Julkaistu 21.08.2020 0          
HYVÄ TIETÄÄ

Siirtohinnoittelu ja koronapandemia

Käsillä oleva koronapandemia asettaa monia haasteita liiketoiminnalle paitsi yrityksen arjen toiminnassa myös erilaisissa hallinnollisissa velvoitteissa kuten siirtohinnoittelussa. Koronapandemian myötä yritykset ovat joutuneet kohtaamaan odottamattomia kustannuksia ja tappioita. Tavanomaisesta siirtohinnoittelumallista joudutaan ehkä poikkeamaan. Tämä voi aiheuttaa siirtohinnoitteluriskin.

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan etuyhteyssuhteissa tapahtuvien liiketoimien hinnoittelua. Käytännössä kyse on samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden keskinäisten liiketoimien hinnoittelusta. Keskinäiset liiketoimet voivat olla mitä tahansa taloudellisia toimenpiteitä, kuten tavaroiden ja palvelujen osto ja myynti, erilaiset rahoitustapahtumat sekä esimerkiksi aineettomaan omaisuuden ja tähän liittyvien käyttöoikeuksien luovutukset.

Monet konsernit soveltavat siirtohinnoittelumallia, jossa valmistus- ja myyntitoimintaa harjoittavat konserniyhtiöt ovat vähäisen riskin toimijoita, joille korvataan kustannukset markkinaehtoisella voittolisällä. Keskeisimmät liiketoiminnan riskit kantaa päämies, joka usein on konsernin emoyhtiö. Pandemian aiheuttamien odottamattomien kustannusten osalta yritysten on arvioitava, mikä konserniyhtiö ne kantaa. Tulevatko esimerkiksi tuotantoseisokeista ja lomauttamisesta syntyneet kustannukset yksinomaan päämiehen kannettaviksi, vai tulisiko valmistus- ja myyntiyhtiöidenkin kantaa osa kustannuksista? Arvioinnissa on muistettava, että vähäriskisyys on eri asia kuin riskittömyys.

Myös ennen pandemiaa laadittujen tietokantahakujen soveltuvuutta voi olla syytä pohtia. Siirtohinnoittelun kansainvälinen perusta on markkinaehtoperiaate. Konsernin sisäisten liiketoimien markkinaehtoisuus todennetaan usein laatimalla tietokantahaku, jossa konsernin sisäisen liiketoimen hinnoittelua verrataan riippumattomien osapuolten välisten vertailukelpoisten liiketoimien hinnoitteluun. Tietokantahakujen tulokset eivät välttämättä vastaa nykytilannetta, kun verrokkiyhtiöiden tulotasot ovat voineet pandemian johdosta tippua.

Jos yrityksen liiketoimintaa on jouduttu pandemian vuoksi rajoittamaan, voi olla paikallaan myös arvioida, tarvitaanko esimerkiksi hallintopalveluja tai lisensoituja aineettomia oikeuksia samassa määrin kuin aikaisemmin. Mikäli hallintopalvelu- ja rojaltiveloitusten perusteet ovat muuttuneet, tulisi veloitusten alentamista tai jopa keskeyttämistä pohtia.

Pandemian jälkimainingeissa on odotettavissa, että verotarkastusaktiivisuus lisääntyy, kun valtiot haluavat turvata oman veropohjansa. Veroviranomaiset voivat ryhtyä haastamaan erityisesti ulkomaisen konsernin vähäriskisen myyntiyhtiön tai täyden riskin jakelijayhtiön todella alhaista tulosta tai tappiollisuutta.

Mahdolliset koronapandemiasta johtuvat siirtohinnoitteluriskit tulisikin arvioida huolella. Suomessa verohallinto rohkaisee yrityksiä keskustelemaan siirtohinnoittelukysymyksistä etukäteen. Kun sovellettu siirtohinnoittelumalli hyväksytetään etukäteen, on sen haastaminen myöhemmin vaikeaa. Ennakollisella keskustellulla voidaan parhaassa tapauksessa välttyä pitkiltä ja raskailta oikaisu- ja oikeuskäsittelyiltä.

Mahdolliset poikkeamat tavanomaisesta siirtohinnoittelumallista tulee dokumentoida huolellisesti myös siirtohinnoitteludokumentaatiossa. Yritysten tulee laatia siirtohinnoitteludokumentaatio konsernin sisäisten liiketoimien markkinaehtoisuuden todentamiseksi veroviranomaisille. Laadukkaalla dokumentaatiolla voidaan välttää myöhemmin tehtäviä siirtohintaoikaisuja ja tästä aiheutuvia veronkorotuksia. Hinnoittelupoikkeamien dokumentointi ja analysointi jälkikäteen voi olla työlästä, joten huolellinen dokumentointi on suositeltavaa laatia ajantasaisesti.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Raision Puulevy Oy

Raision Puulevy Oy

Puutavaraa, Rakennustarvikkeita

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

09/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 03.09.2020


Seuraa meitä somessa