkittävin työvoimahaaste tällä hetkellä on, että alueella saatavissa oleva työvoima ei mahdollista yrityksen kasvua. Noin neljäsosa kauppakamarin jäsenistä nostaa tämän haasteen tärkeimmäksi kesäkuun lopussa tehdyssä kyselyssä. Toiseksi merkittävin haaste on, että alueen koulutustarjonta ei vastaa yritysten tarpeisiin. Kuudesosa vastaajista nostaa tämän haasteen tärkeimmäksi. Noin kolmasosa jäsenistä ei näe merkittäviä työvoimahaasteita.

- Turun seudun vetovoimaisuuden ja kehittämisen kannalta on tärkeää turvata osaavan työvoiman saaminen sekä riittävät ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Tätä asiaa ei tule unohtaa koronashokin aikana ja jälkimainingeissa, pikemminkin päinvastoin, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Vastauksissa on jonkin verran toimialoittaisia eroja. Rakennusalan yrityksistä jopa 40 % ilmoittaa, että saatavilla oleva työvoima ei mahdollista yrityksen kasvua. Pulaa tuntuu olevan monenlaisista osaajista – yritykset etsivät mm työnjohtajia, asentajia ja suunnittelijoita. Projektinjohtotaitoisista ja nuorempien kouluttamiseen kykenevistä osaajista on rakennusalalla selkeä pula.

Teollisuudessa yritysten tarpeita vastaamaton koulutustarjonta nousee merkittävimmäksi haasteeksi – kolmasosa vastaajista nostaa sen ykköseksi. Yritykset etsivät mm ammattikoulusta valmistuneita metallialan osaajia, asentajia ja hitsaajia. Näyttää siis siltä, että merkittävimmät haasteet ovat tällä hetkellä nimenomaan ammattikouluista tulevien osaajien löytymisessä.

Palvelualalla puolet vastaajista ei nimeä työvoimahaasteita – todennäköisesti koronan vaikutukset näkyvät eniten juuri palveluissa, joissa työvoimapula muuttui nopeasti lomautuksiksi koronan iskiessä. Aiemmissa kyselyissä palvelualalla on ollut enemmän työvoimahaasteita.

Yli puolet Turun kauppakamarin jäsenistä on sitä mieltä, että alueen työnhakijoiden koulutustaso ja osaaminen vastaavat melko hyvin yritysten tarpeita. Osaaminen on siis kohdillaan, mutta osaajien määrä ei ole riittävä.

Rakennusalalla tilanne on hankalampi – yli puolet vastaajista toteaa, että hakijoiden koulutustaso ja osaaminen vastaavat huonosti yritysten tarpeita. Moni vastaaja kertoo, että tarjolla on enimmäkseen vasta valmistuneita, joiden osaaminen ei riitä vaan yrityksen on koulutettava nuorta vielä runsaasti.

- Koulusta valmistuvat ovat vuosi vuodelta huonommilla eväillä varustettuja, toteaa yksi rakennusalan toimija.

- Valtaosa ammattiosaamisesta puuttuu ja koulutus ammattiin jää yrityksille, summaa toinen vastaaja. Kokemusta omaavista hakijoista on huutava pula useimmissa tehtävissä.

It-ala erottautuu koulutuskysymyksessä positiivisesi: lähes 80 % vastaajista ilmoittaa, että hakijoiden koulutus ja osaaminen vastaa melko hyvin yrityksen tarpeita. Kokeneita kehittäjiä ja asiantuntijoita on vaikea löytää, mutta harvojen hakijoiden osaamistasoon ollaan suhteellisen tyytyväisiä.

- Koulutusorganisaatiot tuottavat yrityksille osaavaa työvoimaa ja ovat siksi merkittävä elinvoimatekijä Turun seudulla. Toimiala- ja ammattirakenteiden muuttuessa koulutustarjonnan on reagoitava. Tähän tarvitaan joustavuutta myös valtakunnan päättäjiltä – tutkinnonanto-oikeuksien saaminen on usein kovin hankalaa ja byrokraattista ja vaikeuttaa koulutusorganisaatioiden nopeaa reagointia muutoksiin, perää Kaisa Leiwo.

- Uudet tutkinnonanto-oikeudet DI- ja proviisorikoulutuksessa ovat hienoja avauksia, mutta sellaisia ja etenkin joustavuutta tarvitaan lisää, Leiwo toteaa.

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään Varsinais-Suomen kilpailukykytekijöistä kesäkuun 2020 lopussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 155 yritystä. Eniten vastauksia tuli teollisuudesta ja muista palveluista. Vastaajista 39,2 % työllistää alle 10 henkeä ja 12,4 % yli 250 henkeä. Kolme neljästä vastaajasta on Turun seudulta.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen

Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen

Asianajotoimistoja, Lakiasiaintoimisto, Lakipalvelut

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

04/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 16.04.2020


Seuraa meitä somessa