Päivitetty 09.09.1997


Anne J
LogoYrittäjyysvuosikymmenen yrityskoulutus-lehti varsinaissuomalaisiin yrityksiin


Hyvän Yrittäjyyskoulutusohjelman metsästys?

Yrittäjyysvuosikymmen-hankkeen Varsinais-Suomen työryhmä asetti tavoitteekseen vajaa kaksi vuotta sitten maakunnassa toteutettavan yrittäjyyskoulutuksen tason nostamisen. Tätä tarkoitusta varten työryhmä tilasi...


Yritteliäisyyden eteen tehty työ on tuottanut satoa

Varsinais-Suomen Yrittäjyysvuosikymmen projektilla on takana kaksi toimintavuotta. Projekti on tehnyt työtä kolmen tavoitekokonaisuuden eteen


Opetusministeri luottaa tuleviin sukupolviin

Oppilaiden rohkaiseminen aloitteellisuuteen ja innovatiivisuuteen jo ala-asteella tulee opetusministeri Olli-Pekka Heinosen mukaan kantamaan vielä hyvän sadon. Sen myötä Suomi selviää edessä olevasta työn uudelleen organisoinnista...


Parhaat koulutusohjelmat

Yrittäjyyskoulutusta arvioivassa tutkimuksessa onnistuneimmiksi todettiin Uudenkaupungin Kehityskeskuksen järjestämä pienet tuotannolliset työpaikat- koulutusohjelma...


Ammattikorkeakoulu vastaa työelämän haasteisiin

Koulutuksen laadun parantamista ja sen sopeuttamista työelämän jatkuvaan muutokseen toivottiin Turun ammattikorkeakoulun ensimmäisissä avajaisissa. Pelkkä työn osaaminen ei enää riitä...


Ammattikorkeakoulu ja yritykset tukevat toisiaan

Turun Ammattikorkeakoulun ensimmäinen lukuvuosi vakinaisena korkeakouluna on alkanut. Suuri, monialainen korkeakoulu haluaa olla tiiviissä yhteistyössä...


Oppisopimuksella tehdään osaavia työntekijöitä

Yhä useampi yritys turvautuu osaavan henkilökunnan hankkimisessa oppisopimuskoulutukseen. Järjestelmä, jossa yrityksen valitsema koulutettava opiskelee suurimman osan asioista työpaikalla...


Työvoimatoimiston yrityspalvelut muutti keskustaan

Työvoimatoimisto palvelee työnantajia nykyisin Turun ydinkeskustassa, Hansakorttelissa. Syyskuun alussa uusiin, viihtyisiin tiloihin muuttivat sekä maksuttomat työnantajien peruspalvelut...


Yrittäjyysvuosikymmen yrityskoulutus-lehti 2/97

paluu