Julkaistu 02.10.2020 0          

Lauttarantojen liikenteenohjaus paranee

Tienpitäjänä toimiva ELY-keskus parantaa Pärnäisten, Retaisten ja Galtbyn lauttarantojen liikenteenohjausta digitaalisin keinoin ja liikennevaloin. Myös muilla suuren ja pienen Rengastien lauttapaikoilla tehdään pieniä parannustoimenpiteitä. Tavoitteena on lauttarantojen liikenneympäristöjen yhdenmukaistaminen ja liikenne- sekä lauttahenkilökunnan turvallisuuden parantaminen.

Galtbyn lauttapaikka Korppoossa on ollut vuosia haasteellinen Rengastien matkailuliikenteen näkökulmasta. Lauttarannasta lähtee kaksi lauttaa jotka voivat mennä aikatausta riippuen joko Norrskataan, Houtskariin tai kiertää Norrskatan kautta Houtskariin. Ajoittain tienkäyttäjät ovat joutuneet väärään määränpäähän ja eksyneet Rengastieltä Norrskataan. Galtbyn lauttarannan liikennevalot ovat myös aiheuttaneet hämmennystä, kun Norrskatan ja Kittuisten jonotuskaistoilla on ollut ns. tasoristeysvalot ja etuajo-oikeuskaistalta valot ovat puuttuneet kokonaan. Liikennevalot ovat olleet vaikeasti tienkäyttäjien tulkittavissa.

Pärnäisten ja Retaisten lauttarannat ovat olleet ahtaat ja jonotusjärjestelyt liikennemääriin nähden heikot. Pärnäisissä yhteysalussataman liikenteen sekoittuminen muuhun Saaristotien liikenteeseen on ollut sekavaa ja liikennejärjestelyt epämääräiset.

Selkeyttä ja turvallisuutta rantoihin

Galtbyn lauttarannassa on otettu käyttöön selkeä opastaulu, jossa kerrotaan kumpaa lauttaa lastataan ja minne lautta on lähdössä. Samalla kaikille kolmelle jonotuskaistalle tulee lauttahenkilöstön ohjaamat selkeät liikennevalot, jollaisia on tällä hetkellä käytössä muun muassa Parainen-Nauvo-lauttapaikalla. Liikennevaloilla ja opastaululla helpotetaan lauttojen lastausta ja tienkäyttäjien kulkemista oikealle lautalle.

Pärnäisten ja Retaisten lauttarantoihin rakennetaan parhaillaan käynnissä olevassa lauttarantojen muutos- ja parannushankkeessa kunnon jonotuskaistat, kaistaopasteet ja kaistojen liikennevalo-ohjaus. Muutoksen jälkeen kaikissa Saaristotien suurimmissa lauttapaikoissa Parainen-Nauvo, Nauvo-Korppoo ja Galtby on yhtenäiset liikennejärjestelyt. Lisäksi parannetaan Pärnäisten satama-alueen liikennejärjestelyjä ja kehitetään sekä laajennetaan Pärnäisten yhteysalusliikennettä palvelevaa paikoitusaluetta. Hanke parantaa liikennejärjestelyjä, sujuvoittaa liikennettä ja lisää lauttarantojen turvallisuutta.

ELY-keskus tulee tekemään pieniä parannustöitä 2020–2021 myös muilla Rengasteiden lautapaikoilla mm. yhtenäistämällä lauttarantojen nopeusrajoituksia, liikennemerkistöä ja parantamalla kaistamaalauksia ja -järjestelyjä.

Toimenpiteet ovat jatkumoa 2010-luvulla alkaneille toimenpiteille, joiden myötä Rengasteiden lauttarantoja on parannettu ja kehitetty vastaamaan liikenteellisiä tarpeita sekä turvaamaan saaristolle elintärkeiden lauttayhteyksien toimivuus


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Uotila & Laine Oy

Uotila & Laine Oy

Kirjanpitotoimistoja, Tilitoimistoja, Verokonsultointi

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

10/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 15.10.2020


10-liite/2020Liite
to 15.10.2020


Seuraa meitä somessa