Julkaistu 30.03.2021 0          

Kannanotto: Kristiinankadun kesäkatukokeilu vaikeuttaa saavutettavuutta ja osuu ajallisesti erittäin haastavaan aikaan

Turun kaupunki toteuttaa parhaillaan kävelyn ja oleilun kehittämisohjelmaa osana URBACT Space4People -hanketta (2020 - 2022). Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on toteuttaa väliaikainen kävelykatukokeilu, jolla testataan erilaisia ratkaisuja, joilla kävelyn olosuhteita sekä kaupunkitilan viihtyisyyttä voidaan parantaa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 23.3.2021 kokouksessaan esityksen Kristiinankadun kesäkatukokeilusta painopistealueena Eerikinkatu-Linnankatu 1.7. - 31.8.2021.

Turun Ydinkeskustayhdistyksen hallitus on erittäin huolissaan kesäkatukokeilun seurauksista; Kristiinankadun kesäkatukokeilu vaikeuttaa saavutettavuutta ja osuu ajallisesti erittäin haastavaan aikaan.

Turun Ydinkeskustayhdistys ja sen jäsenet ottavat ilolla vastaan kaupungin halua kehittää ydinkeskustan viihtyisyyttä. Meille on tärkeää keskustan elinvoimaisuus, viihtyisyys ja helposti saavutettavuus ja haluamme olla mukana kehittämässä näitä tekijöitä. Esimerkiksi Turun nykyinen kävelykatu Yliopistonkadulla hyötyisi viihtyisyyden ja elinvoiman kehittämisestä.

Kaupallisen toiminnan kannalta helposti saavutettava keskusta kaikilla kulkumuodoilla niin jalan, polkupyörällä, julkisilla kulkuneuvoilla kuin henkilöautollakin on keskeinen edellytys. Yhdymme näkemyksessä Turun kaupungin keskustan kärkihankkeen julkilausumaan keskustan saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla. Se on elintärkeää koko keskustalle. Keskusta kilpailee lähellä sijaitsevien kauppakeskusten kanssa, joihin liikutaan pääasiassa autoilla. On tärkeää muistaa myös ulkopaikkakuntalaisten ostovoima ja heidän helppo pääsy Turun keskustaan.

Hansakorttelin, Stockmannin, Aimo Parkin ja P-Centrumin sekä muiden esimerkiksi Yliopistonkadulla sijaitsevien yritysten saavutettavuus autolla heikkenee, kun Kristiinankadun kävelykatukokeilun ajan ko. paikoissa asioivien on löydettävä uudet reitit. Kesäkuukausina käy pelkästään Hansakorttelin pysäköintilaitoksessa keskimäärin 51.000 autoa. Jo nykyisillä ajorajoituksilla keskustan saavutettavuus on vaikeutunut ja sitä kautta se on vaikuttanut negatiivisesti näiden kiinteistöjen (yli 150 yrityksen) liiketoiminnan menestymisen edellytyksiin. Jo lyhytaikaisella kokeilulla on mahdollisia pysyviä vaikutuksia keskustaan tulevien kokemukseen siitä, kuinka helposti yritykset ovat autolla saavutettavissa.

Erityisesti koronasta selviytymisen edellytyksenä on kävijävirtojen elpyminen keskustaan ja toivomme, että saavutettavuutta henkilöautolla ei heikennetä ensi kesänä. Pandemia on osaltaan vaikuttanut myös ihmisten halukkuuteen käyttää julkisia kulkuneuvoja ja erityisesti myös tästä syystä on tärkeä säilyttää keskustan henkilöautolla saavutettavuus ja kokemus Turun keskustaan tulon vaivattomuudesta.

Turun kauppakorkeakoulun toteuttaman Asiointisyyt, kulkumuodot ja rahankäyttö -tutkimuksen (2020) mukaan autoilijat tuovat 46 % kaikesta käytetystä rahasta keskustaan. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin sää suosi sekä kävelijöitä että pyöräilijöitä ja jolloin keskustan saavutettavuus henkilöautolla puolestaan oli heikoimmillaan poikkeavien liikennejärjestelyjen vuoksi. Kauppakorkeakoulun laatima arviointiraportti keskustan liikenneskenaarioiden yritysvaikutuksista (2020) nostaa esille myös useita autoilun rajoittamisesta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia: ”Keskustan houkuttelevuuden näkökulmasta vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin todelliset toimet ovat syntyneet mielikuvat; jos keskustaan saapuminen omalla autolla mielletään vaikeaksi, ei sinne tulla. Keskustan ulkopuolella asuvat autoilijat vaihtavatkin todennäköisemmin asiointikohdetta kuin kulkutapaa.”

Keskustan kehittämiseen liittyvien hankkeiden taustalla on monia kaupunginvaltuuston asettamia kaupunkistrategiaan pohjautuvia tavoitteita, joita on varmasti haastava yhdistää. Kaupallisuus, ympäristö, liikkuminen, kaupunkilaisten hyvinvointi ja monet muut tekijät on otettava huomioon. Mutta erityisen tärkeää on löytää sellainen etenemisen malli, joka ei vie keskustalta sen kaupallista elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Olemme mielellämme mukana uusien ratkaisuvaihtoehtojen pohdinnassa.

Turun Ydinkeskustayhdistys ry:n hallitus Kannanotossa on mukana myös Kesko Lounais-Suomi.

Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

J&T Pajunen

J&T Pajunen

Kuljetusliikenne, Kuljetuspalveluja

Kokouspalvelut

Ravintola Prego

Uimahallintie 2, Kaarina

www.ravintolaprego.fi

KP 60 + 25, R 80, myös kokous-ja catering -palvelut.

Lue uusin näköislehtemme

03/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 18.03.2021


03-liite/2021Liite
to 18.03.2021


Seuraa meitä somessa