Julkaistu 01.09.2020 0          

Asiakastarpeet haastavat yritykset muuttumaan ja kehittämään osaamistaan

Varsinais-Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio ja RASEKO:n johtava rehtori Maria Taipale uskovat kumppanuussopimusten tiivistävän koulutuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyötä entisestään.

Verkostomainen toiminta ja yhteistyö on Varsinais-Suomessa tiivistä – yhteisenä tahtotilana on kasvattaa alueen yritysten osaamista.

Kilpailukykyinen yritys kasvaa ja luo kannattavaa toimintaa. Yrityksessä oleva osaaminen, kuten laatu on tärkeä kilpailutekijä. Yksilön osaaminen, esimerkiksi koneiden tai laitteiden käytössä johtaa hyvään tuloksentekokykyyn, antaa ammattiylpeyttä ja ammatillista itseohjautuvuutta.

-Osaavat yritykset ovat haluttuja kumppaneita yritysverkostoissa, Johanna Vainio painottaa.

Johanna Vainio on koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Varsinais-Suomen Yrittäjissä ja aluepäällikkö yrittäjyyskasvatusta edistävässä YES-verkostossa.

Alueen koulutuksen järjestäjien ja osaamiskentän asiantuntijoiden verkostomainen toiminta on tiivistä. Yrittäjät tekee yhteistyötä usean oppilaitoksen toimien myös eri koulutusasteilla. Tavoitteena on hakea uutta osaamista alueen yrittäjille ja yritysten työntekijöille.

-Alueen elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttaa ratkaisevasti yritysten henkilöstön osaaminen ja koulutuksen määrä, toteaa Maria Taipale.

Maria Taipale on johtava rehtori Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekossa. Taipale on toiminut aiemmin yrittäjänä ja yrittäjäjärjestön aktiivisena jäsenenä. Yrittäjyys on hänelle lähellä sydäntä.

Ammatillisesta koulutuksesta voi olla ylpeä

Ammatillinen koulutus on Maria Taipaleen mukaan edelleen muutoksessa Suomessa vuonna 2018 tehdyn uudistuksen jäljiltä.

-Voimme monella tavalla olla ylpeitä ammatillisesta koulutuksesta. Kevät on muistuttanut siitä, että ammatillinen koulutus kykenee hyvin antamaan opiskelijalle valmiudet oppia ja käydä aktiivisesti käsiksi uusiin toimintatapoihin, toteaa Maria Taipale.

Johanna Vainion mukaan ammatillinen koulutus on erinomainen väylä parantaa osaamistasoa ja tunnustaa aiempi osaaminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

-Itse halusin tuoda omaa osaamista näkyväksi suorittamalla johtamisen erikoisammattitutkinnon, vaikka taustallani on jo korkeakoulututkinto, kertoo Johanna Vainio.

Joustavaa ja nopeaa reagointia asiakkaan tarpeisiin

Maria Taipaleen mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat reagoineet hyvin koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan muun muassa asettamalla selkeitä tavoitteita opettajille, toteuttamalla jatkuvaa hakua normaaliin tapaan sekä miettimällä opiskelijoiden tarvitsemat tukitoimenpiteet. Esimerkiksi Rasekossa opetusta on tukenut 10 digimentoria oman työnsä ohella. Oppilaitos on myös lainannut työasemia niitä tarvitseville opiskelijoille.

-Myös yrittäjän on ajateltava, mikä asiakasta kiinnostaa ja reagoitava nopeasti, jotta kassa kilisee, Maria Taipale painottaa.

Alueen yrittäjämäistä kulttuuria on rakennettu monella toimialalla ja organisaatiossa jo pidempään. Joustavat organisaatiot ovat pystyneet luovimaan isoissa muutoksissa.

-Joustavuus esimerkiksi oppilaitoksessa tulee henkilöstöstä ja opiskelijoista, jotka ovat ketterästi muuttaneet omaa toimintatapaansa, uskoo Johanna Vainio.

Ennakoimalla osaavaa työvoimaa ja proaktiivista reagointia muutoksiin

Yrittäjät ja Raseko ovat aktiivisesti mukana ammatti- ja toimialojen yhteistyöverkostossa, Varsinais-Suomen ennakointiakatemiassa. Tavoitteena on nostaa yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa.

-Ennakointiajattelu on alueellamme varsin pitkällä. Ennakointia tehdään strategioiden pohjalta, mutta trendit vaihtelevat ja yllätyksiä voi tulla esimerkiksi koulutuksen osalta, kertoo Maria Taipale.

