Julkaistu 22.09.2020 0          

Yrityssaneeraus – keino yrityksen talouden tervehdyttämiseksi

Koronapandemia on ajanut monen yrityksen talouden ahtaalle. Yritysten kassavirta on supistunut äkillisesti pahimmillaan murto-osaan entisestä, mutta kuluja ei ole pystytty riittävän nopeasti sopeuttamaan vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Yrityssaneeraus voi olla esimerkiksi tällaisessa tilanteessa varteenotettava vaihtoehto ja käyttökelpoinen keino yrityksen talouden tervehdyttämiseksi sekä yrityksen elinkelpoisuuden palauttamiseksi.

Yrityssaneerauksessa käräjäoikeuden määräämän selvittäjän keskeisimpänä tehtävänä on laatia saneerausohjelmaehdotus, joka esitetään velkojien hyväksyttäväksi. Saneerausohjelman vahvistaminen edellyttää enemmistön kannatusta, joten velkojilla on siten pääasiallinen toimivalta saneerauksen toteuttamisen ehdoista. Velkojan näkökulmasta yrityssaneeraus on lähtökohtaisesti konkurssia parempi vaihtoehto, sillä yrityssaneerauksen tulee johtaa velkojien kannalta parempaan lopputuloksen kuin konkurssi.

Saneerausohjelma voi sisältää erityyppisiä velallisen toiminnan tervehdyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä ja järjestelyjä. Velkojen leikkaus mielletään helposti yrityssaneerauksen keskeisimmäksi tervehdyttämistoimenpiteeksi, mutta yrityssaneeraus ei ole pelkkä velkajärjestely.

Saneerausohjelmaehdotus sisältää tyypillisesti saneerausvelkoja koskevien järjestelyjen lisäksi esimerkiksi yhtiön henkilöstöä, sopimussuhteita ja rahoitusta koskevia järjestelyjä. Yrityssaneerauksessa tulee usein myös harkittavaksi, olisiko yritysjärjestelyt keino tervehdyttää yrityksen toimintaa.

Yrityssaneerausmenettelyn tavoitteena on saada vahvistettua velallisyritykselle tyypillisesti useita vuosia kestävä saneerausohjelma, jota yritys ryhtyy toteuttamaan. Yrityssaneerausmenettely päättyy, kun saneerausohjelma on vahvistettu ja tällöin myös selvittäjän toimivalta päättyy. Toisinaan saneerausohjelman seurantaa varten käräjäoikeus määrää valvojan.

Kun yritys on toteuttanut kaikki saneerausohjelmassa määritellyt järjestelyt ja velvoitteet, se vapautuu vastuista saneerausohjelmassa leikattujen velkojen osalta ja voi jatkaa toimintaansa terveeltä pohjalta.

On tärkeää huomata, ettei yrityssaneerausta tule nähdä vaihtoehtona konkurssille. Yrityssaneerauksen onnistuminen edellyttää, että sen kohteena on maksuvaikeuksista huolimatta aidosti elinkelpoinen yritys.

Mikäli yrityksen maksukyvyttömyyttä ei pystytä yrityssaneerauksella poistamaan, saneerausmenettelyä ei tule aloittaa. Konkurssissa yrityksen toiminta päättyy ja konkurssipesää tulee selvittämään pesänhoitaja. Yrityssaneerauksessa yrityksen toiminta jatkuu entisissä puitteissa ja yrityksellä säilyy tiettyjä rajoituksia lukuun ottamatta valta määrätä omaisuudestaan ja toiminnastaan.

Yrityssaneerauksen onnistumisen edellytyksiä parantaa se, että siihen hakeudutaan riittävän varhain. Yrityksellä on oltava riittävä kassavirta, jotta se voi selviytyä saneerausmenettelyn aikaisista juoksevista kuluistaan sekä itse saneerausmenettelystä aiheutuvista kustannuksista. Tärkeää on myös avoin yhteydenpito yrityksen keskeisiin velkojiin mielellään jo saneeraushakemusvaiheessa, koska yrityssaneerauksen onnistuminen ei ole mahdollista ilman velkojien tukea.

Keskeistä yrityssaneerauksen onnistumiselle on lisäksi ymmärrys siitä, että onnistunut yrityssaneeraus edellyttää usein juridisen saneerausmenettelyn lisäksi yrityksen prosessien ja liiketoiminnan laajempaa tervehdyttämistä. Näin päästään sekä yrityssaneerauksen kohteena olevan yrityksen että sen velkojien kannalta parhaaseen lopputulokseen.

Anna Ansamaa

Legal Counsel, KPMG Oy Ab

Anna Ansamaa toimii KPMG:llä yritysjuridiikan asiantuntijana. Erityisosaamisalueina hänellä on insolvenssioikeus, yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Lounais-Suomen Taxidata Oy

Lounais-Suomen Taxidata Oy

Kuljetuspalveluja, Takseja, Taksiliikenne

Kokouspalvelut

Viking Line

PL 265, Turku

www.vikingline.fi

Amorella klo 08:45. Kokoustiloja 12 (10-180 hlöä), Auditorio 180 hlöä. Kokoustilojen kapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Monitoimitila Panoraama messu- ja näyttelykäyttöön (max 200, istumapaikat 140) Useita ravintoloita, saunaosasto. Viking Grace klo 20:55. Kokoustiloja 11 (6-230 hlöä) Auditorio 230. Kokousosaston kokonaiskapasiteetti yht. n. 400 hlöä. Kuvaa ja ääntä on mahdollista välittää useaan kokoushuoneeseen ja Club Vogueen samanaikaisesti. Useita ravintoloita, Spa osasto. Ryhmille omaa erikoisohjelmaa – kysy lisätietoja.

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa