Julkaistu 17.09.2020 1          

Turun kaupunki käynnistää yt-neuvottelut säästöjen löytämiseksi

Turku aloittaa yt-menettelyn säästöjen löytymiseksi osana kaupungin talouden sopeuttamistoimia. Mahdollisiin säästötoimenpiteisiin sisältyvät kaikki toimenpiteet, joilla tehostetaan kaupungin organisaation toimintaa ja karsitaan kustannuksia.

Neuvottelukutsu on annettu henkilöstöjärjestöille torstaina 17.9. ja neuvottelut käynnistyvät tiistaina 22.9.

Yt-neuvotteluja käydään pääsopijajärjestöjen edustajien ja kaupungin johdon kanssa. Aikataulullisesti pyritään siihen, että ensimmäisiä päätöksiä neuvottelujen johdosta voitaisiin tehdä muutaman viikon kuluttua neuvottelujen käynnistymisestä.

-Etsimme säästöjä yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Turun vakavan taloustilanteen tietävät ja tunnistavat kaikki ja kaikilla on myös yhtenäinen halu löytää mahdollisimman selkeitä ja vaikuttavia säästöjä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve

Turun kaupungin vuoden 2020 vuosikate on -17,4 miljoonaa euroa. Alijäämäinen vuosikate tarkoittaa sitä, että kaupunki joutuu ottamaan velkaa perustoimintansa kattamiseksi. Tavoitteena on, että syksyn aikana taloutta tasapainotetaan ja että kuluvan vuoden vuosikate nostetaan positiiviseksi toteuttamalla nopeasti vaikuttavia sopeuttamistoimenpiteitä kaupungin toimintatavoissa, hankinnoissa ja henkilöstökuluissa.

Henkilöstökulujen osuus sopeuttamistavoitteesta on 7,2 miljoonaa euroa. Yhteistoimintamenettelyssä neuvotellaan keinoista, joilla sopeuttamistavoite saavutetaan tänä vuonna. Yksi käytettävissä olevista keinoista ovat henkilöstöön kohdistuvat lomautukset.

- On todella tärkeää, että teemme lujasti työtä löytääksemme kohdennukset ja rajaukset, joiden myötä säästötoimenpiteiden haitalliset vaikutukset kaupungin perustyöhön ja tavoitteiden saavuttamiseen ovat mahdollisimman vähäiset, kertoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Mahdollisten lomautusten käynnistämisestä päättää Turun kaupunginhallitus.

- Mahdollisten lomautusten ei tule kohdentua samalla tavalla koko kaupunkiin, koska esimerkiksi opetuksessa ja hoitotyössä koronapandemia on tehnyt tilanteen muutenkin vaikeaksi, eikä sitä tule omin toimin enempää vaikeuttaa, kaupunginjohtaja Minna Arve jatkaa.

Turun henkilöstöä kehotettiin jo kesällä pitämään talkoovapaita taloustilanteen takia. Jos yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen päädytään lomautuksiin, jo pidetyt talkoovapaat huomioidaan lomautusajassa.

Turun kaupungin arvio koronapandemian vaikutuksista kaupungin talouteen on noin 90 miljoonaa euroa, jonka lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on esittänyt omien kustannustensa kattamiseksi ylimääräistä koronamaksua jäsenkunnille. Turku on saanut valtiolta koronan vaikutuksiin liittyvää tukea noin 50 miljoonaa euroa.

Maan hallitus on päättänyt budjettiriihen yhteydessä lisätalousarvion valmistelusta. Lisätalousarviossa tullaan mahdollisesti vahvistamaan kuntataloutta korottamalla valtionosuutta 400 miljoonalla. Turun kaupungille kohdentuva vaikutus on n. 12,7 miljoonaa, jos jakoperusteet vastaavat kevään tukipakettia.


Kommentit

Tiedonkantaja 18.09.2020 klo 08:09

Nyt kun johtoryhmälle on uudet virat ja toimet "keksitty" sekä kaikille puoluetovereille ja muuten vain hyville kavereille on palkkoja tarkastettu, pätevyyslisistä päätetty voidaankin aloittaa lomautukset. Olisi voitu monta uutta johtaja-pestiä jättää "keksimättä", jolloin tavallinen rividuunari olisi välttynyt lomautukselta.


Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Servikal Oy

Servikal Oy

Mittalaitteiden kalibrointi ja huolto

Kokouspalvelut

Ruissalon Kylpylä

Ruissalon puistotie 640, Turku

www.ruissalospa.fi

Kokoukset, juhlat, tyhy-päivät, majoitus- ja ravintolapalvelut, sauna- ja allasosasto, oheisohjelmat.

Lue uusin näköislehtemme

10/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 15.10.2020


10-liite/2020Liite
to 15.10.2020


Seuraa meitä somessa