Ennakointimallissa tavoitellaan myös dialogista toimintaa ja yhteistyötä alueen yritysten kanssa sekä tuotetaan maakuntaennusteita koulutuksen järjestäjien käyttöön.

-Tärkeintä on, että koulutusohjelmat ovat joustavia, painottaa Johanna Vainio.

Kumppanuussopimus tähtää osaamisen kasvattamiseen

Yrityksissä olevan osaamisen kasvattaminen on kirjattu Yrittäjien ja Rasekon uuteen kumppanuussopimukseen. Vastavuoroista kumppanuutta halutaan rakentaa tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti ja avoimesti alueen yrittäjien hyväksi. Tuleville yrittäjille tarjotaan jo opiskeluaikana yrittäjäjärjestön tuki, työkalut ja verkosto.

Yrittäjällä on monia mahdollisuuksia vaikuttaa ammatilliseen koulutukseen. Hän voi muun muassa osallistua toimialakohtaiseen neuvottelukuntaan tai innovoida uutta opiskelijoiden ja opettajien kanssa oppimisympäristöissä.

-LastenAmiksessa opiskelijat ohjaavat lapsia ja koululaisia ohjelmoinnissa. FoodLaboratoryssa yrittäjät kehittävät artesaani- ja lähiruokia sekä uusia tuotteita. Fab Lab Raseko on avoin digitaalinen kehittämisympäristö alueen pk-yrityksille, kertoo Maria Taipale.

Yrittäjähenkisyys näkyy oppilaitoksen toiminnassa

Raseko on Johanna Vainion mielestä hyvä esimerkki yrittäjämäisestä oppilaitoksesta ja tuotekehityksestä. Maria Taipale kertookin oppilaitoksen yhden arvoista olevan yrittäjähenkisyys. Opiskelijoiden halutaan näkevän yrittäjyyden yhtenä uravaihtoehtona.

-Haluamme olla lähellä pk- ja mikroyrittäjiä, jotta voimme syventää yhteistyötä. Tulemme lisäämään myös yrittäjyyskasvatuksen opetusta, Taipale toteaa.

Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa on tiivistä ja monialaista toimien myös eri koulutusasteilla. Johanna Vainio rohkaisee olemaan yhteydessä Yrittäjiin tai oppilaitoksiin yhteistyön käynnistämiseksi.

-Yhteistyöhön voi lähteä matalalla kynnyksellä esimerkiksi projektien tai tempausten kautta. Yrittäjä voi ryhtyä myös YES-kummiksi, innostaa Johanna Vainio.

Tiesitkö, että ammatilliseen koulutukseen voi pyrkiä ympäri vuoden?

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Erilaisia tutkintoja on yli 160 ja tutkinnon osia lukuisia. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden.

Koulutussopimus on entinen työssäoppiminen. Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hän saa palkkaa. Opiskelija on kuitenkin oikeutettu opintotukeen, koulumatkakorvaukseen ja koulutuksen järjestäjän tarjoamaan maksuttomaan ateriaan. Työnantaja ei saa koulutuskorvausta.

Oppisopimus voidaan solmia tutkintoon tai vain johonkin tutkinnon osaan. Oppisopimuksessa opiskelijalle maksetaan TES:n mukaista palkkaa ja töitä on tarjottavat vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja voi saada koulutuskorvausta. Opiskelijan voi palkata kesätöihin oppisopimuksella.

Yrittäjän oppisopimuksessa päätoiminen yrittäjä voi opiskella yleensä pienin kustannuksin tutkintoja tai tutkinnon osia.

Suomen Yrittäjien viestintähanke vahvistaa yrittäjien tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Ammatillisen koulutuksen työelämälle suunnattavien palveluiden tunnettuutta ja tavoitettavuutta edistetään Opetushallituksen rahoittamassa viestintähankkeessa vuoden 2020 aikana. Hankkeessa nostetaan esille hyviä käytänteitä ammatillisesta koulutuksesta, ja yrittäjien ja ammatillisten oppilaitosten välisestä yhteistyöstä.

Hankkeen verkostokumppaneita ovat Suomen Yrittäjien aluejärjestöt, paikallisyhdistykset ja toimialajärjestöt sekä Suomen Yrittäjäopisto. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden oppilaitosten ja median kanssa.

Anne Öhman

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Raision Puulevy Oy

Raision Puulevy Oy

Puutavaraa, Rakennustarvikkeita

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

10/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 15.10.2020


10-liite/2020Liite
to 15.10.2020


Seuraa meitä somessa