Julkaistu 28.10.2020 0          

Tavaroiden verkkokaupan arvonlisäverotus muuttuu EU:ssa ensi kesänä

Tavaroiden kansainvälistä verkkokauppaa koskeviin arvonlisäverosäännöksiin on tulossa merkittäviä muutoksia. Muutokset koskevat kuluttajille suuntautuvaa tavarakauppaa, eivätkä muuta yritysten välisen kaupan menettelyjä. Alun perin muutosten piti tulla voimaan ensi vuoden alusta, mutta koronapandemian vuoksi niiden voimaantuloa on päätetty lykätä puolella vuodella. EU-säädöksiin perustuvat muutokset, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä, parantaa sisämarkkinoiden toimintaa sekä laajentaa jäsenvaltioiden veropohjaa, tulevat siten tämänhetkisen tiedon mukaan voimaan samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa 1.7.2021 lukien.

Niiden yritysten, jotka harjoittavat tavaroiden verkkokauppaa kuluttaja-asiakkaille toisiin EU-maihin, tai jotka harjoittavat toisissa EU-maissa verotettavaa palvelumyyntiä kuluttajille, on aivan erityisen tarkoin perehdyttävä muutosten sisältöön sekä tunnistettava niiden käytännön vaikutukset. Yritysten, joita muutokset koskevat, on myös käytävä läpi alv-prosessinsa sekä tehtävä uudenlaisiin raportointivelvoitteisiin liittyvät päivitykset kirjanpitojärjestelmiinsä.

EU:n sisäinen verkkokauppamyynti kuluttajille

EU:ssa on erityissäännökset kuluttajille myytävien tavaroiden arvonlisäverotuksessa, kun myyjä vastaa myymiensä tavaroiden kuljettamisesta toiseen EU-maahan (ns. kaukomyynti). Nykyisten alv-sääntöjen mukaan tällainen EU:n sisäinen mutta valtioiden rajat ylittävä kuluttajakauppa verotetaan lähtökohtaisesti tavaroiden lähtömaassa, mutta jäsenvaltiokohtaisesti vahvistetun liikevaihtorajan ylittyessä verotusoikeus siirtyy tavaran toimitusvaltiolle eli myyjä joutuu rekisteröitymään ja maksamaan veron siellä lähtömaan sijaan. Tavaroiden verkkokaupasta on siten voinut aiheutua myyjälle alv-velvoitteita useassa eri EU-maassa.

Uusien säännösten myötä tällainen tavaroiden myynti verotetaan jatkossa lähtökohtaisesti tavaroiden saapumismaassa (käytännössä siis ostajan maassa). Jatkossa verkkokauppamyyjän on siis veloitettava kuluttaja-asiakastaan ostajan maan verolla, joten myyjän on tiedettävä myös, mitä verokantaa ostajan maassa kyseisen tavaran myyntiin sovelletaan.

Verovelvollisten näkökulmasta tarkasteltuna suurin muutos koskee edellä kuvattuihin myynteihin liittyviä arvonlisäveron rekisteröinti-, ilmoitus- ja maksukäytäntöjä. Heinäkuusta 2021 lukien verkkokaupan johdosta ei enää tarvita jäsenvaltiokohtaisia alv-rekisteröintejä, vaan uuden OSS-järjestelmän (one-stop-shop eli yhden yhteyspisteen järjestelmä) myötä myyjälle riittää jatkossa yksi alv-rekisteröinti.

OSS-rekisteröinti tehdään myyjän kotivaltion veroviranomaisten kautta, ja verkkokauppias raportoi ja maksaa oman maansa verohallinnon kautta kaikki ne ulkomaiset arvonlisäverot, jotka liittyvät kuluttaja-asiakkaille muihin EU-maihin toimitettuihin tavaroihin. OSS-järjestelmässä voidaan jatkossa raportoida myös sellaisia toisissa EU-maissa kuluttajille myytäviä palveluja, jotka ovat aiemmin vaatineet alv-rekisteröinnin toisessa EU-maassa.

Verkkokauppamyynti kuluttajille EU:n ulkopuolelta

Maahantuonnista EU:n alueelle on tavallisesti maksettava maahantuonnin arvonlisävero, ja veronmaksuvelvollinen on ostaja (esim. yksityishenkilö), joka tuo tavaran maahan EU:n alueelle. Maahantuonnin veroa ei kuitenkaan ole kannettu alle 22 euron arvoisista ns. pienlähetyksistä. Uusien säännösten myötä tästä pienlähetysten alv-vapaudesta luovutaan. Muutos on erityisen merkittävä esimerkiksi niiden yritysten kannalta, jotka toimittavat Ahvenanmaalta tavaroita kuluttajille Manner-Suomeen.

Heinäkuun 2021 alusta voimaan tulee voimaan myös uutta ja erityistä lainsäädäntöä koskien mm. tavaroiden maahantuonnin alv-velvollisuutta kuluttajakaupassa. Jatkossa enintään 150 euron arvoisten lähetysten osalta arvonlisäveron suorittaminen siirtyy myyjän vastuulle. Mikäli suomalainen myyjä toimittaa tavaroita EU:n tai EU:n tullialueen ulkopuolelta (kuten Ahvenanmaa) sähköisen markkinapaikan kautta, arvonlisäveron on tietyin edellytyksin velvollinen suorittamaan kaupan järjestämiseen osallistuva sähköinen markkinapaikka (esim. Amazon).

Matti Lindholm
Veroasiantuntija, ALV, KPMG Oy Ab

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

SelinSelin

SelinSelin

Coaching, Esimiesvalmennus, Konsultointi, Koulutuspalveluja, Laatujärjestelmät, Liikkeenjohdon konsultointi, Myyntivalmennus, Yrityspalveluja

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa