Julkaistu 24.03.2021 0          

Valkoposkihanhea koskevien poikkeusten käsittely on meneillään

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on työn alla valkoposkihanhihakemusten käsittely. Päätösten antaminen edellyttää pohjatietojen kokoamista ja käsittelyä.

“Tänä vuonna ei ole vielä annettu uusia valkoposkihanhia koskevia poikkeuslupapäätöksiä, sillä tarvittavien tietojen käsittely on kesken. Olemme koonneet päätöksentekoa varten tarvittavaa paikkatietoa, tietoja alueellisista ELY-keskuksista ja Luonnonvarakeskuksesta (LUKE) sekä pyytäneet tarvittavia lisätietoja viljelijöiltä", ylitarkastaja Maria Westerman Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

”Lupaviranomainen antaa päätökset ajantasaiseen tietoon perustuen. Uusia päätöksiä varten on ollut hankittava täydentävää tietoa muun muassa viime vuoden ampumisten vaikutuksista. Lupahakemuksista ja toimivista karkotusmenetelmistä on pyydetty lausuntoa esim. LUKE:sta. Teimme myös viime syksyn lupakauden jälkeen viljelijöille kyselyn karkotusmenetelmien tehosta, ja tämän aineiston käsittely on LUKE:ssa vielä meneillään”, ylitarkastaja Westerman jatkaa.

Poikkeuksia on viime vuoden aikana jo myönnetty laajoille alueille

Valkoposkihanhien karkottaminen ampumalla ei ole metsästystä vaan ampumalla pyritään tehostamaan muita karkotustoimenpiteitä, jotta voidaan ehkäistä viljelyvahinkoja. Poikkeuksia valkoposkihanhien karkottamiseen viljelyvahinkojen estämiseksi on haettu valkoposkihanhien keskeisellä muuttoreitillä jo varsin laajalle alueelle. Esimerkiksi Keski-Karjalan alueella poikkeusluvat on viime vuoden aikana käsitelty jo 46 prosentille alueen peltoalasta.

Viime syksynä annetut päätökset ovat kaksivuotisia, eli ne ovat voimassa myös tänä keväänä. Syksyllä myönnetyt luvat siis mahdollistavat valkoposkihanhien karkottamisen kevätmuuton aikana reilulla 350 tilalla. Jotta karkotustoimista aiheutuvaa kokonaishäiriötä valkoposkihanhiin ja muuhun lajistoon voidaan arvioida lain edellyttämällä tavalla, tulee hakemuksia käsitellä kokonaisuuksina ja karkotustoimissa, kuten ampumisessa, on otettava huomioon myös muu linnusto. Kevätmuuton aikana valkoposkihanhia saa annetuilla poikkeusluvilla karkottaa sellaisilla menetelmillä, jotka eivät vaaranna karkotusalueiden pesimälinnuston pesintää eivätkä muun lajiston kevätmuuton aikaista levähdystä.

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen on keskitetty kaikki rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupa-asiat

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee valtakunnallisesti kaikki rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupa-asiat. Viime syksynä valkoposkihanhien muuton aikana valkoposkihanhipoikkeukset priorisoitiin kiireellisinä, mistä aiheutui muita lajeja koskevien poikkeusten ruuhkautuminen.

“Valkoposkihanhien päämuutto ajoittuu toukokuulle. Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee valkoposkihanhia koskevia poikkeuslupia muuttoon mennessä niin paljon kuin käytettävissä olevilla resursseilla on mahdollista. Lupaviranomaisena meidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että lupahakemusten käsittely etenee myös muita lajeja koskevien poikkeusten osalta. ELY-keskus on käynnistänyt neuvottelut tehtävän hoitamisen lisävoimavaroista työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön kanssa ”, toteaa ylijohtaja Olli Madekivi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Vuosina 2018 ja 2019 luvat valkoposkihanhien karkottamiseen käsiteltiin alle kymmenelle tilalle, kun vuonna 2020 lupaa valkoposkihanhien karkottamiseen haettiin yli 500 tilalle. Kaikkiaan rauhoitettuja lintuja koskevia poikkeuslupahakemuksia on Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa vireillä tällä hetkellä 108. Näistä 55 koskee valkoposkihanhia.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

Rockfun Promotions & Agency Oy

Rockfun Promotions & Agency Oy

Juontajapalvelut, Konsultointipalveluja, Mainosspiikkaus, Mediatoimistoja, Ohjelmatoimistoja, Promootiopalvelut, Viestintätoimistoja, Äänimainontaa

Kokouspalvelut

Linnateatteri

Humalistonkatu 7, Turku

www.linnateatteri.fi

Muutautumiskykyinen komeljanttari. Linnateatteri on vuodesta 2003 toiminut turkulainen komediaan, musiikkiin ja maistuvaan ruokaan keskittyvä teatteri, jossa ei turhia jäpitetä.

Lue uusin näköislehtemme

03/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 18.03.2021


03-liite/2021Liite
to 18.03.2021


Seuraa meitä somessa