Julkaistu 07.01.2021 0          
Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2021:

Koronan luoma epävarmuus heijastuu yrittäjien talousodotuksiin

Koronapandemia tuoma epävarmuus heijastuu voimakkaasti vuoden 2021 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa. Yrittäjien talousodotuksia kuvaavat kasvun mittarit, liikevaihdon, kannattavuuden ja henkilöstön määrän kasvu sekä investointiaikeet ovat painuneet Maakuntaennusteen lähes kolmekymmenvuotisen historian alhaisimmalle tasolle.

Siitä huolimatta talousodotukset ovat edelleen positiivisia investointiaikeita lukuun ottamatta. Koronavuosi heijastuu myös yrittäjien huoleen oman yrityksen jatkuvuudesta ja omasta jaksamisesta.

Varsinaissuomalaisten yritysten talousodotukset ovat selvästi viimevuotista heikommat, kun liikevaihto-odotusten saldoluku 9 on pudonnut viime vuodesta 20 yksikköä, kannattavuusodotusten saldoluku 3 on pudonnut 17 yksikköä, henkilöstön määrän odotusten saldoluku 4 on pudonnut 4 yksikköä ja investointiaikeiden saldoluvussa -10 on pudotusta 15 yksikköä viime vuoteen verrattuna.

– Vaikka talousodotuksissa on eri mittareilla mitattuna nähtävissä jyrkkiäkin pudotuksia, huomionarvoista on, että saldoluvut ovat investointiaikeita lukuun ottamatta plussalla. Ilahduttavana voidaan pitää sitä, että Maakuntaennusteen tulosten perusteella Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksissä voidaan arvioida syntyvän jopa 5 000 uutta työpaikkaa tänä vuonna. Maakuntaennusteen vastausten perusteella koronan myönteisiin vaikutuksiin kuuluu myös se, että joka kymmenes yritys kertoo koronan lisänneet yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluja. Pienelle osalle vastaajayrityksiä korona on avannut myös kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kertoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Seutukuntakohtaisessa vertailussa muita seutukuntia optimistisimmissa talousodotuksissa ovat Salon seudun ja Turunmaan yrittäjät ja talousodotukset ovat laskeneet kaikilla mittareilla mitattuna viime vuodesta Salon seudun ja Vakka-Suomen henkilöstön määrän odotuksia lukuun ottamatta.

Myös eri yrityskokoluokissa talouden kasvuodotukset ovat laskeneet. Niin ikään toimialavertailu osoittaa, että talousodotukset ovat viimevuotista heikommat kaupan alan ja kuljetusalan henkilöstömäärän odotuksia lukuun ottamatta. Myönteisimmissä talousodotuksissa alkavaan vuoteen lähtevät tietotekniikka-, rakennus ja palvelualat, vaikka näilläkään toimialoilla investoinnit ovat kääntyneet laskuun. Talousodotukset ovat toiveikkaimmat liikevaihtoluokassa 500 000–999 999 euroa.

Maakunnan yrittäjyysilmapiiri sekä kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön arvioidaan heikentyneen hieman viime vuodesta. Parhaaksi yrittäjyysilmapiiriltään on arvioitu Turun seutu niukasti Vakka-Suomen edellä. Kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä pidetään parhaana Salon seudulla. Ylivoimaiseksi parhaaksi kunnaksi sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön toimivuuden osalta on arvioitu Lieto.

Aiempien vuosien tapaan pankki- ja vakuutusyhtiökumppanin valinnassa eniten painaa henkilökohtaisen palvelun laatu.

– Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että yrittäjät kokevat yritysrahoituksen saatavuuden hyväksi, joskin monet pitävät rahoituksen saatavuuden ehtoja tiukkoina. Yrityksistä neljännes kertookin kamppailevansa käyttöpääoman riittävyyden kanssa, mutta vain kahdeksan prosenttia vastaajayrityksistä pitää yrityksensä lopettamis- tai konkurssiuhkaa ilmeisenä. Tätä voidaan pitää varsin alhaisena erityisesti moniin valtakunnallisiin ennusteisiin verrattuna, arvioi OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario. Osuuspankin ensisijaiseksi pankkikumppaniksi ilmoittaa viimevuotiseen tapaan 52 prosenttia Maakuntaennusteen vastaajista.

Varsinaissuomalaisista yrittäjistä kolmannes arvioi, etteivät koronan aikaiset tuet kohdistu todellista apua tarvitseviin yrityksiin ja pääosa vastaajista toivoo, että yrityksille tarkoitettuja koronatoimenpiteitä jatkettaisiin vielä vuonna 2021. Päättynyt koronavuosi vaikuttanee myös siihen, että yrityksiä huolettaa eniten oman yrityksen toiminnan jatkuvuus ja oma jaksaminen. Yli puolet yrittäjistä kertoo olevansa ajoittain rasittunut tai olevansa uupunut koronatilanteen vuoksi. Osaavan työvoiman saatavuus huolettaa lähes joka viidettä varsinaissuomalaista yritystä ja aavistuksen tätä enemmän varsinaissuomalaiset yrittäjät ovat huolissaan poliittisesta päätöksenteosta. Ilmastonmuutos jää konkreettisempien huolien jalkoihin, kun se on varsinaissuomalaisia yrittäjiä vähiten huolettava asia Maakuntaennusteen kyselyn perusteella.

Tutustu vuoden 2021 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen e-julkaisuun, löydät sen linkistä.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Kaarinan Autokoulu Oy

Kaarinan Autokoulu Oy

Ammattipätevyyskoulutus, Autokoulu, CE- luokan koulutus

Kokouspalvelut

FresCo Ravintolat Oy - Aitiopaikka

Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku

www.frescoravintolat.fi

A 200-250, KP 2-50, R 300, S, terassi Aurajoelle, Maaherran edustustila 50 hengelle Aurajoki-näköaloin. Kokouspalvelu: videoneuvottelulaitteet 10, 20 ja 200 henkilölle, langaton verkko, äänentoistolaitteet, AV-laitteet, hää- ja juhlapalvelut, catering, näyttelytila aulassa, lounas arkisin klo 10:45-13:30. Tule paikan päälle tutustumaan. Lue verkkosivuiltamme lisää toiminnastamme ja tutustu myös Raumalla sijaitseviin toimipaikkoihimme, www.frescoravintolat.fi.

Lue uusin näköislehtemme

01/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 18.01.2021


Seuraa meitä somessa