Julkaistu 04.09.2020 0          

Yrittäjät: Lomautuksen 200 päivän sääntöä muutettava - 400 päivää väliaikaisesti lakiin

Valtaosa yrityksistä on pieniä, ja yksittäisen työntekijän irtisanoutuminen 200 päivän säännön perusteella voi kaataa koko yrityksen.

Siksi lainsäädäntöä pitäisi väliaikaisesti muuttaa niin, että työntekijällä olisi oikeus päättää työsuhde ja saada työnantajalta irtisanomisajan palkka vasta, jos lomautus on kestänyt yli 400 päivää. Aika voi tuntua pitkältä, mutta tilanne on nyt poikkeuksellinen, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kirjoittaa Yrittäjät.fi:n blogissa.

Yrittäjägallup kertoo, että yli viidesosassa työnantajayrityksiä on käynnistetty lomautuksia. Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvan mukaan lomautusten perusteella toimialoista majoitus- ja ravintola-alan yritykset ja alueista Lappi ja Uusimaa ovat kärsineet koronakriisistä eniten. Esimerkiksi matkailualan yritysten henkilöstöstä iso osa on ollut keväästä lähtien lomautettuna.

Huojentavaa on se, että lomautusjärjestelmä on ehkäissyt työsuhteiden päättymistä. Vain noin viidessä prosentissa yrityksistä on käynnistetty tai ollaan käynnistämässä irtisanomisia.

Keväällä tehdyillä lain ja työehtosopimusten muutoksilla lyhennettiin lomautusilmoitusaikaa ja yt-neuvotteluaikaa, kun neuvotellaan lomautuksista. Muutokset ovat voimassa tällä tietoa vuoden loppuun saakka. On ilmeistä, että väliaikaista sääntelyä pitää jatkaa myös vuodenvaihteen yli.

Uhkana työpaikkojen menetys

Pohdinnan kohteena ei keväällä ollut niin sanottu 200 päivän sääntö. Sen mukaan jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus päättää työsuhde välittömästi ja saada irtisanomisajan palkka. Irtisanomisajan palkka lasketaan tällöin työnantajan noudattaman irtisanomisajan mukaan, vaikka työsuhteen irtisanoo työntekijä. Pitkissä työsuhteissa tämä voi tarkoittaa yritykselle jopa kuuden kuukauden palkanmaksuvelvollisuutta.

Valtaosa yrityksistä on pieniä, ja yksittäisen työntekijän irtisanoutuminen 200 päivän säännön perusteella voi kaataa koko yrityksen. Silloin menetetään yrityksen kaikki työpaikat. Nyt on tehtävä kaikki toimenpiteet, joilla voidaan välttää lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi.

Niin sanottu 200 päivän sääntö alkaa olla jo lähellä, mikäli lomautus on alkanut heti koronakriisin alussa maaliskuussa. Siksi lainsäädäntöä pitäisi väliaikaisesti muuttaa niin, että työntekijällä olisi oikeus päättää työsuhde ja saada työnantajalta irtisanomisajan palkka vasta, jos lomautus on kestänyt yli 400 päivää. Aika voi tuntua pitkältä, mutta tilanne on nyt poikkeuksellinen.

Lisäksi on huomattava, että työttömyysturvalainsäädäntöä on muutettu koronakriisin vuoksi niin, että ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu ollenkaan, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Sääntely on voimassa vuoden loppuun. Niin sanotun 200 päivän säännön pidentäminen väliaikaisesti 400 päivään ei siten aiheuttaisi lomautetuille työntekijöille ansiopäivärahaoikeuden menetystä.

Muutos turvaisi työpaikkoja

Muutos kuitenkin turvaisi työpaikkoja ja ehkäisisi myös konkursseja. Lainsäädännön valmistelu pitäisi aloittaa heti. Työehtosopimuksissa asiaa ei voida hoitaa, sillä 200 päivän säännöstä ei voida sopia toisin.

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, Suomen Yrittäjät

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

10/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 15.10.2020


10-liite/2020Liite
to 15.10.2020


Seuraa meitä somessa