Julkaistu 02.10.2012 3          

Alati uudistuva Facebook

Viime keväänä Facebook uudisti sivustoaan laajasti, kun aikajana otettiin käyttöön. Sen jälkeen palveluun on tullut yksittäisiä, pieniä uudistuksia tiiviillä tahdilla: julkaisujen ajastaminen mahdollistettiin, ylläpitäjille voidaan luoda uudenlaisia rooleja, yksittäisten julkaisujen kattavuusluvut ovat selkeästi esillä ja kattavuusluvuissa huomioidaan nykyisin myös mobiililaitteiden osuus. Facebookin mobiiliversiota on kehitetty ja nykyisin on muun muassa olemassa älypuhelimille sovellus, jolla voi ylläpitää myös Facebook-sivuja oman henkilökohtaisen profiilin ylläpidon ohella.

Facebook on taustaltaan globaali yritys, joka kehittää jatkuvasti tarjoamaansa sosiaalisen median alustaa, jotta se voisi tarjota käyttäjilleen mielenkiintoisen, hauskan sekä informatiivisen kokemuksen. Facebookia viestinnän ja markkinoinnin välineenä käyttäville uudet ominaisuudet tuovat paljon mahdollisuuksia, mutta välillä myös haasteita. Uusien toimintojen käyttöönotto voi viedä aikaa ja joissain kohdin toiminnan perusperiaatteita joudutaan miettimään uudelleen.

Yksi Facebookin tarjoamista isoimmista mahdollisuuksista yritykselle ovat kuluttajien tekemät suosittelut sekä yrityksen brändiin tai tuotteisiin liittyvät keskustelut. Välillä sivujen ylläpitäjien on kuitenkin haasteellista asettua kuluttajan asemaan ja miettiä, millaisista asioista hän haluaisi käydä keskustelua. Kaikki yksittäiset käyttäjät kuitenkin tavallaan, tietoisesti tai tiedostamatta, luovat Facebookissa kuvaa itsestään. Tykätessään, kommentoidessaan ja jakaessaan kukin meistä kertoo, kuka hän itse on ja mitä asioita hän arvostaa. Jos brändi pystyy tuottamaan sisältöä, joka auttaa ihmisiä ilmaisemaan itseään ja kertomaan omista arvoistaan, brändi onnistuu Facebook-viestinnässään todennäköisesti erittäin hyvin. Siksi Facebookissa toimimista kannattaa todella suunnitella.

Facebookin toimintatavat muuttuvat

Monet meistä ovat myös huomanneet Facebookin jatkuvasti kehittävän toimintatapojaan. Yksi seikka, joka Facebookissa toimivan täytyy huomioida, on EdgeRank-laskentakaava. Sen avulla Facebook ylläpitää sivuston sisällön laatua eli toisin sanottuna kuratoi, mitkä julkaisut näkyvät kullekin käyttäjälle uutisvirrassa heidän kirjautuessaan Facebookiin joko tietokoneella tai älypuhelimella. Yksinkertaisesti kyse on siis siitä, että Facebook arvottaa ystävien ja tykättyjen sivun päivityksiä ja nostaa esille ne julkaisut, jotka se arvioi merkittävimmiksi yksittäiselle käyttäjälle. Näin ollen suinkaan kaikki sivun tekemät julkaisut eivät näy kaikille sivun tykkääjille, ellei EdgeRank laske niiden olevan kiinnostavia.

EdgeRank on niin sanotusti salatiedettä, eli me Facebook-sivujen ylläpitäjät voimme vain arvailla, miksi tietyt päivitykset näkyvät ja toiset taas eivät. Selviä säännönmukaisuuksia on kuitenkin huomattavissa: esimerkiksi julkaisun ajankohta ja sen sisällön konkreettinen luomistapa vaikuttavat. Moni konsultti päivätyökseen pohtii, miten Facebookissa tavoitettaisiin nykyistä suurempi osa potentiaalisista asiakkaista eli sivusta tykänneistä. Facebookin tähän tarjoamista ratkaisuista yksi on maksullinen mainostaminen.

Mainostaminen yleistyy

Mainosten avulla yritys voi Facebookissa kohdentaa julkaisujaan ja sivuaan näkymään sen potentiaaliselle kohderyhmälle. Toisin sanottuna se on tehokas keino lisätä tietoisuutta sivun olemassaolosta sekä sen ajankohtaisista uutisista. Jos julkaisuja ei EdgeRankin suhteen osaa itse optimoida, voi mainoksilla helposti lisätä kattavuutta. Tietenkin Facebook toimii näin: mainokset ovat sen keino saada tuloja, joten niiden rooli kasvaa jatkuvasti.

Mainosten käytössä on kuitenkin oma ongelmansa: Facebookin ja sosiaalisen median alkuperäinen tarkoitus hukkuu ja unohtuu. Kyse ei enää olekaan samalla tavalla keskustelusta, joka kumpuaa kuluttajien kokemuksista ja ajatuksista, vaan yritykset voivat tulla keskustelun väliin ostamalla tilaa. Tästähän markkinoinnissa on kyse.

