Julkaistu 09.10.2020 0          

Naantalin puistojen, liikuntapaikkojen ja katujen hoito valtakunnallisesti parasta

Naantali sijoittui tuoreessa yhdyskuntateknisten palveluiden vertailututkimuksessa kokonaisuutena keskiarvoa paremmin tai keskiarvon mukaisesti.

94 % naantalilaisista vastaajista piti keskustan puistoja hyvin hoidettuina.

Asukkaat arvioivat Naantalin yhdyskuntateknisten palveluiden olevan monin osin erinomaisella tasolla. Naantali oli mukana FCG:n laatimassa kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiä palveluja kohtaan. Yhdyskuntateknisiin palveihin lukeutuvat muun muassa katujen, puistojen ja liikuntapaikkojen hoito, katuvalaistus, palo- ja pelastustoimi, vesi- ja viemärihuolto sekä jätehuolto.

Tutkimukseen osallistui 26 kuntaa tai kaupunkia, ja se toteutettiin keväällä 2020.

Vertailun valtakunnallisesti parhaimmat tulokset Naantali sai usealla osa-alueella: katujen hoidossa kokonaisuutena, katujen ja väylien talvihoidossa kokonaisuutena, puistojen hoidossa kokonaisuutena sekä liikuntapaikkojen hoidossa kokonaisuutena.

Vuoden 2019 palvelutyytyväisyystutkimukseen verrattuna Naantalin tulokset olivat parantuneet selkeästi jalankulku- ja pyöräteiden kunnossa, lumenaurauksessa useilla eri väylillä sekä liukkauden torjunnassa jalankulku- ja pyöräteillä.

Myös leikkipaikkojen siisteyden ja varusteiden kunnon, järjestetyn jätteen kuljetuksen toimivuuden sekä ensihoitopalvelujen osalta tulokset olivat parantuneet selkeästi viime vuoteen verrattuna.

– Yhdyskuntateknisten palveluiden onnistumisen arvioinnissa ja kehittämisessä asukkaiden arvioilla on suuri merkitys. Voisi sanoa, että monilla osa-alueilla olemme onnistuneet. Naantalissa on tietoisesti panostettu puistojen, ulkoliikuntapaikkojen ja katujen ja väylien korkeatasoiseen ylläpitoon. Kiitos hyvistä tuloksista kuuluu kaupungin motivoituneille ja ammattitaitoisille työntekijöille, Naantalin kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi toteaa.

Kokonaisuutena Naantali sijoittui vertailututkimuksessa keskiarvoa paremmin tai keskiarvon mukaisesti. Poikkeuksen muodostavat vastaukset kysyttäessä jätehuoltoon ja nuohoukseen liittyviä seikkoja. Esimerkiksi paperin, lasin ja ongelmajätteiden keräyspisteiden sijaintien sekä suurista jätteistä eroon pääsyn osalta Naantali jäi selkeästi alle tutkimuksen keskiarvon.

Yhdyskuntateknisten palveluiden palvelutyytyväisyyskyselyyn saatiin yhteensä 115 vastausta Naantalista. Kysely postitettiin keväällä 300 satunnaisesti valittuun naantalilaistalouteen. Lisäksi verkkolomake oli vastattavissa kaupungin verkkopalvelussa.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Turun Timanttisahaus Oy

Turun Timanttisahaus Oy

Timanttiporaus, Timanttisahaus

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

10/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 15.10.2020


10-liite/2020Liite
to 15.10.2020


Seuraa meitä somessa