Julkaistu 23.12.2020 0          

Turun Seudun Kehitys tiedottaa seutuyhteistyöstä

Turun Seudun Kehitys Oy on Turun seudun kuntien ja Turku Science Park Oy:n omistama elinkeinoyhtiö, joka vastaa seudun elinkeinopoliittisten palveluiden kokonaisuudesta seudulla.

Vuoden 2020 viimeisessä hallituksen kokouksessa Turun Seudun Kehitys Oy linjasi, että yhtiön toiminnan sisältöä ja viestintää tullaan jatkossa lisäämään.

- Turun seudun kuntien kesken on tehty pitkään hyvää ja tiivistä yhteistyötä erityisesti virkamiestasolla, mikä on johtanut yhtenäiseen päätöksentekoon kunnissa. Jatkossa yhteisestä valmistelutyöstä tullaan viestimään aktiivisemmin, jolloin se tulee näkyvämmäksi. Seutuyhteistyön vahvistaminen poliittisella tasolla on seuraava tärkeä askel, ja siihen yhteinen seutuvisio tähtää, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Seutuyhteistyön valmistelu etenee

Turun Seudun Kehitys on vuodesta 2019 alkaen työskennellyt seudun visio- ja strategiatyön parissa. Useiden kunnallisia päättäjiä ja kuntajohtoa osallistavien työpajojen ja valmistelutyön pohjalta valmistui keväällä Turun seudun visio ja strategia. Yhteisesti laadittu visio ja strategia toimii pohjana seutuyhteistyön tiivistämiselle ja jatkovalmistelulle.

Kokouksessaan Turun Seudun Kehitys Oy:n hallitus hyväksyi seutuyhteistyöjohtaja Pekka Sundmanin esittämän mallin tiivistyvän seutuyhteistyön valmistelun pohjaksi ja poliittisen valmistelun käynnistämiseksi. Poliittista keskustelua vetää Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen. Poliittisen keskustelun rinnalla valmistelu etenee seuraavaksi jo toimivien seudullisten työryhmien tarkastelulla, niiden toiminnan kytkemiseksi osaksi laajempaa seutuyhteistyötä. Mahdollisesti myös kokonaan uusia työryhmiä tullaan perustamaan.

Matkailun kehittämistä ja kiertotalouden mahdollistamista

Turun seudun kunnista Lieto on mukana uuden Aurajoen matkailutien kehittämishankkeessa. Vuosille 2021–2025 kaavailtu kehittämishanke tähtää uuden varsinaissuomalaisen matkailutien valmistumiseen. Liedon lisäksi hankkeessa ovat mukana Aura, Pöytyä ja Oripää. Matkailutie on ensisijaisesti uusi matkailutuote, jolla pyritään lisäämään seudun tunnettuutta.

- Hanke on saanut innostuneen vastaanoton tienvarren asukkailta sekä matkailu- ja palveluyrityksissä, jotka kokevat sen tuovan suurta lisäarvoa yritysten markkinointiin, toteaa Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela.

Nousiainen, Masku ja Mynämäki vastaavat pyörä-, luonto- ja lähimatkailun kasvaneeseen suosioon yhteisellä pyöräilyreittien kehittämisellä. Hanke on saanut myönteisen vastauksen alueen Leader-rahoittajilta. Uusia reittejä luodaan paikallisten nähtävyyksien ja palveluiden ympärille, nykyisiä tieverkostoja hyödyntäen.

- Toivottavasti hankkeen myötä myös työmatkapyöräilyn suosio lisääntyy sekä pyöräilyharrastuksen aloittamisen kynnys madaltuu, kertoo Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen.

Paimion kaupungin uudelle kiertotalouteen keskittyvälle YksYkkösen yritysalueelle kaavailtu biokaasun tuotantolaitoshanke, BioGPaimio Oy, on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä merkittävän noin 2,4 miljoonan euron investointituen. BioGPaimion seuraavat askeleet ovat ympäristöselvitysten laatiminen ja omistuspohjan laajentaminen.

- Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta, mutta vielä on mahdollista pyrkiä mukaan, toteaa BioGPaimion hallituksen jäsen Mika Ingi.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Turun Timanttisahaus Oy

Turun Timanttisahaus Oy

Timanttiporaus, Timanttisahaus

Kokouspalvelut

Linnateatteri

Humalistonkatu 7, Turku

www.linnateatteri.fi

Muutautumiskykyinen komeljanttari. Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan, musiikkiin ja maistuvaan ruokaan keskittyvä teatteri, jossa ei turhia jäpitetä.

Lue uusin näköislehtemme

01/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 18.01.2021


Seuraa meitä somessa