Julkaistu 06.07.2021 0          

Turun Tiedepuiston kannen hankintakilpailutus käynnistyi

Itäharjun ja Kupittaan yhdistävän Turun Tiedepuiston kansihankkeen hankinta on avautunut Hilma-kanavalla. Laajaan hankintakokonaisuuteen sisältyvät alueen kokonaissuunnitelma, mittavat infrahankkeet ja ammatillisen koulutuksen keskitetty Taito-kampus. Kaupunkikehityksen kannalta merkittävälle, monipuolista rakentamista ja laajat rakennusoikeudet sisältävälle hankkeelle haetaan toteuttajia allianssimallilla.

Tiedepuiston kansihankkeen tavoitteena on luoda suunnittelualueelle kaupunkitilojen sarja, joka muodostaa Tiedepuiston vahvan ja energisen ytimen. Julkista tilaa ja erilaisia palveluita yhdistävä alue tuo Tiedepuistoon lisää elävyyttä ja tukee alueen nopeasti kasvavan toimijajoukon sisällöllistä tekemistä.

Hankinnan kohteena oleva suunnittelualue on pinta-alaltaan yli 16 ha ja se sijoittuu valtaosin Itäharjun teollisuusalueelle, joka on muuntuvan maankäytön aluetta. Suunnittelualue muodostaa liikenteellisesti ja toiminnallisesti kokoavan keskuksen kahden nyt varsin erillisen kaupunginosan väliselle alueelle. Uudistusten myötä Helsinginkadun ja rautatien estevaikutus poistuu ja Itäharju tulee luontevaksi osaksi Tiedepuiston aluetta.

- Uskomme hankinnan herättävän laajaa kiinnostusta, sillä tämä on alan yrityksille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä näyttämään omaa osaamistaan ja vaikuttamaan Turun kaupungin kärkihankkeisiin kuuluvan Tiedepuiston kehitykseen, Turun Tiedepuiston hankejohtaja Timo Laine sanoo.

- Hankintaan sisältyy allianssilla toteutettavan merkittävän hankinnan lisäksi sitoumus toteuttaa 20 000 kem2 kerrosalaa toimistorakentamista konsortion omana hankkeena. Lisäksi optiona on ostaa saman verran asuinrakennusoikeutta. Tämä yhteensä maksimissaan 40 000 kem2 rakennusoikeudella toteutettavien hankkeiden arvo, allianssitoteutusten noin 150 milj. euron hankkeiden lisäksi, on huomattava ja se tuo lisätyötä vuosiksi, Laine kuvaa hankkeen houkuttelevuutta kilpailukonsortioiden kannalta.

Muodostettavilta konsortioilta edellytetään laaja-alaista osaamista paitsi rakenteellisista myös Tiedepuiston ympäristön huomioivista liikenteen liittymisratkaisuista. Tiedepuiston kannen alueelle halutaan korkeatasoinen kokonaissuunnitelma, joka sisältää keskustamaista rakentamista, korkeita rakennuksia sekä monikäyttöisiä hybriditiloja. Alue on suunnitteilla olevan Tunnin juna -yhteyden ja muun joukkoliikenteen kannalta keskeinen, joten saavutettavuuden ja alueen sisäisen liikkumisen parantamiseksi tarvitaan toimivia ratkaisumalleja Kupittaan aseman ja liikkumispalveluiden liittämiseksi kokonaisuuteen.

- Monipuolisen ja laaja-alaisen osaamisen mukaan saaminen mahdollistuu allianssimallilla, jolla on useita muitakin vahvuuksia. Allianssissa tilaajan ja tuottajaosapuolten yhteistyö on tiivistä ja niin riskit kuin mahdollisuudetkin yhteisiä. Hankekokonaisuutta voidaan allianssissa joustavasti ohjata hankintavaiheesta rakentamiseen ja siinä on potentiaalia innovatiivisille ratkaisuille, Laine perustelee toteutusmallin valintaa.

Tavoitteena on, että kilpailun pohjalta muodostettava allianssi voisi aloittaa suunnittelutyönsä keväällä 2022 samanaikaisesti alueen kaavoituksen kanssa. Hankesuunnitelmat ja kustannusarviot tuodaan hankkeittain hyväksyttäviksi kaupunginvaltuustoon.

Hankinnan käynnistysvaiheen aikataulu

Hankkeen ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuus järjestetään perjantaina 13.8.2021 klo 9–11. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ilmoittamalla osallistuvien henkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet osoitteisiin timo.1.laine@turku.fi ja juho.laine@vison.fi viimeistään 11.8.2021 klo 13.00.

Hankintaan liittyvät kysymykset tulee jättää Tarjouspalvelun kautta viimeistään 19.8.2021 klo 13.00.

Kysymyksiin annettavat vastaukset julkaistaan Tarjouspalvelun kautta viimeistään 26.8.2021.

Osallistumishakemus on jätettävä Tarjouspalvelun kautta viimeistään 6.9.2021 klo 13.00.


Kommentit

Ei kommentteja!

Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

SelinSelin

SelinSelin

Coaching, Esimiesvalmennus, Konsultointi, Koulutuspalveluja, Laatujärjestelmät, Liikkeenjohdon konsultointi, Myyntivalmennus, Yrityspalveluja

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

06-07/2021Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 17.06.2021


Seuraa meitä somessa