Julkaistu 25.11.2020 0          

Turun kaupunginjohtaja kestävien kaupunkien maailmanlaajuisen järjestön johtotehtäviin

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on valittu Euroopan edustajaksi maailmanlaajuisen ICLEI-järjestön globaaliin hallitukseen. Valinta tehtiin ICLEI:n Euroopan hallituksen järjestäytymiskokouksessa tiistaina 24. marraskuuta. Samalla Arve valittiin Euroopan hallituksen varapuheenjohtajaksi. ICLEI - Local Governments for Sustainability on maailmanlaajuinen kaupunkien verkosto, joka edistää kaupunkien kehittämistä kestävästi.

Turku on ICLEI-verkoston aktiivinen jäsen ja on ollut aloitteellinen erityisesti ilmastonmuutokseen varautumisessa ja muutoksen torjunnassa sekä kiertotalouden ratkaisujen luojana. Verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti noin 2000 alueellista tai paikallista hallintoa. Suomesta verkostoon kuuluu 14 kuntaa sekä Kuntaliitto.

– Olemme viime vuosina nostaneet kestävän kehityksen työmme kunnianhimon tasoa ja Turun kansainvälistä vaikuttavuutta. Turku on kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunki ja yhdessä tekemämme työ tunnistetaan ja tunnustetaan laajalti – työ on myös nyt saadun ICLEI:n johtopaikan taustalla, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turku toteuttaa vahvaa ilmastopolitiikkaa ja tähtää hiilineutraaliksi alueeksi vuoteen 2029 mennessä. Turun alueen kasvihuonekaasupäästöt on jo puolitettu vuoden 1990 tasosta. Samaan aikaan alueen talous on kasvanut ja uudet vähähiiliset ratkaisut sekä kiertotalous ovat tuottaneet uutta osaamista, kilpailukykyä ja työtä.

Turku on toistuvasti (2019 ja 2020) saavuttanut parhaiden ilmastokaupunkien korkeimman ”Leadership” A-luokituksen maailmanlaajuisessa, CDP-organisaation tekemässä arvioinnissa. Euroopan Komissio arvioi ja palkitsi Turun Euroopan parhaana keskikokoisena ilmastokaupunkina tänä vuonna. Turku toteutti vuonna 2020 myös ensimmäisten kaupunkien joukossa maailmassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoisen arvioinnin. Turun kaupungin toimintaa tarkasteltiin kaikkien YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen osalta.

– Turku toteuttaa ja tekee näkyväksi ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Haluamme osoittaa, että kestävä kehitys tarkoittaa konkreettisesti myös parempaa ja sujuvampaa arkea, sanoo Minna Arve.

ICLEI korostaa kaupunkien ja paikallishallinnon merkitystä

Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa ja kestävän elämäntavan edistäjänä on erittäin merkittävä. Paikallishallinto voi omilla toimillaan tukea suoraan asukkaidensa mahdollisuutta elää hyvää elämää kestävällä tavalla. Maailman väestö keskittyy kaupunkeihin ja kaupunkialueilla syntyy valtaosa kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä.

– Kaupunkialueilla ratkaistaan ilmastonmuutoksen torjunnan onnistuminen, ja kaupunkien on järkevää tehdä ratkaisuja yhdessä. Kaupungit ovat ketteriä toimijoita, jotka haastavat myös valtioita onnistumaan entistä paremmin. Olemme olleet yhteistyön rakentamisessa aktiivisia, ja Turun kansainvälinen rooli tulee jatkossa vain vahvistumaan, Minna Arve sanoo.

ICLEI tukee Turun tavoitteita

ICLEI kannustaa jäsenkaupunkejaan asettamaan ja toteuttamaan vahvoja ilmastotavoitteita, varautumaan ilmastonmuutokseen ja kehittämään kiertotaloutta sekä luontopohjaisia ratkaisuja niin, että kehitys on myös sosiaalisesti tasapainoista. Turku hyötyy yhteistyöstä ICLEI:n kanssa erityisesti ilmastosuunnitelmansa toteuttamisessa ja kiertotalouden kehittämisessä.

– Turun Ilmastosuunnitelma 2029 sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että varautumisen. Kiertotalous on keino vahvistaa vähähiilistä liiketoimintaa ja kestävää taloutta. Teemme parhaillaan ICLEI:n ja Sitran sekä alueemme toimijoiden kanssa yhdessä kiertotalouden tiekarttaa. ICLEI on välittänyt käyttöömme kiertotalouden esimerkkejä ja oppeja erityisesti Itä-Aasian kaupungeista sekä globaaleista asiantuntijaverkostoista, kertoo Turun va. ilmastojohtaja Risto Veivo.

Turun kaupunginjohtajat Minna Arve ja Aleksi Randell sekä valtuuston puheenjohtaja Elina Rantanen ja va. ilmastojohtaja Risto Veivo ovat osallistuneet aktiivisesti YK:n ilmastokokouksiin vuosina 2015–2020 ja käyttäneet lukuisia puheenvuoroja ICLEI:n järjestämissä ja koordinoimissa tilaisuuksissa.

ICLEI:n jäsenkaupungeista jo yli 500 on asettanut sitovan hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2050 tai aikaisemmin. Turun tavoite olla hiilineutraali alue vuonna 2029 ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin sekä onnistuneet toimenpiteet ovat osaltaan kannustaneet myös muita kaupunkeja asettamaan vahvoja ilmastotavoitteita.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Tilitoimisto Kimmo Heikkinen Ky

Tilitoimisto Kimmo Heikkinen Ky

Kirjanpitotoimistoja, Tilitoimistoja

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Korkki

Linnankatu 43, Turku

www.frescoravintolat.fi

R 75, KP 5-24 (75). Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet, AV-laitteet. Juhlapalvelu. Lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tervetuloa tutustumaan uuteen ravintolaamme! Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www. frescoravintolat.fi

Lue uusin näköislehtemme

01/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 18.01.2021


Seuraa meitä somessa