HALLITUS – Omistajan asialla ja johdon tukena

04/2008

Tässä sarjassa arvioidaan yrityksille ja yrittäjille suunnattuja kirjoja. Niiden luettavuutta, houkuttelevuutta ja käyttökelpoisuutta yritystoiminnan tukena ja helpottajana.

Haapanen, Lainema, Lehtinen, Lähdesmäki

WS Bookwell Oy 2002

Pienessä tai keskisuuressa yrityksessä pääomistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat yleensä sama henkilö. Rahansa ja omaisuutensa yritykseen sijoittanut henkilö luonnollisesti käyttää valtaansa ja päättää asioista.

Hallitustoiminnan, liiketoiminnan johtamisen ja viestinnän ammattilaisten kirjoittama teos keskittyy lähinnä noteerattujen yritysten hallitustoimintaan, mutta monet asiat sopivat pienempiinkin osakeyhtiöihin.

Hallituksen tärkein tehtävä on toimia johdon tukena yrityksen strategian ohjauksessa, tavoitteiden saavuttamisessa ja arvon kasvattamisessa, vaikka kyseessä ei olisikaan pörssinoteerattu yritys.

Yritysten liiketoimintaympäristön muuttuessa keskisuurtenkin yritysten hallitustyöskentely saattaisi tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksen toimintaan. Yhä useammat sijoittajat etsivät myös keskisuuria tai pieniä kasvuyrityksia sijoituskohteiksi. Jopa ulkomaalaisten sijoittajien mielenkiinto saattaa kohdistua tämän kokoluokan yrityksiin.

Joskus hallituksen kokoonpanoa ammattailaistamalla voisivat sijoittajatkin kiinnostua yrityksestä.

Pienehkössä yrityksessä yrityksen etu on yleensä myös omistajan etu. Yrityksen kasvaessa tai osakkeenomistajien määrän lisääntyessä omistajatasolla saattaa esiintyä sellaisiakin tavoitteita ja intressejä, jotka ovat ristiriidassa yrityksen pitkän tähtäimen edun kanssa. Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että mahdolliset ristiriitaiset pyrkimykset eivät vahingoita yritystä.

Ympäristön muutokset vaativat yrityksen läpinäkyvyyttä. Yrityksen tuotereklamaatiot, työselkkaukset, tulosheilahdukset tai erilaiset kriisit vaikuttavat yrityksen menestykseen aikaisempaa enemmän. Pelkkä oman toimialan osaaminen ei pienissäkään yrityksissä enää riitä, vaan esimerkiksi viestiminen on oma ammattitaitonsa. Kommunikoimatta jättäminen on myös viesti. Ongelmat eivät poistu vaikenemalla.

Kirjassa on paljon luettavaa, mutta onneksi kappaleet ovat kohtuullisen itsenäisiä, joten kirjaa voi lueskella oman tarpeensa ja kiinnostuksensa mukaan sieltä täältä.

Esimerkit ovat melko suurista ja useimmiten noteeatuista yrityksistä, mutta samat hallitustoiminnan lainalaisuudet pätevät pienempiinkin yrityksiin. Corporate governance -termi tosin tuntuu ehkä hiukan liian mahtipontiselta keskisuuressa konepajassa tai kasvussa olevassa pienessä palveluyrityksessä.

Kirjan viesti on kannustaa hallitus irti kumileimasimen tehtävästään ja panostaa johdon toiminnan kyseenalaistamiseen myönteisessä ja rakentavassa mielessä, erityisesti niinä aikoina kun yrityksellä menee hyvin. Hallituksen tehtävä on osata katsoa nykyhetken yli tulevaisuuteen.

Kirjan lukeminen vaatii pienyrittäjältä ennakkoluulotonta asennetta. Kannattava ja valaiseva lukukokemus joka tapauksessa.
Anna Mäki