Pelkkä mainonta ja kilpailut eivät riitä, sisältöä tarvitaan

On myös tärkeä huomata, että pelkällä maksullisella mainonnalla ei pötkitä pitkälle. Facebook-sivu ei ole todellisessa hyötykäytössä, jos sivu ei ole aktiivinen ja kerro mielenkiintoista tarinaa yrityksestä ja sen brändistä. Jatkuva keskustelunaiheiden nostaminen ja uusien ideoiden ja vinkkien kertominen ovat sitä lisäarvoa, jota yritys voi asiakkailleen ja potentiaalisille asiakkailleen Facebookissa tarjota. Kannattaa siis muistaa, että yksi tykkäys ei vielä todennäköisesti johda asiakkaan sitoutumiseen, vaan siihen vaaditaan hieman enemmän työtä. Siinä työssä jatkuva sisällöntuotanto ja tarinankerronta ovat olennaisia asioita.

Suomessa Facebookista on myös tullut tykkää ja jaa -arvontojen ja kilpailujen luvattu maa. Ne tuntuvat monen mielestä olevan hyvin yksinkertainen keino nostaa sivun tunnettuutta. Kilpailua suunnittelevan kannattaa kuitenkin perehtyä Facebookin promootiosääntöihin, jotka selkeästi toteavat, ettei Facebookin toimintoja tule käyttää kilpailujen osallistumiskeinona. Onko yritykselle hyvää mainosta toimia palvelujen sääntöjen vastaisella tavalla? Eri kanavissa toimiessa tulisi tuntea niiden pelisäännöt ja toimia yleisesti hyväksytyillä tavoilla.

Yksittäisille käyttäjille näistä kilpailusta tulee inhottavaa roskapostia – ja yritys tuskin toivoo, että sen sisältö koetaan Facebookissa roskapostiksi. Kilpailuja esiintyy Suomessa tällä hetkellä paljon, mutta ne eivät silti ole sen hyväksyttävämpiä. Kilpailuja kun voi toteuttaa myös sääntöjen mukaisella tavalla, jolloin kilpailu itsessään ei leviä roskapostina vaan Facebookin normaalein viestimiskeinoin.

Mitä tulossa?

Facebookin kehitys jatkuu edelleen. Viime aikoina on tihkunut entistä enemmän tietoja siitä, että jatkossa muun muassa sivun tekemiä yksittäisiä julkaisuja voitaisiin kohdentaa tietylle osalle tykkääjistä eli sivuja voitaisiin käyttää entistä segmentoidummin. Toisaalta Facebookia käytetään entistä enemmän mobiilisti älypuhelimien ja tablettien kautta – niin kuin koko internetiä käytetään nyt ja jatkossa.

Työpäivän jälkeen ei enää jakseta istahtaa tietokoneelle, vaan asiat hoidetaan ja viihdykettä etsitään mieluummin mobiililaitteiden kautta. Facebookista on tullut osa arkeamme ja sen uudistuminen aiheuttaa välillä uskomattoman voimakkaita tunteenpurkauksia. Kehitys Facebookissa ja muissa sosiaalisen median välineissä on tahdiltaan kiivasta niin nyt kuin jatkossa, kun eri toimijat kehittävät palveluitaan, joiden toivovat tulevan kuluttajien käytössä suosituimmiksi sosiaalisen median välineiksi.

Minna Valtari
Someco Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja, joka kouluttaa ja auttaa yrityksiä toimimaan sosiaalisessa mediassa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti.

Kommentit

Marja 04.10.2012 klo 13:10

Hyvä kooste Facebookista - ennen, nyt ja tulevaisuudessa.


Minna Valtari 04.10.2012 klo 14:10

Kiitos Marja! Facebook tosiaan kehittyy vauhdilla! :)


Timo Ketonen 04.10.2012 klo 14:10

Kiitos informatiivisesta bloggauksesta. Uusia ominaisuuksia tulee tosiaan koko ajan, joten sekä yksityshenkilön että yrityksen tulee pitää tietonsa ajan tasalla. Tänään Facebooki ylitti miljardin käyttäjän rajan. Uskomaton kehitys. Ja mobiilikäyttö tosiaan on jo ohittanut verkkokäytön.


Lisää kommenttisi täyttämällä allaoleva lomake kokonaisuudessaan.

VTM-Datamove

VTM-Datamove

Atk-asennukset, atk-huolto, Atk-konsultointia, Atk-laitteet, varaosat, tarvikkeet, Atk-ohjelmistoja, sovelluksia, Atk-palveluja, Atk-verkkojärjestelmät ja ylläpito, Ict-Palvelut

Yhteistyökumppaneiden blogit

Kokouspalvelut

Turun Messukeskus

Messukentänkatu 9-13, Turku

www.turunmessukeskus.fi

KP 20-3000, R, A 200-700

Lue uusin näköislehtemme

12/2019Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti
to 12.12.2019


Seuraa meitä somessa