Julkaistu 18.01.2021 0          

Muutoksia kilpailukieltosopimuksiin – työnantaja, tarkista maksuvelvollisuutesi ajoissa!

Työsopimuslain mukaiset muutokset kilpailukieltosopimuksia koskien ovat mitä todennäköisimmin tulossa voimaan 1.1.2022. Ero nykyiseen on huomattava, sillä uusien säännösten mukaan työnantajan olisi suoritettava työntekijälle kilpailukieltosopimuksesta merkittäväkin korvaus.

Mikä on ehdotuksen mukainen korvausmäärä?

Nykylainsäädännössä työnantajalla on velvollisuus suorittaa korvaus sovitusta kilpailukiellosta vain, jos sopimuksen mukainen kilpailukielto on voimassa yli kuuden kuukauden ajan. Lakimuutoksen jälkeen työnantajan maksuvelvollisuus tulee koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Korvauksen suuruus tulee riippumaan työntekijän palkasta ja kilpailukieltosopimuksessa sovitun rajoitusajan pituudesta. Tällöin työntekijälle suoritettavan korvauksen määrän olisi vastattava 40 tai 60 prosenttia työntekijän palkasta rajoitusajan pituiselta ajalta laskettuna.

Kilpailukieltosopimus on myös mahdollista irtisanoa

Työnantajalla tulisi muutosehdotuksen mukaan olemaan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet esimerkiksi työtehtävien osalta. Kilpailukieltosopimuksen voisi tällöin irtisanoa yksipuolisesti noudattaen irtisanomisaikaa, jonka pituus olisi vähintään kolmasosa kilpailukieltosopimuksen rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kahden kuukauden pituinen. Sopimusta ei voisi enää irtisanoa sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksensa. Työnantajan on siis mahdollista välttyä korvauksen maksamiselta irtisanomalla kilpailukieltosopimus.

Milloin muutokset on huomioitava?

Korvausvelvollisuutta koskevat säännökset tulisivat ehdotuksen kukaan noudatettavaksi myös ennen muutosten voimaantuloa sovittujen kilpailukieltosopimuksien osalta, vuoden siirtymäajalla. Samalla työnantajalle kuitenkin annettaisiin oikeus irtisanoa ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltosopimus vuoden siirtymäajan päättymiseen mennessä ilman irtisanomisaikaa.

Työnantajan reagoitava muutoksiin hyvissä ajoin

Työnantajien on tärkeää huomioida mahdolliset tarpeet työsopimusten päivittämiselle jo hyvissä ajoin; on pohdittava maksettavien korvausten kustannuskysymystä ja vastaavasti kilpailukieltojen liiketoiminnallista hyötyä, sekä tehtävä yrityksen rekrytointiprosessiin tarvittavat muutokset. Työnantajille on annettu vuoden siirtymäaika tarvittaviin neuvotteluihin kilpailukieltosopimuksiin tehtävien muutosten tekemiseksi sekä tarpeettomien kilpailukieltosopimusten irtisanomiseen. Työnantajien on muutosten johdosta arvioitava jatkossa tarkemmin, milloin kilpailukieltosopimus todella on tarpeellinen.

Kristina Juronen
lakimies, Visma Legal

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Rockfun Promotions & Agency Oy

Rockfun Promotions & Agency Oy

Juontajapalvelut, Konsultointipalveluja, Mainosspiikkaus, Mediatoimistoja, Ohjelmatoimistoja, Promootiopalvelut, Viestintätoimistoja, Äänimainontaa

Kokouspalvelut

Kultaranta Resort Oy

Särkänsalmentie 178, Naantali

www.kultarantaresort.fi

Kokoukset, yritystilaisuudet, juhlat, aktiviteetit, majoitus. Kaikki samasta paikasta isommallekin ryhmälle.

Lue uusin näköislehtemme

03/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 18.03.2021


03-liite/2021Liite
to 18.03.2021


Seuraa meitä somessa