Julkaistu 29.07.2020 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Tervetulleita muutoksia henkilöstöannin verotukseen

Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on yksi menestyksen tärkeimmistä avaintekijöistä. Työntekijöiden sitouttamiseksi ja kannustamiseksi käytetään muun muassa erilaisia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä. Omistajuus luo intressin yhtiön arvon kehittämiseen ja osakepohjaiset järjestelyt ovat siten tehokkaita pitkän aikavälin kannusteita. Etenkin aikaisen vaiheen kasvuyritysten kohdalla omistajuus ja siihen liittyvä arvonnousun mahdollisuus voi olla se houkutin, joka saa rekrytoitavan henkilön sitoutumaan yritykseen ja kestämään kehitysvaiheen haasteet.

Hallitus on esittänyt tervetullutta ja merkittävää muutosta henkilöstöantien verotukseen listaamattomissa yhtiöissä. Listaamattoman yhtiön osakkeita olisi mahdollista antaa henkilöstölle matemaattisella arvolla ilman ansiotuloverotusta, mikäli etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä. Henkilöstöantien verotuksessa veronalainen etu muodostuu nykyään, jos henkilöstöannissa käytettävä alennus on enemmän kuin 10 prosenttia osakkeen käyvästä arvosta. Uuden sääntelyn oli tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020. Koronatilanteesta johtuen esityksen eduskuntakäsittely siirtyi kuitenkin eduskunnan syysistuntokaudelle.

Kyseessä on merkittävä muutos nykykäytäntöön. Osakkeen matemaattinen arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen, mikä voi olla merkittävästikin yhtiön käypää arvoa alhaisempi. Osakkeita voitaisiin lakiehdotuksen mukaan antaa henkilöstölle mahdollisesti huomattavastikin käypää arvoa alhaisempaan hintaan ilman verokustannusta merkintähetkellä. Myöhemmin osakkeiden arvonnoususta realisoituva etu verotettaisiin lähtökohtaisesti pääomatulona.

Veroedun kohdentamiseksi säännöksen soveltamisalaa olisi kuitenkin rajattu. Edullista verokohtelua ei sovellettaisi sellaisiin henkilöihin, jotka omistaisivat jo yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai äänimäärästä, eikä tällaisia henkilöitä huomioida myöskään henkilöstön enemmistön laskennassa. Vastaavaa rajausta sovellettaisi myös, jos henkilön perheenjäsenen tai heidän yhteinen omistuksensa ylittää 10 prosentin rajan.

Uusi henkilöstöantietu koskisi aiemmasta sääntelystä poiketen vain työnantajayhtiön osakkeita. Esimerkiksi emoyhtiön osakkeiden antamiseen tytäryhtiön työntekijöille sääntelyä ei sovellettaisi.

Osakkeen matemaattinen arvo laskettaisiin viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella niin kutsutun arvostamislain mukaan. Verotuksen perusteena oleva osakkeen arvo on laskennallinen, mikä parantaa verokohtelun ennakoitavuutta, vaikka osakkeen arvoa ei voida suoraan laskea kirjanpidon nettovarallisuudesta. Matemaattisessa arvossa otettaisiin huomioon viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen jälkeen yhtiöön sijoitetut ja yhtiöstä jaetut varat ja tietyt yritysjärjestelyt. Nykyisen sääntelyn pohjana on osakkeen käypä arvo, jonka arviointiin liittyy aina tapauskohtaisia elementtejä.

Uuden sääntelyn myötä yrityksille ehdotetaan tulevaksi myös uusi ilmoitusvelvollisuus henkilöstöanneista.

Uudistus vapauttaisi merkittävästi henkilöstölle suunnattujen osakeantien käyttöä kannustinjärjestelmissä, erityisesti start-up- ja kasvuyrityskentässä, missä henkilöstön määrä on usein vähäinen ja yrityksen arvostus mahdollisesti jo noussut tunnuslukuihin nähden korkeaksi.

Uuden henkilöstöantisääntelyn avulla voitaisiin myös korvata erilaisia optiojärjestelyitä palkitsemiskeinona. Uudistuksen on tarkoitus kuitenkin koskea kaikkia listaamattomia yrityksiä, joten uudet säännökset mahdollistaisivat uusien henkilöstöantiin perustuvien kannustinjärjestelmien luomisen kaiken kokoisille yrityksille.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä edellyttää tarkkaa suunnittelua ja hyvin mietittyä osakassopimusta. Lisäksi osakassopimuksessa sovitun toteutumisen varmistamiseksi on tärkeää huomioida myös yhtiöoikeudelliset näkökohdat. Onnistunut sitouttamisjärjestely edellyttää myös selkeää viestintää työntekijöille.

Johanna Fagervik
lakimies, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Turun Timanttisahaus Oy

Turun Timanttisahaus Oy

Timanttiporaus, Timanttisahaus

Kokouspalvelut

Naantalin Kylpylä

Matkailijantie 2, Naantali

www.naantalispa.fi

Kokoukset, juhlat, näyttelyt, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasparatiisi, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

04/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
ma 19.04.2021


04-liite/2021Liite
to 19.04.2021


Seuraa meitä somessa