Julkaistu 21.12.2020 0          

Vapauta rahaa kassaan - kassavirtaennustaminen auttaa reagoimaan

Tulevan ennustamiselle ei usein pk-yrityksessä jää aikaa tärkeämmiltä ja kiireellisemmiltä asioilta. Kasvuyritykselle kysynnän kasvamisen indikointi mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen hallitusti ja kannattavasti. Vastaavasti, jos liiketoiminta näyttää ennusteen mukaan supistuvan, ehditään suunnitelmat toiminnan sopeuttamiselle tekemään ennen muutoksen toteutumista. Ennustaminen etenkin muutostilanteissa on haastavaa, mutta äärimmäisen tärkeää, muistuttaa liikkeenjohdon konsultti Pasi Rautanen KPMG Finlandilta tässä kirjoituksessaan.

Ennuste, suunnitelma, reagointi

Ennustamisen tärkein tavoite on antaa johdolle signaali, jotta tuleviin haasteisiin voidaan varautua etukäteen. Jos ennusteen mukaan laaditaan suunnitelmia, tulevaisuuteen löytyy jo askelmerkkejä valmiina. Suunnitelma voidaan ottaa käyttöön heti kun muutos näyttää todennäköiseltä. Tällöin on parhaimmillaan mahdollista reagoida ennen muutoksen tapahtumista. Ennustamatta jättäminen johtaa helposti tilanteeseen, jossa voimakkaita sopeutustoimia tehdään kiireellä jälkikäteen, kun muutos on jo tapahtunut. Johdon aika menee tällöin tulipalojen sammutteluun mikä on pois liiketoiminnan kehittämisestä.

Varo käyttöpääomaloukkua

Kassavirta voi olla kannattavan yrityksen ongelma, vaikka tuloslaskelma näyttäisi miten hyvältä. Toisaalta tappiollisen yrityksenkin kassavirta voi olla positiivinen. Liiketoiminta sitoo usein merkittävästi rahaa käyttöpääomaan; selviä kassavirtaa nieleviä kohteita ovat juoksevat kulut ja investoinnit, mutta suuria summia sitoutuu salakavalasti myyntisaamisiin ja varastoon.

Yleinen haasteita luova asetelma on:

— ostolaskut maksetaan nopeasti

— asiakkaiden rahoja odotetaan pitkään

— varasto on suuri ja siten kiertää hitaasti

Tämä asetelma johtaa helposti siihen, että joudutaan rahoituksella paikkaamaan kassavajetta. Pelkästään käyttöpääomaan käytetty ylimääräinen rahoitus aiheuttaa vältettävissä olevia rahoituskuluja. Lisäksi tämä rahoitus on pois kannattavista kohteista ja kasvusta. Tällaista kallista käyttöpääomaloukkua kannattaa välttää.

Käyttöpääomia kassaan

Käytettävissä olevaan kassaan vaikuttaa etenkin varastossa ja myyntisaamisissa kiinni makaava raha. Näiden seurannalla ja tavoiteasetannalla kehitykseen pystyy vaikuttamaan. On mahdollista vapauttaa rahaa kassaan esimerkiksi myyntisaamisten maksuaikaa lyhentämällä ja varaston kiertoa parantamalla.

Jos johto seuraa käyttöpääomaa tai sen komponentteja ja kommunikoi näiden kehitystä organisaatiolle, on helpompi saavuttaa pysyviä pitkän aikavälin tuloksia. Käyttöpääomien seurantaan pätee siten johtamisen lainalaisuus siitä, että niihin asioihin kiinnitetään huomioita, mitä johto seuraa ja pitää tärkeänä. Jos asian tärkeyttä ei tiedä ja siitä ei puhuta, niin luonnollisesti ei kehitystäkään todennäköisesti tapahdu. Johdon esille nostamat asiat ja niiden kehitys sen sijaan nousevat helposti puheenaiheeksi kaikilla organisaatiotasoilla. Tällöin myös sitoutuneita käyttöpääomia on mahdollista vapauttaa nopeasti koko organisaation tuella. Parhaimmillaan saadaan irrotettua merkittäviä summia likviditeettiä parantamaan tai muuhun tuottavaan käyttöön, lainoja lyhentämään tai vaikka osingonjakoon.

Kuka voi auttaa?

Big four -yhtiöillä ja suurimmilla liikkeenjohdon konsulttitaloilla on käyttöpääoman tehostamiseen erikoistuneita liikkeenjohdon asiantuntijoita, joiden kanssa käyttöpääomien vapauttamismahdollisuudet voi selvittää nopeasti. Myös omalta tilitoimistolta tai kirjanpitäjältä voi saada apua alkuun pääsemiseksi.

Käyttöpääomien vapauttamisen osalta etenkin tilanteessa, jossa yrityksellä on liikevaihtoon tai tulokseen suhteutettuna suuri varaston ja myyntisaamisten yhteissumma, kannattaa olla yhteyksissä asiantuntijaan. Toisaalta kassavirtaennustaminen on strategisesti johdon työkalupakin keskiössä ja siihen käytetty aika kannattaa aina.

Pasi Rautanen
Liikkeenjohdon konsultti, KPMG Finland, Läntinen alue

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Rockfun Promotions & Agency Oy

Rockfun Promotions & Agency Oy

Juontajapalvelut, Konsultointipalveluja, Mainosspiikkaus, Mediatoimistoja, Ohjelmatoimistoja, Promootiopalvelut, Viestintätoimistoja, Äänimainontaa

Kokouspalvelut

Linnateatteri

Humalistonkatu 7, Turku

www.linnateatteri.fi

Muutautumiskykyinen komeljanttari. Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan, musiikkiin ja maistuvaan ruokaan keskittyvä teatteri, jossa ei turhia jäpitetä.

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa