Julkaistu 17.11.2020 0          

Lounais-Suomella merkittävä mahdollisuus kasvattaa proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen volyymiä

Varsinais-Suomen liiton Gaia Consultingiltä tilaamassa selvityksessä tuodaan selkeästi ja konkreettisesti esiin Lounais-Suomen proteiinikasvien viljelyyn ja jalostukseen liittyvät mahdollisuudet. Selvityksen tarkastelussa on mukana sekä ruokakasviproteiinituotanto sekä rehuvalkuaistuotanto Lounais-Suomen alueella.

Kasvipohjaisten tuotteiden myyntimäärät ovat kasvaneet viime vuosina Suomessa selvästi. Maailmalla kasvavat sekä proteiinien kokonaistarve, kestävien proteiinilähteiden kysyntä, että proteiinipitoiset kasvistuotteet. Kansallisessa keskustelussa esiin nousevia kysymyksiä proteiinikasvien tuotantoon liittyen ovat omavaraisuus, hiilineutraalisuuden ja vesistöjen ekologisen hyvän tilan saavuttaminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Nykyisin Suomessa suoraan ruoaksi käytetään vain noin 10 % kasviperäisestä proteiinista. Proteiinista 90 % menee rehukäyttöön eläinperäisen proteiinin tuotantoon. Kasviperäisen proteiinin kokonaisomavaraisuus on noin 90 %. Tällä hetkellä kuitenkin vain alle 6 % Lounais-Suomessa viljellyistä kasveista on proteiinikasveja.

– Satakunnassa on runsaasti monille proteiinikasveille hyvin soveltuvia kivennäismaita ja ilmasto-olosuhteiden näkökulmasta Varsinais-Suomi taas on otollisin alue Suomessa erilaisten proteiinikasvien viljelyyn. Alueen pelloilla piilee mahdollisuus tuottaa tulevaisuuden ruokaa, sillä kestävyysnäkökulma ohjaa globaalisti ruoan tuotantoa ja kulutusta kasvispainotteisempaan suuntaa. Lounais-Suomella on erinomaiset mahdollisuudet vastata tähän muutokseen, jota alueen ruokaketjun toimijat voivat hyödyntää, korostaa Riikka Leskinen Valoniasta.

Viljelyn lisäksi Lounais-Suomessa on potentiaalia myös proteiinikasvien jalostukseen liittyen. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on noin 100 rehuaineita ja rehusekoituksia valmistavaa yritystä, jotka voidaan nähdä mahdollisina kasviproteiinin jatkojalostajina. Elintarviketoimijoita, jotka työstävät pääasiassa kasviperäisiä raaka-aineita on noin 50.

– Meillä on Lounais-Suomessa mahdollisuuksia tuottaa nykyistä enemmän proteiinikasveja, joille tuntuu olevan kysyntää. Tarjolla on oivallinen ja aluetaloudelle suotuisa profiloitumismahdollisuus. Kyse ei ole vain kasvintuotannosta, vaan ruokaturvankin näkökulmasta rehuvalkuaisen omavaraisuutta kannattaa kasvattaa. Monipuolinen kasvivalikoima tukee alueellista varautumista ja luonnon monimuotoisuutta, summaa Terhi Löfstedt MTK Varsinais-Suomesta.

Nyt laaditussa selvityksessä tarkasteltiin kolmea skenaariota, joista yhdessä viljellään mahdollisimman suurella volyymilla kasviproteiinia, toisessa luodaan kasviproteiiniin erikoistuneita ekosysteemeitä korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottamiseksi ja kolmannessa tähdätään kasviproteiinin ketjun muutosjoustavuuteen ja ketteryyteen. Kaikilla näistä on vahvuutensa, mutta ideaalitilanteessa saavutetaan näiden skenaarioiden yhdistelmä.

– Kasviproteiineihin liittyvän potentiaalin lunastaminen edellyttää korkeamman jalostusasteen tuotteisiin satsaamista. Monipuolinen proteiinikasvien viljely ja jalostus avaa isoja mahdollisuuksia lounaissuomalaiselle ruoantuotannolle, mutta vaatii alkuun paljon yritysten, tutkimuksen ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä ja halua osaamisen kehittämiseen, muistuttaa Sanna Vähämiko Turun yliopiston Brahea-keskuksesta.

Liiton Gaia Consultingilta tilaama kokonaisuus toimii esiselvityksenä ja luo kokonaiskuvaa alueen ruokaketjun tilanteesta proteiinikasvien osalta. Selvitys on osa laajempaa usean toimijan yhteistä ponnistusta alueellisen ruokajärjestelmän kehittämiseksi kestävämmäksi, kannattavammaksi ja joustavammaksi.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

J&T Pajunen

J&T Pajunen

Kuljetusliikenne, Kuljetuspalveluja

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

11/2020Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 12.11.2020


11-liite/2020Liite
to 12.11.2020


Seuraa meitä somessa